تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

شناسه محصول و کد فایل : 85074

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر (کد85074)

در طراحی دو بعدی از 4 خوابگاه طبقه با نمای برتر در فایل نقشه اتوکد که شامل جزئیات طبقه مختلف، جزئیات پارکینگ، جزئیات آشپزخانه و اتاق، و غیره و همچنین incudes جزئیات مبلمان در طراحی.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طراحی خوابگاه 1926mtr X 1887mtr با ابعاد جزئیات 19 در 19 متر (کد85836)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طراحی خوابگاه 1926mtr X 1887mtr با ابعاد جزئیات 19 در 19 متر (کد85836)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از ساختمان مدرسه 5 طبقه 3224mtr X 1608mtr با جزئیات 31 در 67 متر (کد85636)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از ساختمان مدرسه 5 طبقه 3224mtr X 1608mtr با جزئیات 31 در 67 متر (کد85636)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد ساخت با بخش و نما 7 در 20 متر (کد85632)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد ساخت با بخش و نما 7 در 20 متر (کد85632)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - INTER دانشگاه ، آموزشکده DRG 27 در 36 متر (کد85571)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - INTER دانشگاه ، آموزشکده DRG 27 در 36 متر (کد85571)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  نما از طراحی از مدرسه با ابعاد جزئیات (کد85508)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - نما از طراحی از مدرسه با ابعاد جزئیات (کد85508)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - از مرکز آموزشی 3345mtr X 4440mtr با نما و بخش 33 در 39 متر (کد85451)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - از مرکز آموزشی 3345mtr X 4440mtr با نما و بخش 33 در 39 متر (کد85451)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه از سالن غذاخوری مدرسه با نما و بخش 50 در 55 متر (کد85428)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه از سالن غذاخوری مدرسه با نما و بخش 50 در 55 متر (کد85428)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی بنیاد خوابگاه 600mtr X 2000mtr با ابعاد جزئیات 6 در 19 متر (کد85383)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی بنیاد خوابگاه 600mtr X 2000mtr با ابعاد جزئیات 6 در 19 متر (کد85383)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه از خوابگاه 600mtr X 2000mtr با نما و بخش 6 در 19 متر (کد85382)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه از خوابگاه 600mtr X 2000mtr با نما و بخش 6 در 19 متر (کد85382)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه طراحی پلان 15 در 23 متر (کد85233)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه طراحی پلان 15 در 23 متر (کد85233)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقات ساختمان 9 در 20 متر (کد85180)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقات ساختمان 9 در 20 متر (کد85180)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 9 در 18 متر (کد85179)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 9 در 18 متر (کد85179)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان طراحی برنامه های 9 در 18 متر (کد85178)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان طراحی برنامه های 9 در 18 متر (کد85178)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان طرحی طراحی 9 در 18 متر (کد85176)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان طرحی طراحی 9 در 18 متر (کد85176)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی دانشگاه ، آموزشکده ساختمان 39 در 49 متر (کد85093)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی دانشگاه ، آموزشکده ساختمان 39 در 49 متر (کد85093)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد خوابگاه 2372mtr X 2323mtr با پارکینگ زیرزمین 23 در 23 متر (کد85073)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد خوابگاه 2372mtr X 2323mtr با پارکینگ زیرزمین 23 در 23 متر (کد85073)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از خوابگاه با بخش های مختلف 23 در 23 متر (کد85072)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از خوابگاه با بخش های مختلف 23 در 23 متر (کد85072)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  آموزش فرمت و صفحه دانشگاه ، آموزشکده توزیع در Gandhinagar طرح (کد84861)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - آموزش فرمت و صفحه دانشگاه ، آموزشکده توزیع در Gandhinagar طرح (کد84861)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  خوابگاه و توزیع اتاق مهمان و طرحی سایت برای دانشگاه ، آموزشکده جزئیات ساخت (کد84860)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه و توزیع اتاق مهمان و طرحی سایت برای دانشگاه ، آموزشکده جزئیات ساخت (کد84860)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  جزئیات طرحی سایت از میدان مجلس با خوابگاه ساخت (کد84859)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات طرحی سایت از میدان مجلس با خوابگاه ساخت (کد84859)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  پردیس دانشکده توزیع اقامت طرح (کد84856)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - پردیس دانشکده توزیع اقامت طرح (کد84856)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه بخش، طرحی پایه و اساس، طرحی طبقه و طرحی شبکه ساخت جزئیات 11 در 18 متر (کد84740)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه بخش، طرحی پایه و اساس، طرحی طبقه و طرحی شبکه ساخت جزئیات 11 در 18 متر (کد84740)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - دبستان تمام نما طرفه، بخش و طرحی طبقه 44 در 71 متر (کد84730)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - دبستان تمام نما طرفه، بخش و طرحی طبقه 44 در 71 متر (کد84730)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه، طرحی های الکتریکی، بخش دیوار و نما کابینه جزئیات از مدرسه 8 در 22 متر (کد84693)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه، طرحی های الکتریکی، بخش دیوار و نما کابینه جزئیات از مدرسه 8 در 22 متر (کد84693)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طبقه خوابگاه طرحی پایه و اساس، طراحی های الکتریکی و خودکار جزئیات 7 در 9 متر (کد84516)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طبقه خوابگاه طرحی پایه و اساس، طراحی های الکتریکی و خودکار جزئیات 7 در 9 متر (کد84516)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح خوابگاه ویلا تمام طبقات جزئیات طرح 7 در 9 متر (کد84513)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح خوابگاه ویلا تمام طبقات جزئیات طرح 7 در 9 متر (کد84513)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  خوابگاه ساختمان اصلی نما، طرحی طبقه و خودکار  جزئیات  (کد84501)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان اصلی نما، طرحی طبقه و خودکار جزئیات (کد84501)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات مقطعی سازنده مهد کودک ساخت 18 در 32 متر (کد84489)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات مقطعی سازنده مهد کودک ساخت 18 در 32 متر (کد84489)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه -  مدرسه خصوصی مهد کودک ساخت مدل (کد84465)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه خصوصی مهد کودک ساخت مدل (کد84465)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید