تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت پروژه (کد81767)

دانلود نقشه  ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت پروژه (کد81767)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت پروژه (کد81767)

شناسه محصول و کد فایل : 81767

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت پروژه (کد81767)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت پروژه (کد81767)

در پیش نویس چهارم کاخ مجلس دولت فایل نقشه اتوکد پروژه. پیش نویس چهارم کاخ مجلس از پروژه دولت است که شامل یک دید دقیق از ساخت و ساز ارتفاعات و بخش، پوشش کف دیدگاه، درب و پنجره مشاهده، مشاهده درخت، مشاهده پارکینگ ماشین، طبقه طرح طرح با پارکینگ، پذیرش، انتظار منطقه، ادارات، اتاق استراحت ، میز، امکانات بهداشتی، دفاتر دپارتمان و خیلی بیشتر از پروژه چهارم.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی همه طرفه جزئیات مقطعی ساختمان پارکینگ باغ شهری 41 در 68 متر (کد84140)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی همه طرفه جزئیات مقطعی ساختمان پارکینگ باغ شهری 41 در 68 متر (کد84140)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی توزیع مرکز فرهنگی 44 در 64 متر (کد84121)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی توزیع مرکز فرهنگی 44 در 64 متر (کد84121)

تو پروژه
دانلود نقشه  ساختمان دولتی ، سازمانی نمای مرکز فرهنگی و بخش تماس  (کد84119)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی نمای مرکز فرهنگی و بخش تماس (کد84119)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه تمام نما، بخش، برنامه ریزی و خودکار طرفه جزئیات شهرستان دولت 48 در 77 متر (کد83330)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه تمام نما، بخش، برنامه ریزی و خودکار طرفه جزئیات شهرستان دولت 48 در 77 متر (کد83330)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی فرهنگ شهرستان مرکز طرحی توزیع طرحی های 35 در 71 متر (کد83324)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی فرهنگ شهرستان مرکز طرحی توزیع طرحی های 35 در 71 متر (کد83324)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی سالن فرهنگی با نما کلاس رقص، بخش و طرحی جزئیات 8 در 40 متر (کد83140)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی سالن فرهنگی با نما کلاس رقص، بخش و طرحی جزئیات 8 در 40 متر (کد83140)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس شهرداری ان گور طرحی دفتر طرحی های 49 در 58 متر (کد83031)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پیش نویس شهرداری ان گور طرحی دفتر طرحی های 49 در 58 متر (کد83031)

تو پروژه
دانلود نقشه  ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی سایت دولت colomos ساخت (کد82810)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی سایت دولت colomos ساخت (کد82810)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی طرحی مرکز فرهنگی و محوطه سازی ساختار 100 در 134 متر (کد82809)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی طرحی مرکز فرهنگی و محوطه سازی ساختار 100 در 134 متر (کد82809)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی موزه ساختمان دولت تمام نما، بخش، طرحی طبقه و خودکار طرفه جزئیات 15 در 21 متر (کد82807)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی موزه ساختمان دولت تمام نما، بخش، طرحی طبقه و خودکار طرفه جزئیات 15 در 21 متر (کد82807)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی شهرداری جزئیات ساختمان چیدمان دو بعدی 54 در 58 متر (کد82490)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی شهرداری جزئیات ساختمان چیدمان دو بعدی 54 در 58 متر (کد82490)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی مرکز طرحی جزئیات ساختمان تفریحی اوقات فراغت، نما و بخش طرحی بندی 25 در 51 متر (کد82313)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی مرکز طرحی جزئیات ساختمان تفریحی اوقات فراغت، نما و بخش طرحی بندی 25 در 51 متر (کد82313)

تو پروژه
دانلود نقشه  ساختمان دولتی ، سازمانی موزه طرحی ساختمان جزئیات  دو بعدی   چیدمان (کد82299)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی موزه طرحی ساختمان جزئیات دو بعدی چیدمان (کد82299)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طراحی طبقه کامیون دایره بالا و ایستگاه اتوبوس ساخت 14 در 20 متر (کد81862)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طراحی طبقه کامیون دایره بالا و ایستگاه اتوبوس ساخت 14 در 20 متر (کد81862)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کامیون مدور بالا و ایستگاه اتوبوس با امکانات نما و بخش 14 در 20 متر (کد81861)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کامیون مدور بالا و ایستگاه اتوبوس با امکانات نما و بخش 14 در 20 متر (کد81861)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی ساختمان مدیریت بخش جانبی با دو طبقه 10 در 18 متر (کد81740)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی ساختمان مدیریت بخش جانبی با دو طبقه 10 در 18 متر (کد81740)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی طبقه طرحی از دولت ساخت 10 در 18 متر (کد81738)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی طبقه طرحی از دولت ساخت 10 در 18 متر (کد81738)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پروژه معماری خانه پارلمان در قبرس جزئیات 83 در 168 متر (کد81737)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی پروژه معماری خانه پارلمان در قبرس جزئیات 83 در 168 متر (کد81737)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی سایت از ساختمان پارلمان 82 در 171 متر (کد81732)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی سایت از ساختمان پارلمان 82 در 171 متر (کد81732)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی دفتر شرکت طرحی در بلوک 16 در 23 متر (کد81614)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی دفتر شرکت طرحی در بلوک 16 در 23 متر (کد81614)

تو پروژه
دانلود نقشه  ساختمان دولتی ، سازمانی همه نظر نما طرفه دولت چند طبقه ساختمان (کد81573)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی همه نظر نما طرفه دولت چند طبقه ساختمان (کد81573)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی شش طبقه جزئیات طراحی از دفتر دولت ساخت 41 در 82 متر (کد81572)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی شش طبقه جزئیات طراحی از دفتر دولت ساخت 41 در 82 متر (کد81572)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات محوطه سازی دفتر دولت ساخت 45 در 203 متر (کد81571)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات محوطه سازی دفتر دولت ساخت 45 در 203 متر (کد81571)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی دو سطح ساختمان اداری شهرداری پروژه معماری 10 در 21 متر (کد81520)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی دو سطح ساختمان اداری شهرداری پروژه معماری 10 در 21 متر (کد81520)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی سالن شهرستان و فرهنگی معماری مرکز پروژه 48 در 67 متر (کد81518)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی سالن شهرستان و فرهنگی معماری مرکز پروژه 48 در 67 متر (کد81518)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه کار برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81464)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه کار برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81464)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81462)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی کتابخانه برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81462)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی بخش کتابخانه برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81460)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی بخش کتابخانه برنامه ریزی 45 در 67 متر (کد81460)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی طرحی کتابخانه 45 در 67 متر (کد81459)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی طرحی کتابخانه 45 در 67 متر (کد81459)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی طبقه از تمام طبقات کنوانسیون مرکز 50 در 82 متر (کد81226)

دانلود نقشه ساختمان دولتی ، سازمانی جزئیات طرحی طبقه از تمام طبقات کنوانسیون مرکز 50 در 82 متر (کد81226)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید