تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

شناسه محصول و کد فایل : 84488

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات 18 در 32 متر (کد84488)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مهد کودک نما قبل از مدرسه، بخش، برنامه ریزی و خودکار جزئیات (کد84488)

در پرستاری قبل از مدرسه ارتفاع، بخش، طرح و جزئیات خودکار اتوکد است که شامل یک دید دقیق از کف دیدگاه، درب و پنجره مشاهده، مشاهده راه پله، بالکن مشرف به، طراحی دیوار، ابعاد، سقف و یا تراس مشخصات، منطقه باغ ، بازی منطقه، منطقه ناهار و خیلی بیشتر از جزئیات مدرسه.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی دانشگاه ، آموزشکده ساختمان 39 در 49 متر (کد85093)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی دانشگاه ، آموزشکده ساختمان 39 در 49 متر (کد85093)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه 4 دان با نمای برتر 23 در 23 متر (کد85074)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد خوابگاه 2372mtr X 2323mtr با پارکینگ زیرزمین 23 در 23 متر (کد85073)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اتوکد خوابگاه 2372mtr X 2323mtr با پارکینگ زیرزمین 23 در 23 متر (کد85073)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از خوابگاه با بخش های مختلف 23 در 23 متر (کد85072)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی معماری از خوابگاه با بخش های مختلف 23 در 23 متر (کد85072)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - آموزش فرمت و صفحه دانشگاه ، آموزشکده توزیع در Gandhinagar طرح (کد84861)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - آموزش فرمت و صفحه دانشگاه ، آموزشکده توزیع در Gandhinagar طرح (کد84861)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه و توزیع اتاق مهمان و طرحی سایت برای دانشگاه ، آموزشکده جزئیات ساخت (کد84860)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه و توزیع اتاق مهمان و طرحی سایت برای دانشگاه ، آموزشکده جزئیات ساخت (کد84860)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات طرحی سایت از میدان مجلس با خوابگاه ساخت (کد84859)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات طرحی سایت از میدان مجلس با خوابگاه ساخت (کد84859)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - پردیس دانشکده توزیع اقامت طرح (کد84856)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - پردیس دانشکده توزیع اقامت طرح (کد84856)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه بخش، طرحی پایه و اساس، طرحی طبقه و طرحی شبکه ساخت جزئیات 11 در 18 متر (کد84740)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه بخش، طرحی پایه و اساس، طرحی طبقه و طرحی شبکه ساخت جزئیات 11 در 18 متر (کد84740)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - دبستان تمام نما طرفه، بخش و طرحی طبقه 44 در 71 متر (کد84730)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - دبستان تمام نما طرفه، بخش و طرحی طبقه 44 در 71 متر (کد84730)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه، طرحی های الکتریکی، بخش دیوار و نما کابینه جزئیات از مدرسه 8 در 22 متر (کد84693)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه، طرحی های الکتریکی، بخش دیوار و نما کابینه جزئیات از مدرسه 8 در 22 متر (کد84693)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طبقه خوابگاه طرحی پایه و اساس، طراحی های الکتریکی و خودکار جزئیات 7 در 9 متر (کد84516)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طبقه خوابگاه طرحی پایه و اساس، طراحی های الکتریکی و خودکار جزئیات 7 در 9 متر (کد84516)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح خوابگاه ویلا تمام طبقات جزئیات طرح 7 در 9 متر (کد84513)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح خوابگاه ویلا تمام طبقات جزئیات طرح 7 در 9 متر (کد84513)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان اصلی نما، طرحی طبقه و خودکار جزئیات (کد84501)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان اصلی نما، طرحی طبقه و خودکار جزئیات (کد84501)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات مقطعی سازنده مهد کودک ساخت 18 در 32 متر (کد84489)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات مقطعی سازنده مهد کودک ساخت 18 در 32 متر (کد84489)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه خصوصی مهد کودک ساخت مدل (کد84465)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه خصوصی مهد کودک ساخت مدل (کد84465)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - کافی نت توزیع مناطق فروشگاه طرحی های 13 در 18 متر (کد84455)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - کافی نت توزیع مناطق فروشگاه طرحی های 13 در 18 متر (کد84455)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - AMBOY مدرسه متوسطه ساخت جزئیات طراحی تریدی SKP (کد84267)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - AMBOY مدرسه متوسطه ساخت جزئیات طراحی تریدی SKP (کد84267)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - ساختمان دانشگاه ، آموزشکدهی تریدی مدل بالا جزئیات طراحی SKP (کد84264)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - ساختمان دانشگاه ، آموزشکدهی تریدی مدل بالا جزئیات طراحی SKP (کد84264)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند طبقه ساختمان مدرسه چهار طبقه جزئیات (کد84098)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند طبقه ساختمان مدرسه چهار طبقه جزئیات (کد84098)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح مدرسه ساختمان بخش اصلی، طرحی طبقه همکف و نیم طبقه از جزئیات کتابخانه (کد84097)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - چند سطح مدرسه ساختمان بخش اصلی، طرحی طبقه همکف و نیم طبقه از جزئیات کتابخانه (کد84097)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان دو طبقه معماری دقیق پروژه 9 در 30 متر (کد84096)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - خوابگاه ساختمان دو طبقه معماری دقیق پروژه 9 در 30 متر (کد84096)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اول، دوم و طرحی تراس جزئیات کتابخانه با مرکز آموزش 5 در 12 متر (کد83658)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - اول، دوم و طرحی تراس جزئیات کتابخانه با مرکز آموزش 5 در 12 متر (کد83658)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - کتابخانه و مرکز آموزش نما ساختمان و بخش 5 در 12 متر (کد83657)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - کتابخانه و مرکز آموزش نما ساختمان و بخش 5 در 12 متر (کد83657)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه ساختمان خوابگاه، طرحی جلد و خودکار جزئیات 9 در 14 متر (کد83409)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - طرحی طبقه ساختمان خوابگاه، طرحی جلد و خودکار جزئیات 9 در 14 متر (کد83409)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - بخش مدرسه، پایه و اساس و خودکار جزئیات طراحی (کد83219)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - بخش مدرسه، پایه و اساس و خودکار جزئیات طراحی (کد83219)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه ساختمان نما، بخش، راه پله، طرحی طبقه زیرزمین و خودکار جزئیات (کد83134)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه ساختمان نما، بخش، راه پله، طرحی طبقه زیرزمین و خودکار جزئیات (کد83134)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه اول، دوم، سوم و چهارم طرحی طبقه و خودکار جزئیات (کد83132)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - مدرسه اول، دوم، سوم و چهارم طرحی طبقه و خودکار جزئیات (کد83132)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - راه پله و چند جزئیات ساخت و ساز مدرسه 6 در 37 متر (کد83125)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - راه پله و چند جزئیات ساخت و ساز مدرسه 6 در 37 متر (کد83125)

تو پروژه
دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات طرحی طبقه طرحی از مدرسه ساختمان 6 در 37 متر (کد83124)

دانلود نقشه دانشگاه ، آموزشکده ، مدرسه ، هنرستان ، خوابگاه - جزئیات طرحی طبقه طرحی از مدرسه ساختمان 6 در 37 متر (کد83124)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید