تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان روستای سبک قدیمی معماری خانه سقف پروژه (کد65064)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان روستای سبک قدیمی معماری خانه سقف پروژه (کد65064)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان روستای سبک قدیمی معماری خانه سقف پروژه (کد65064)

شناسه محصول و کد فایل : 65064

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان روستای سبک قدیمی معماری خانه سقف پروژه (کد65064)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان روستای سبک قدیمی معماری خانه سقف پروژه (کد65064) A5

در روستای قدیمی پروژه معماری به سبک خانه سقف فایل نقشه اتوکد . روستای سبک قدیمی پروژه معماری خانه سقف که شامل ارتفاع جلو رو، ارتفاع و ساختار معماری، ستون و پرتو جزئیات، طراحی سقف و خیلی بیشتر از طرح خانه.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان لوکس آپارتمان  مسکونی (کد65205)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان لوکس آپارتمان مسکونی (کد65205)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی طبقه از خانه های مسکونی 6 در 21 متر (کد65203)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی طبقه از خانه های مسکونی 6 در 21 متر (کد65203)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانواده تنها معماری آپارتمان مسکن طرح 98 در 100 متر (کد65199)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانواده تنها معماری آپارتمان مسکن طرح 98 در 100 متر (کد65199)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما اصلی چند طبقه مسکن آپارتمان  (کد65193)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما اصلی چند طبقه مسکن آپارتمان (کد65193)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما مسکن یک خانواده و بخش جزئیات 8 در 12 متر (کد65186)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما مسکن یک خانواده و بخش جزئیات 8 در 12 متر (کد65186)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما و بخش جزئیات واحد مسکن پروژه 9 در 11 متر (کد65185)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما و بخش جزئیات واحد مسکن پروژه 9 در 11 متر (کد65185)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان تنها معماری مسکن خانواده طرح 18 در 21 متر (کد65184)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان تنها معماری مسکن خانواده طرح 18 در 21 متر (کد65184)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکونی طرحی خانه طبقه دراز کردن 93 در 114 متر (کد65164)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکونی طرحی خانه طبقه دراز کردن 93 در 114 متر (کد65164)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی منطقه خانه روستایی و بخش با جزئیات ساختاری 15 در 16 متر (کد65158)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی منطقه خانه روستایی و بخش با جزئیات ساختاری 15 در 16 متر (کد65158)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه طرحی معماری، سازه، بهداشتی و الکتریکی 8 در 12 متر (کد65138)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه طرحی معماری، سازه، بهداشتی و الکتریکی 8 در 12 متر (کد65138)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن اجتماعی آپارتمان  (کد65134)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن اجتماعی آپارتمان (کد65134)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند طبقه گسترش مسکن پروژه معماری 7 در 7 متر (کد65123)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند طبقه گسترش مسکن پروژه معماری 7 در 7 متر (کد65123)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی پیشنهادی خانه مسکونی با توطئه طراحی 37 در 119 متر (کد65116)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی پیشنهادی خانه مسکونی با توطئه طراحی 37 در 119 متر (کد65116)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان توطئه طراحی خانه های ویلایی 32 در 65 متر (کد65112)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان توطئه طراحی خانه های ویلایی 32 در 65 متر (کد65112)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان تخت آپارتمان  و طبقه همکف مغازه تجاری طرحی جزئیات (کد65093)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان تخت آپارتمان و طبقه همکف مغازه تجاری طرحی جزئیات (کد65093)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پیشنهادی طراحی دوبلکس 47 در 108 متر (کد65061)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پیشنهادی طراحی دوبلکس 47 در 108 متر (کد65061)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی طبقه مسکن و بخش 8 در 14 متر (کد65048)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی طبقه مسکن و بخش 8 در 14 متر (کد65048)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان توطئه طراحی خانه های مسکونی (کد65045)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان توطئه طراحی خانه های مسکونی (کد65045)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان ، نما و فرم (کد65042)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان ، نما و فرم (کد65042)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات سقف خانه های مسکونی 16 در 24 متر (کد65038)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات سقف خانه های مسکونی 16 در 24 متر (کد65038)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن مسکونی 16 در 24 متر (کد65037)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن مسکونی 16 در 24 متر (کد65037)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی مسکن و نما جزئیات اطلاعات 27 در 65 متر (کد65036)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی مسکن و نما جزئیات اطلاعات 27 در 65 متر (کد65036)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن مسکونی طرحی ها اطلاعات 8 در 27 متر (کد65035)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن مسکونی طرحی ها اطلاعات 8 در 27 متر (کد65035)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پروژه خانه مدرن جزئیات 15 در 17 متر (کد65032)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پروژه خانه مدرن جزئیات 15 در 17 متر (کد65032)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان سطح خانه برنامه ریزی 6 در 16 متر (کد65031)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان سطح خانه برنامه ریزی 6 در 16 متر (کد65031)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند طرحی مسکونی (کد65029)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند طرحی مسکونی (کد65029)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه، نما و بخش با در و پنجره و جزئیات بهداشتی 10 در 12 متر (کد65024)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه، نما و بخش با در و پنجره و جزئیات بهداشتی 10 در 12 متر (کد65024)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان آپارتمان لوکس پروژه (کد65022)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان آپارتمان لوکس پروژه (کد65022)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طراحی نما و طرحی بخش از آپارتمان  (کد65018)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طراحی نما و طرحی بخش از آپارتمان (کد65018)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات طرحی طبقه از آپارتمان  های مسکونی طراحی ساختمان (کد65010)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات طرحی طبقه از آپارتمان های مسکونی طراحی ساختمان (کد65010)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید