تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری طراحی مدرن طراحی هتل 9 در 10 متر (کد58884)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری طراحی مدرن طراحی هتل 9 در 10 متر (کد58884)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری طراحی مدرن طراحی هتل 9 در 10 متر (کد58884)

شناسه محصول و کد فایل : 58884

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری طراحی مدرن طراحی هتل 9 در 10 متر (کد58884)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری طراحی مدرن طراحی هتل (کد58884)

در این طراحی مدرن معماری طراحی طراحی هتل با طراحی طرح طرح و ارتفاع طراحی طراحی در این فایل خودکار اتوکد.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره هتل 34 در 34 متر (کد59989)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره هتل 34 در 34 متر (کد59989)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه یکنوع بازی شبیه لوتو ساخت 35 در 61 متر (کد59988)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه یکنوع بازی شبیه لوتو ساخت 35 در 61 متر (کد59988)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کافه 4 در 8 متر (کد59975)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کافه 4 در 8 متر (کد59975)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کشور خانه 4 در 8 متر (کد59974)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کشور خانه 4 در 8 متر (کد59974)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بارند هتل 8 در 18 متر (کد59973)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بارند هتل 8 در 18 متر (کد59973)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  touristar پیچیده (کد59971)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه touristar پیچیده (کد59971)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه casuarinabaybeach متوسل 12 در 58 متر (کد59969)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه casuarinabaybeach متوسل 12 در 58 متر (کد59969)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کازینو discote minimarcket 20 در 47 متر (کد59968)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کازینو discote minimarcket 20 در 47 متر (کد59968)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل BOTIQUE 18 در 22 متر (کد59967)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل BOTIQUE 18 در 22 متر (کد59967)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه   رستوران، اتاق ناهار خوری (کد59955)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران، اتاق ناهار خوری (کد59955)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مسکن تجاری 7 در 21 متر (کد59729)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مسکن تجاری 7 در 21 متر (کد59729)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه   تریدی از یک اتاق نشیمن رستوران (کد59476)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه تریدی از یک اتاق نشیمن رستوران (کد59476)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه اتاق مهمان لوکس 10 در 10 متر (کد59468)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه اتاق مهمان لوکس 10 در 10 متر (کد59468)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پیش تعیین ابعاد هتل ساختار 31 در 70 متر (کد58899)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پیش تعیین ابعاد هتل ساختار 31 در 70 متر (کد58899)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی پیشنهادی رستوران و کازینو طراحی 80 در 89 متر (کد58892)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی پیشنهادی رستوران و کازینو طراحی 80 در 89 متر (کد58892)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کنوانسیون هتل مرکز و رستوران طراحی 42 در 39 متر (کد58880)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کنوانسیون هتل مرکز و رستوران طراحی 42 در 39 متر (کد58880)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بار، رستوران و باشگاه طراحی 16 در 48 متر (کد58876)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بار، رستوران و باشگاه طراحی 16 در 48 متر (کد58876)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی از یک رستوران با نما 15 در 41 متر (کد58835)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی از یک رستوران با نما 15 در 41 متر (کد58835)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافی شاپ 10 در 15 متر (کد58731)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافی شاپ 10 در 15 متر (کد58731)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه از رستوران 34 در 184 متر (کد58699)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه از رستوران 34 در 184 متر (کد58699)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه ها، رستوران 36 در 38 متر (کد58394)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه ها، رستوران 36 در 38 متر (کد58394)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن 35 در 44 متر (کد58331)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن 35 در 44 متر (کد58331)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  راحت توچال (کد58285)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه راحت توچال (کد58285)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ناهارخوری و دفاتر پروژه طراحی 11 در 17 متر (کد58266)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ناهارخوری و دفاتر پروژه طراحی 11 در 17 متر (کد58266)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شنا جزئیات طراحی 23 در 27 متر (کد58228)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شنا جزئیات طراحی 23 در 27 متر (کد58228)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل Projetc 4 در 30 متر (کد58221)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل Projetc 4 در 30 متر (کد58221)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی غذاخوری 15 در 36 متر (کد58135)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی غذاخوری 15 در 36 متر (کد58135)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی معماری طراحی رستوران 10 در 25 متر (کد58042)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی معماری طراحی رستوران 10 در 25 متر (کد58042)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه MTR میدان طرحی معماری هتل و طراحی 29 در 34 متر (کد58030)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه MTR میدان طرحی معماری هتل و طراحی 29 در 34 متر (کد58030)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بلند طراحی معماری هتل و طراحی در 24 در 38 متر (کد57763)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بلند طراحی معماری هتل و طراحی در 24 در 38 متر (کد57763)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید