تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن دراز کردن و جزئیات نمای (کد72431)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن دراز کردن و جزئیات نمای (کد72431)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن دراز کردن و جزئیات نمای (کد72431)

شناسه محصول و کد فایل : 72431

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن دراز کردن و جزئیات نمای (کد72431)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن دراز کردن و جزئیات نمای (کد72431)

در سالن اپرای وین. auditoriuma تئاتر فیلم معمولی N سالن یک اتاق ساخته شده است به مخاطبان را قادر به شنیدن و تماشای اجرای برنامه در سالن مانند تئاتر است. جزئیات سالن دراز کردن و ارتفاعیفایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و بخش سالن جزئیات 20 در 25 متر (کد73349)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و بخش سالن جزئیات 20 در 25 متر (کد73349)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی تئاتر و بخش جزئیات 20 در 48 متر (کد73152)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی تئاتر و بخش جزئیات 20 در 48 متر (کد73152)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش معماری سالن جزئیات (کد73102)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش معماری سالن جزئیات (کد73102)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اتاق سینما (کد72893)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اتاق سینما (کد72893)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه تئاتر جزئیات 40 در 66 متر (کد72755)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه تئاتر جزئیات 40 در 66 متر (کد72755)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشفولاد بالکن تئاتر جزئیات (کد72753)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشفولاد بالکن تئاتر جزئیات (کد72753)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن نفره و seats500 تئاتر تجربی 57 در 84 متر (کد72604)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن نفره و seats500 تئاتر تجربی 57 در 84 متر (کد72604)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشجزئیات سازنده ساخت multiplexes  (کد72501)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشجزئیات سازنده ساخت multiplexes (کد72501)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچیدمان سینمای چند کار طرحی جزئیات 47 در 67 متر (کد72499)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچیدمان سینمای چند کار طرحی جزئیات 47 در 67 متر (کد72499)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچند سینمای نما جزئیات 47 در 67 متر (کد72497)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچند سینمای نما جزئیات 47 در 67 متر (کد72497)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن بخش جزئیات 34 در 90 متر (کد72487)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن بخش جزئیات 34 در 90 متر (کد72487)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی سالن جزئیات 34 در 90 متر (کد72484)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی سالن جزئیات 34 در 90 متر (کد72484)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش پروژه سالن جزئیات 28 در 36 متر (کد72460)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش پروژه سالن جزئیات 28 در 36 متر (کد72460)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما سالن جزئیات پروژه 28 در 36 متر (کد72459)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما سالن جزئیات پروژه 28 در 36 متر (کد72459)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه سالن جزئیات 28 در 36 متر (کد72458)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه سالن جزئیات 28 در 36 متر (کد72458)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشمرکز فرهنگی طرحی دراز کردن طراحی 61 در 72 متر (کد72367)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشمرکز فرهنگی طرحی دراز کردن طراحی 61 در 72 متر (کد72367)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن و بخش 18 در 29 متر (کد72126)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن و بخش 18 در 29 متر (کد72126)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی و نما طراحی از متعدد 82 در 85 متر (کد72119)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی و نما طراحی از متعدد 82 در 85 متر (کد72119)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش سینمایی فلکس 53 در 105 متر (کد71596)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش سینمایی فلکس 53 در 105 متر (کد71596)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش تریدی از تئاتر برای مرکز مدنی (کد71077)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش تریدی از تئاتر برای مرکز مدنی (کد71077)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنوری از طرحی تئاتر با بخش 34 در 57 متر (کد70967)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنوری از طرحی تئاتر با بخش 34 در 57 متر (کد70967)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر 350 تماشاگر نما و بخش 34 در 57 متر (کد70965)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر 350 تماشاگر نما و بخش 34 در 57 متر (کد70965)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر 350 تماشاگر 34 در 57 متر (کد70963)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر 350 تماشاگر 34 در 57 متر (کد70963)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و بخش با نمای ایزومتریک سالن آمفی تئاتر 30 در 30 متر (کد70956)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و بخش با نمای ایزومتریک سالن آمفی تئاتر 30 در 30 متر (کد70956)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن آمفی تئاتر طرحی 1 و طرحی 2 30 در 30 متر (کد70955)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن آمفی تئاتر طرحی 1 و طرحی 2 30 در 30 متر (کد70955)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن بزرگ  (کد68189)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن بزرگ (کد68189)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان تابع سالن پروژه معماری (کد66467)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان تابع سالن پروژه معماری (کد66467)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی تابع سالن طرحی معماری جزئیات (کد66464)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی تابع سالن طرحی معماری جزئیات (کد66464)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان سالن سالن نما اصلی جزئیات 62 در 125 متر (کد66404)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان سالن سالن نما اصلی جزئیات 62 در 125 متر (کد66404)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن معماری سالن طراحی (کد66400)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن معماری سالن طراحی (کد66400)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید