تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشاع ساختار دفتر طرحی جزئیات 13 در 39 متر (کد67463)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشاع ساختار دفتر طرحی جزئیات 13 در 39 متر (کد67463)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشاع ساختار دفتر طرحی جزئیات 13 در 39 متر (کد67463)

شناسه محصول و کد فایل : 67463

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشاع ساختار دفتر طرحی جزئیات 13 در 39 متر (کد67463)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مشاع ساختار دفتر طرحی جزئیات (کد67463)

در مجتمع های مسکونی ساختار دفتر طرح نمایش جزئیات فایل نقشه اتوکد مجتمع های مسکونی ساختار دفتر طرح جزئیات و طراحی طرح طرح جزئیات، ابعاد جزئیات، جزئیات مشخصات، ارتفاع و بخش مشاهده جزئیات و غیرهفایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی فضای باز طرحی دفتر 38 در 44 متر (کد67518)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی فضای باز طرحی دفتر 38 در 44 متر (کد67518)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر جزئیات 3 در 11 متر (کد67517)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر جزئیات 3 در 11 متر (کد67517)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی از طبقه همکف جزئیات 17 در 46 متر (کد67516)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی از طبقه همکف جزئیات 17 در 46 متر (کد67516)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نظر طراحی سایت از دفتر جزئیات 15 در 20 متر (کد67512)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نظر طراحی سایت از دفتر جزئیات 15 در 20 متر (کد67512)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مرکز روبنا تریدی   SKP (کد67507)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی مرکز روبنا تریدی SKP (کد67507)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی تراس طرحی جزئیات (کد67501)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی تراس طرحی جزئیات (کد67501)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی جزئیات، طراحی  جزئیات  (کد67499)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی ساختمان اداری طرحی جزئیات، طراحی جزئیات (کد67499)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر بخش ساختمان طرحی جزئیات  (کد67498)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی دفتر بخش ساختمان طرحی جزئیات (کد67498)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بانک طرحی ساختمان نظر طرحی جزئیات 34 در 53 متر (کد67497)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بانک طرحی ساختمان نظر طرحی جزئیات 34 در 53 متر (کد67497)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طراحی های اداری، محوطه سازی طراحی 259 در 322 متر (کد67492)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طراحی های اداری، محوطه سازی طراحی 259 در 322 متر (کد67492)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما از دولت های دفتر فدرال 13 در 42 متر (کد67476)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما از دولت های دفتر فدرال 13 در 42 متر (کد67476)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی مدرن طرحی از دفتر، اتاق کنفرانس، مبلمان جزئیات و غیره 17 در 32 متر (کد67469)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی مدرن طرحی از دفتر، اتاق کنفرانس، مبلمان جزئیات و غیره 17 در 32 متر (کد67469)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه ساخت نما، بخش و طرحی طبقه جزئیات (کد67468)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه ساخت نما، بخش و طرحی طبقه جزئیات (کد67468)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه نما ساختمان اداری جزئیات 10 در 12 متر (کد67467)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه نما ساختمان اداری جزئیات 10 در 12 متر (کد67467)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی طبقه از دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67466)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات طرحی طبقه از دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67466)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جلو و عقب نما دفتر شهری ساخت (کد67459)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جلو و عقب نما دفتر شهری ساخت (کد67459)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، اول و بالای طبقه طراحی از دفتر شهرداری (کد67458)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، اول و بالای طبقه طراحی از دفتر شهرداری (کد67458)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی محوطه سازی با کابین امنیت دفتر شهری ساخت 40 در 40 متر (کد67456)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی محوطه سازی با کابین امنیت دفتر شهری ساخت 40 در 40 متر (کد67456)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی  نما مختلف از دفتر (کد67452)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی نما مختلف از دفتر (کد67452)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر با زیرزمین طرح 14 در 36 متر (کد67448)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی طرحی دفتر با زیرزمین طرح 14 در 36 متر (کد67448)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی  بخشی از سه کفپوش دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67446)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بخشی از سه کفپوش دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67446)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، طبقه اول و بالای طراحی از دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67444)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین، طبقه اول و بالای طراحی از دفتر شرکت ساخت و ساز (کد67444)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سه طبقه نما ساختمان اداری شرکت های بزرگ جزئیات 13 در 47 متر (کد67443)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی سه طبقه نما ساختمان اداری شرکت های بزرگ جزئیات 13 در 47 متر (کد67443)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی  بخشی از ساختمان اداری با سطح طبقه (کد67442)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی بخشی از ساختمان اداری با سطح طبقه (کد67442)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات اصلی نما ساختمان اداری (کد67441)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جزئیات اصلی نما ساختمان اداری (کد67441)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی اداری ساختمان طرحی معماری طبقه 10 در 12 متر (کد67440)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی اداری ساختمان طرحی معماری طبقه 10 در 12 متر (کد67440)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جبهه و جزئیات نما پشت ساختمان اداری (کد67439)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی جبهه و جزئیات نما پشت ساختمان اداری (کد67439)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چهار دفتر کفپوش کف طراحی طرح 8 در 13 متر (کد67438)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چهار دفتر کفپوش کف طراحی طرح 8 در 13 متر (کد67438)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه ساختمان اداری نما، نصب و راه اندازی لوله کشی از دو طبقه 8 در 9 متر (کد67436)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی چند طبقه ساختمان اداری نما، نصب و راه اندازی لوله کشی از دو طبقه 8 در 9 متر (کد67436)

تو پروژه
دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین و طبقه اول طراحی طرحی دفتر شرکت ساخت و ساز 11 در 14 متر (کد67435)

دانلود نقشه ساختمان اداری - تجاری - صنعتی زمین و طبقه اول طراحی طرحی دفتر شرکت ساخت و ساز 11 در 14 متر (کد67435)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید