تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

شناسه محصول و کد فایل : 165992

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 (کد165992)

در 30'x40، رو به شمال طرح خانه در این فایل نقشه کشی اتوکد داده شده است. مجموع ساخته شده است تا منطقه از طرح 1200sqft است. در طبقه همکف، سردر، پارکینگ ماشین، هشتی، اتاق خواب یک استاد، اتاق خواب بچه، اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق ناهار خوری در دسترس است. در طبقه اول، اتاق مهمان با توالت متصل است، اتاق بچه، اتاق خواب با توالت متصل، اتاق نشیمن، تراس باز، و راه پله داده شده است. دانلود فایل طراحی دو بعدی اتوکد.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان سطحی آپارتمان  ساختمان جلو و عقب نما (کد166011)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان سطحی آپارتمان ساختمان جلو و عقب نما (کد166011)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 2 BHK آپارتمان  خانه طرحی با مبلمان چیدمان نشیمن (کد166009)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 2 BHK آپارتمان خانه طرحی با مبلمان چیدمان نشیمن (کد166009)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 55'x45 13 در 16 متر (کد166008)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 55'x45 13 در 16 متر (کد166008)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 60'x40 12 در 18 متر (کد166007)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 60'x40 12 در 18 متر (کد166007)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 79'x30 9 در 23 متر (کد166005)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 79'x30 9 در 23 متر (کد166005)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 79'x30 9 در 23 متر (کد166003)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 79'x30 9 در 23 متر (کد166003)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 75'x30 اتوکد 9 در 22 متر (کد166002)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 75'x30 اتوکد 9 در 22 متر (کد166002)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 53'x38 11 در 16 متر (کد166000)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 53'x38 11 در 16 متر (کد166000)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 60'x30 9 در 17 متر (کد165999)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 60'x30 9 در 17 متر (کد165999)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x50 8 در 14 متر (کد165998)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x50 8 در 14 متر (کد165998)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 28'x45 8 در 13 متر (کد165997)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 28'x45 8 در 13 متر (کد165997)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 40'x50 12 در 15 متر (کد165996)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 40'x50 12 در 15 متر (کد165996)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 35'x35 10 در 10 متر (کد165995)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 35'x35 10 در 10 متر (کد165995)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 28'x48 8 در 13 متر (کد165994)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 28'x48 8 در 13 متر (کد165994)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 40'x30 9 در 12 متر (کد165993)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 40'x30 9 در 12 متر (کد165993)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 29'x38 8 در 11 متر (کد165991)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 29'x38 8 در 11 متر (کد165991)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X17 متر خانه چیدمان داخلی طرحی 17 در 20 متر (کد165990)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X17 متر خانه چیدمان داخلی طرحی 17 در 20 متر (کد165990)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x45 8 در 13 متر (کد165989)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x45 8 در 13 متر (کد165989)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متری تک ساختمان خانه بخش و جلو نما (کد165988)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متری تک ساختمان خانه بخش و جلو نما (کد165988)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع 2 BHK خانه طرحی 4 در 18 متر (کد165985)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع 2 BHK خانه طرحی 4 در 18 متر (کد165985)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x38 8 در 11 متر (کد165982)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x38 8 در 11 متر (کد165982)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به شمال طرحی خانه 27'x38 8 در 11 متر (کد165980)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به شمال طرحی خانه 27'x38 8 در 11 متر (کد165980)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 31'x32 9 در 9 متر (کد165975)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 31'x32 9 در 9 متر (کد165975)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 49'x20 6 در 14 متر (کد165974)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 49'x20 6 در 14 متر (کد165974)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 25'x37 8 در 11 متر (کد165973)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 25'x37 8 در 11 متر (کد165973)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x45 ، 7 در 9 متر (کد165971)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x45 ، 7 در 9 متر (کد165971)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 26'x21 6 در 8 متر (کد165970)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 26'x21 6 در 8 متر (کد165970)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی جزئیات کف آپارتمان   (کد165964)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی جزئیات کف آپارتمان (کد165964)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 25x39m 25 در 38 متر (کد165963)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 25x39m 25 در 38 متر (کد165963)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید