تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 45×45 متر (کد38943)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 45×45 متر (کد38943)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 45×45 متر (کد38943)

شناسه محصول و کد فایل : 38943

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 45×45 متر (کد38943)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 45×45 متر (کد38943) دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -

در طراحی شول اتوکد فایل دو بعدی که طرح طراحی نشان می دهد کار ساخت و ساز مدرسه همراه با ساختن جزئیات مبلمان بلوک و جزئیات سطح زمین است.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه طراحی ساختمان در نپال (کد40127)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه طراحی ساختمان در نپال (کد40127)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 18×35 متر (کد39506)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 18×35 متر (کد39506)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 18×35 متر (کد39505)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 18×35 متر (کد39505)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد39409)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد39409)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 34×42 متر (کد39268)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 34×42 متر (کد39268)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 15×22 متر (کد39179)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 15×22 متر (کد39179)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 9×10 متر (کد39107)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 9×10 متر (کد39107)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 22×40 متر (کد39008)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 22×40 متر (کد39008)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38998)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38998)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 12×53 متر (کد38997)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 12×53 متر (کد38997)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 60×145 متر (سایتکد38980)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 60×145 متر (سایتکد38980)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38972)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38972)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 29×66 متر (کد38971)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 29×66 متر (کد38971)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 23×53 متر (کد38951)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 23×53 متر (کد38951)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 30×60 متر (کد38945)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 30×60 متر (کد38945)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38942)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - (کد38942)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 19×50 متر (کد38820)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - 19×50 متر (کد38820)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان مدرسه ، دانشگاه ، اموزشگاه 16×32 متر (کد37905)

دانلود نقشه ساختمان مدرسه ، دانشگاه ، اموزشگاه 16×32 متر (کد37905)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان مدرسه ، دانشگاه ، اموزشگاه 16×32 متر (کد37904)

دانلود نقشه ساختمان مدرسه ، دانشگاه ، اموزشگاه 16×32 متر (کد37904)

تو پروژه
دانلود نقشه کلاس درس روستایی جزئیات ارتفاع در فایل dwg. کد (کد37424)

دانلود نقشه کلاس درس روستایی جزئیات ارتفاع در فایل dwg. کد (کد37424)

تو پروژه
دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه  (کد37208)

دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه (کد37208)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی آزمایشگاه 8×11 متر (کد37108)

دانلود نقشه طراحی آزمایشگاه 8×11 متر (کد37108)

تو پروژه
دانلود نقشه نما و برش دانشکده ، مدرسه ، اموزشگاه  (کد37054)

دانلود نقشه نما و برش دانشکده ، مدرسه ، اموزشگاه (کد37054)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، مدرسه ، هنرستان 10×22 متر (کد37052)

دانلود نقشه دانشگاه ، مدرسه ، هنرستان 10×22 متر (کد37052)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات فونداسیون و ستون (کد36393)

دانلود نقشه جزییات فونداسیون و ستون (کد36393)

تو پروژه
دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه 68×103 متر (کد35935)

دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه 68×103 متر (کد35935)

تو پروژه
دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه  (کد35654)

دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه (کد35654)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل ،مهمانسرا ، خوابگاه ، متل 65×72 متر (کد35428)

دانلود نقشه هتل ،مهمانسرا ، خوابگاه ، متل 65×72 متر (کد35428)

تو پروژه
دانلود نقشه برنامه ریزی مدرسه (کد35301)

دانلود نقشه برنامه ریزی مدرسه (کد35301)

تو پروژه
دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه  (کد35249)

دانلود نقشه مدرسه ، اموزشگاه ، دانشگاه (کد35249)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید