تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مقابل ساختمان مدیریت 9 در 13 متر (کد67573)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مقابل ساختمان مدیریت 9 در 13 متر (کد67573)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مقابل ساختمان مدیریت 9 در 13 متر (کد67573)

شناسه محصول و کد فایل : 67573

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مقابل ساختمان مدیریت 9 در 13 متر (کد67573)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مقابل ساختمان مدیریت (کد67573)

در ارتفاع جلو ساختمان مدیریت فایل های نقشه اتوکد . ارتفاع مقابل ساختمان دولت است که شامل یک دید دقیق از جلو، مشاهده زمین، دروازه ورودی اصلی، طراحی دیوار، مشاهده سقف، مشاهده تراس، ستون و نمایش پرتو با طراحی و خیلی بیشتر از جزئیات ارتفاع ساختمان اداری.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جلو و عقب نما مالی ساخت (کد67611)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جلو و عقب نما مالی ساخت (کد67611)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین طراحی طبقه مالی ساخت (کد67610)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین طراحی طبقه مالی ساخت (کد67610)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی سایت با محوطه سازی مالی ساخت 50 در 56 متر (کد67608)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی سایت با محوطه سازی مالی ساخت 50 در 56 متر (کد67608)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، اول و دوم جزئیات طرحی طبقه از وزارت منتشر ساختمان اداری 18 در 27 متر (کد67607)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، اول و دوم جزئیات طرحی طبقه از وزارت منتشر ساختمان اداری 18 در 27 متر (کد67607)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بخشی از وزارت منتشر ساختمان اداری (کد67606)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بخشی از وزارت منتشر ساختمان اداری (کد67606)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی همکف و طبقه اول طراحی از ساختمان شرکت های بزرگ (کد67599)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی همکف و طبقه اول طراحی از ساختمان شرکت های بزرگ (کد67599)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی برگشت و دید به طرف، راه پله از چند طبقه ساختمان اداری (کد67595)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی برگشت و دید به طرف، راه پله از چند طبقه ساختمان اداری (کد67595)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه مقابل دولت و نما سمت جزئیات (کد67594)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه مقابل دولت و نما سمت جزئیات (کد67594)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان تجاری بخش و نمای جزئیات (کد67593)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان تجاری بخش و نمای جزئیات (کد67593)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی اتحادیه حرفه ای ساخت نما کامل و فرم (کد67592)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی اتحادیه حرفه ای ساخت نما کامل و فرم (کد67592)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طراحی کف از اتحادیه حرفه ای ساخت 12 در 19 متر (کد67590)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طراحی کف از اتحادیه حرفه ای ساخت 12 در 19 متر (کد67590)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طراحی تریدی از چند طبقه دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67585)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طراحی تریدی از چند طبقه دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67585)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی سایت، محوطه سازی دفتر مدیریت ساخت 16 در 24 متر (کد67583)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی سایت، محوطه سازی دفتر مدیریت ساخت 16 در 24 متر (کد67583)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طراحی طبقه از ساختمان اداری 6 در 11 متر (کد67578)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طراحی طبقه از ساختمان اداری 6 در 11 متر (کد67578)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سه دفتر کفپوش ساخت نما و فرم (کد67577)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سه دفتر کفپوش ساخت نما و فرم (کد67577)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چپ و ر به طرف ساختمان شرکت های بزرگ (کد67571)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چپ و ر به طرف ساختمان شرکت های بزرگ (کد67571)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشخصات اصلی مقطعی از چند طبقه ساختمان اداری  (کد67569)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشخصات اصلی مقطعی از چند طبقه ساختمان اداری (کد67569)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سمت چپ و ر فرم دفتر ساخت و ساز 13 در 36 متر (کد67568)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سمت چپ و ر فرم دفتر ساخت و ساز 13 در 36 متر (کد67568)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر بخش ساختمان جزئیات 16 در 60 متر (کد67563)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر بخش ساختمان جزئیات 16 در 60 متر (کد67563)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات ساختمان اداری طبقه طرح 13 در 16 متر (کد67556)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات ساختمان اداری طبقه طرح 13 در 16 متر (کد67556)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دال کف جزئیات ساختار و مشخصات جزئیات 12 در 18 متر (کد67536)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دال کف جزئیات ساختار و مشخصات جزئیات 12 در 18 متر (کد67536)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری بخش نما جزئیات (کد67533)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری بخش نما جزئیات (کد67533)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی طبقه جزئیات مشخصات جزئیات با بعد (کد67530)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی طبقه جزئیات مشخصات جزئیات با بعد (کد67530)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی طبقه جزئیات با های ترازنامه (کد67529)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی طبقه جزئیات با های ترازنامه (کد67529)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طبقه دفتر طرحی جزئیات و منطقه جزئیات اطلاعات (کد67528)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طبقه دفتر طرحی جزئیات و منطقه جزئیات اطلاعات (کد67528)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی طبقه ترازنامه و طراحی جزئیات (کد67527)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی طبقه ترازنامه و طراحی جزئیات (کد67527)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بانک طرحی شاخه ساختمان جزئیات 24 در 54 متر (کد67523)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بانک طرحی شاخه ساختمان جزئیات 24 در 54 متر (کد67523)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر کامل 24 در 25 متر (کد67522)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر کامل 24 در 25 متر (کد67522)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مبلمان جزئیات از دفتر 27 در 34 متر (کد67520)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مبلمان جزئیات از دفتر 27 در 34 متر (کد67520)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر دو بعدی نما جزئیات و طراحی ساختمان (کد67519)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر دو بعدی نما جزئیات و طراحی ساختمان (کد67519)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید