تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

شناسه محصول و کد فایل : 165972

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 7 در 10 متر (کد165972)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 34'x23 (کد165972)

در 34'x23، شرق مواجه طرح خانه در این فایل نقشه کشی اتوکد داده شده است. مجموع ساخته شده است تا منطقه از طرح 770sqft است. در طبقه همکف و اتاق، یک استاد اتاق خواب با توالت متصل، اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق غذاخوری، توالت مشترک در دسترس هستند. در طبقه اول اتاق مهمان با توالت متصل و اتاق، اتاق نشیمن، بالکن، توالت مشترک، و راه پله داده شده است. دانلود فایل طراحی دو بعدی اتوکد.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 40'x50 12 در 15 متر (کد165996)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به جنوب طرحی خانه 40'x50 12 در 15 متر (کد165996)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 35'x35 10 در 10 متر (کد165995)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 35'x35 10 در 10 متر (کد165995)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 28'x48 8 در 13 متر (کد165994)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 28'x48 8 در 13 متر (کد165994)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 40'x30 9 در 12 متر (کد165993)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان غرب در مواجهه با طرحی خانه 40'x30 9 در 12 متر (کد165993)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x40 9 در 12 متر (کد165992)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 29'x38 8 در 11 متر (کد165991)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 29'x38 8 در 11 متر (کد165991)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X17 متر خانه چیدمان داخلی طرحی 17 در 20 متر (کد165990)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X17 متر خانه چیدمان داخلی طرحی 17 در 20 متر (کد165990)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x45 8 در 13 متر (کد165989)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x45 8 در 13 متر (کد165989)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متری تک ساختمان خانه بخش و جلو نما (کد165988)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متری تک ساختمان خانه بخش و جلو نما (کد165988)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع 2 BHK خانه طرحی 4 در 18 متر (کد165985)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع 2 BHK خانه طرحی 4 در 18 متر (کد165985)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x38 8 در 11 متر (کد165982)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 27'x38 8 در 11 متر (کد165982)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به شمال طرحی خانه 27'x38 8 در 11 متر (کد165980)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان رو به شمال طرحی خانه 27'x38 8 در 11 متر (کد165980)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 31'x32 9 در 9 متر (کد165975)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 31'x32 9 در 9 متر (کد165975)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 49'x20 6 در 14 متر (کد165974)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 49'x20 6 در 14 متر (کد165974)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 25'x37 8 در 11 متر (کد165973)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شرق 25'x37 8 در 11 متر (کد165973)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x45 ، 7 در 9 متر (کد165971)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 30'x45 ، 7 در 9 متر (کد165971)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 26'x21 6 در 8 متر (کد165970)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 26'x21 6 در 8 متر (کد165970)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی جزئیات کف آپارتمان   (کد165964)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی جزئیات کف آپارتمان (کد165964)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 25x39m 25 در 38 متر (کد165963)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 25x39m 25 در 38 متر (کد165963)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  بخش از طرحی خانه 25x39m  (کد165962)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه 25x39m (کد165962)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 9x10m اتوکد 8 در 10 متر (کد165957)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 9x10m اتوکد 8 در 10 متر (کد165957)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان فوت مربع خانه طبقه همکف طرحی با مبلمان نشیمن (کد165954)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان فوت مربع خانه طبقه همکف طرحی با مبلمان نشیمن (کد165954)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه جلو نما طراحی با اتوکد جوجه ریزی (کد165953)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه جلو نما طراحی با اتوکد جوجه ریزی (کد165953)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات آپارتمان   (کد165951)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات آپارتمان (کد165951)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کاسا جزئیات خانه 4 در 14 متر (کد165945)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کاسا جزئیات خانه 4 در 14 متر (کد165945)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان G + 1 ساختمان خانه بخش (کد165942)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان G + 1 ساختمان خانه بخش (کد165942)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 4 BHK خانه طرحی با طراحی مبلمان 15 در 17 متر (کد165938)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 4 BHK خانه طرحی با طراحی مبلمان 15 در 17 متر (کد165938)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین مسکن طبقه همکف و طبقه اول طرحی 10 در 22 متر (کد165934)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین مسکن طبقه همکف و طبقه اول طرحی 10 در 22 متر (کد165934)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان   (کد165930)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان (کد165930)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  نما مقابل ساختمان های مسکونی  (کد165928)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما مقابل ساختمان های مسکونی (کد165928)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید