تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات 25 در 42 متر (کد92331)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات 25 در 42 متر (کد92331)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات 25 در 42 متر (کد92331)

شناسه محصول و کد فایل : 92331

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات 25 در 42 متر (کد92331)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات (کد92331)

در بخش اصلی سالن سالن و بخش سمت طراحی جزئیات که شامل یک دید دقیق از کف نمایش با درب داخلی و خارجی و پنجره ها را مشاهده و ارتفاع پله و مشاهده جزئیات مقطعی، مشاهده بالکن با طراحی دیوار، پارکینگ و ابعاد و سقف یا تراس مشاهده و خیلی بیشتر از سالن جزئیات ساختمان سالن.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش دو بعدی رسم از سالن پیچیده اتوکد بیرونی بیرونی 13 در 23 متر (کد94838)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش دو بعدی رسم از سالن پیچیده اتوکد بیرونی بیرونی 13 در 23 متر (کد94838)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی تالار متعدد سالن نما اتوکد 13 در 23 متر (کد94837)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی تالار متعدد سالن نما اتوکد 13 در 23 متر (کد94837)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر فیلم طرحی توزیع طرحی های 33 در 83 متر (کد94565)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر فیلم طرحی توزیع طرحی های 33 در 83 متر (کد94565)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی از نما بالای سینما زیرزمین (کد94400)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی از نما بالای سینما زیرزمین (کد94400)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن سالن با طرحی توزیع مرکز آموزش و محوطه سازی جزئیات (کد94285)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن سالن با طرحی توزیع مرکز آموزش و محوطه سازی جزئیات (کد94285)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان سالن توزیع سالن طرح 25 در 43 متر (کد94157)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایششهرستان سالن توزیع سالن طرح 25 در 43 متر (کد94157)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی از سیرک اتوکد هواپیما (کد94126)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی از سیرک اتوکد هواپیما (کد94126)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینما اتوکد تئاتر 24 در 64 متر (کد94125)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینما اتوکد تئاتر 24 در 64 متر (کد94125)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش جزئیات مقطعی طراحی های سالن ساخت 26 در 35 متر (کد93911)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش جزئیات مقطعی طراحی های سالن ساخت 26 در 35 متر (کد93911)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینمای خانگی نما خودکار (کد92461)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینمای خانگی نما خودکار (کد92461)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینمای خانگی  خودرو (کد92460)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی دو بعدی سینمای خانگی خودرو (کد92460)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاصلی نما، بخش و طرحی توزیع جزئیات سالن سالن 12 در 32 متر (کد92354)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاصلی نما، بخش و طرحی توزیع جزئیات سالن سالن 12 در 32 متر (کد92354)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاول و دوم توزیع کف جزئیات طراحی از تئاتر از پرو 58 در 68 متر (کد92343)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاول و دوم توزیع کف جزئیات طراحی از تئاتر از پرو 58 در 68 متر (کد92343)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما اصلی و سه بخش طراحی جزئیات طرفه از سالن سالن 25 در 42 متر (کد92335)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما اصلی و سه بخش طراحی جزئیات طرفه از سالن سالن 25 در 42 متر (کد92335)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاصلی و پشت نما طراحی جزئیات از سالن سالن 18 در 42 متر (کد92334)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشاصلی و پشت نما طراحی جزئیات از سالن سالن 18 در 42 متر (کد92334)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن سالن با توزیع مرکز جامعه طرحی های 18 در 39 متر (کد92185)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن سالن با توزیع مرکز جامعه طرحی های 18 در 39 متر (کد92185)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشزمین تئاتر چندگانه و طرحی توزیع طبقه اول طراحی جزئیات 39 در 86 متر (کد91855)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشزمین تئاتر چندگانه و طرحی توزیع طبقه اول طراحی جزئیات 39 در 86 متر (کد91855)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشدفتر نما سالن سالن، بخش سازنده و ساختار جزئیات (کد91835)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشدفتر نما سالن سالن، بخش سازنده و ساختار جزئیات (کد91835)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشهمه نما طرفه طراحی جزئیات از چند منظوره سالن 9 در 27 متر (کد91660)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشهمه نما طرفه طراحی جزئیات از چند منظوره سالن 9 در 27 متر (کد91660)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچند منظوره سالن توزیع سالن طرح 9 در 27 متر (کد91658)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچند منظوره سالن توزیع سالن طرح 9 در 27 متر (کد91658)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشمرکز اجتماعات اصلی نما و طرحی های جزئیات طراحی 10 در 12 متر (کد91650)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشمرکز اجتماعات اصلی نما و طرحی های جزئیات طراحی 10 در 12 متر (کد91650)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی (بخشی) جزئیات سالن ساخت واحدهای (کد91646)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی (بخشی) جزئیات سالن ساخت واحدهای (کد91646)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش طراحی جزئیات سالن ساخت واحدهای طرحی طبقه 44 در 49 متر (کد91643)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش طراحی جزئیات سالن ساخت واحدهای طرحی طبقه 44 در 49 متر (کد91643)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشهمه نما طرفه طراحی جزئیات از مرکز جامعه 150 در 270 متر (کد91491)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشهمه نما طرفه طراحی جزئیات از مرکز جامعه 150 در 270 متر (کد91491)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشE-جامعه مرکز و سالن زمین توزیع کف جزئیات طرح 150 در 270 متر (کد91489)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشE-جامعه مرکز و سالن زمین توزیع کف جزئیات طرح 150 در 270 متر (کد91489)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشAmphi بخش تئاتر، طرحی و جزئیات ساختار (کد91365)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشAmphi بخش تئاتر، طرحی و جزئیات ساختار (کد91365)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سایت و نقشه محل طراحی جزئیات از سالن سالن 63 در 120 متر (کد91252)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سایت و نقشه محل طراحی جزئیات از سالن سالن 63 در 120 متر (کد91252)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتوزیع و محوطه سازی جزئیات چند منظوره فرهنگ و سالن سالن جزئیات 63 در 120 متر (کد91251)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتوزیع و محوطه سازی جزئیات چند منظوره فرهنگ و سالن سالن جزئیات 63 در 120 متر (کد91251)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکافه تریا سالن سالن و طرحی طبقه اتاق چند منظوره طراحی جزئیات 18 در 24 متر (کد91100)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکافه تریا سالن سالن و طرحی طبقه اتاق چند منظوره طراحی جزئیات 18 در 24 متر (کد91100)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش تئاتر مولتی پلکس (کد88175)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایش تئاتر مولتی پلکس (کد88175)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید