تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات دیوار محصور (کد166929)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات دیوار محصور    (کد166929)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات دیوار محصور (کد166929)

شناسه محصول و کد فایل : 166929

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات دیوار محصور (کد166929)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات دیوار محصور (کد166929)

در جزئیات دیوار محصور در این فایل اتوکد است. این فایل شامل جزئیات دیوار RCC، جزئیات دیوار پرکننده، جزئیات ستون خرد، ابعاد جزئیات، و مشخصات داده شده در آن است. این را می توان توسط معماران و مهندسان مهندسان استفاده می شود. دانلود این فایل دو بعدی اتوکد رسم.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه جزئیات پایه بخش RC نمونه از آوردن جزئیات ستون تقدیر مدل در دسترس (کد168044)

دانلود نقشه جزئیات پایه بخش RC نمونه از آوردن جزئیات ستون تقدیر مدل در دسترس (کد168044)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه بانک 63x16m تقدیر دفتر مغازه تجاری جزئیات جای پای اتوکد (کد167980)

دانلود نقشه جزئیات پایه بانک 63x16m تقدیر دفتر مغازه تجاری جزئیات جای پای اتوکد (کد167980)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه نمونه RC ستون پایه برای طرحی خانه 9x10m  این اتوکد  (کد167940)

دانلود نقشه جزئیات پایه نمونه RC ستون پایه برای طرحی خانه 9x10m این اتوکد (کد167940)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه A از RC جای پای جزئیات ستون تقدیر معمولی برای طرحی خانه 9x10m  اتوکد   (کد167938)

دانلود نقشه جزئیات پایه A از RC جای پای جزئیات ستون تقدیر معمولی برای طرحی خانه 9x10m اتوکد (کد167938)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات 12x12m جای پای (کد167889)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات 12x12m جای پای (کد167889)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات تقویت جای پای ستون تقدیر جزئیات طرحی خانه 18x15m ساز ساختمان های مسکونی مدل   (کد167888)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات تقویت جای پای ستون تقدیر جزئیات طرحی خانه 18x15m ساز ساختمان های مسکونی مدل (کد167888)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات 15mx12m جای پای (کد167885)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات 15mx12m جای پای (کد167885)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای و پایه و اساس طراحی خانه 18x15m ساز ساختمان های مسکونی مدل   (کد167882)

دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای و پایه و اساس طراحی خانه 18x15m ساز ساختمان های مسکونی مدل (کد167882)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای بخش جزئیات طراحی (کد167813)

دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای بخش جزئیات طراحی (کد167813)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد   (کد167731)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد (کد167731)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه طرحی بنیاد 17x17m زمین طرحی خانه طبقه   (کد167670)

دانلود نقشه جزئیات پایه طرحی بنیاد 17x17m زمین طرحی خانه طبقه (کد167670)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن طرحی خانه 20x18m  مدل ارائه   (کد167656)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن طرحی خانه 20x18m مدل ارائه (کد167656)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن طرحی خانه 20x18m  (کد167655)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن طرحی خانه 20x18m (کد167655)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد از نما سایبان طراحی  (کد167381)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد از نما سایبان طراحی (کد167381)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد (کد167368)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد (کد167368)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن   (کد166905)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن (کد166905)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه بتن آرمه در حال اجرا جای پای طراحی جزئیات  (کد166879)

دانلود نقشه جزئیات پایه بتن آرمه در حال اجرا جای پای طراحی جزئیات (کد166879)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای جزئیات آرماتور ستون تقدیر   اتوکد  (کد166599)

دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای جزئیات آرماتور ستون تقدیر اتوکد (کد166599)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه نماات از تقدیر جای پای جزئیات ستون  دو بعدی اتوکد    دو بعدی (کد166328)

دانلود نقشه جزئیات پایه نماات از تقدیر جای پای جزئیات ستون دو بعدی اتوکد دو بعدی (کد166328)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای بخش جزئیات   اتوکد   اتوکد (کد166302)

دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای بخش جزئیات اتوکد اتوکد (کد166302)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات پله  اتوکد  های دو بعدی اتوکد (کد166293)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات پله اتوکد های دو بعدی اتوکد (کد166293)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه بخش پایه و اساس جزئیات از ساختمان     اتوکد (کد166234)

دانلود نقشه جزئیات پایه بخش پایه و اساس جزئیات از ساختمان اتوکد (کد166234)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه بنیاد کفش جزئیات  (کد166103)

دانلود نقشه جزئیات پایه بنیاد کفش جزئیات (کد166103)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات ستون طراحی   تعریف  (کد166090)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات ستون طراحی تعریف (کد166090)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن  (کد166049)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات آوردن (کد166049)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات کارخانه بنیاد   اتوکد     اتوکد (کد165455)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات کارخانه بنیاد اتوکد اتوکد (کد165455)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد (کد165389)

دانلود نقشه جزئیات پایه جزئیات بنیاد (کد165389)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه الگوی کف نهایی ساختمان خوابگاه مدرسه    (کد165130)

دانلود نقشه جزئیات پایه الگوی کف نهایی ساختمان خوابگاه مدرسه (کد165130)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه طرحی بنیاد از جزئیات کلیسا بروندی  اتوکد دو بعدی      (کد164951)

دانلود نقشه جزئیات پایه طرحی بنیاد از جزئیات کلیسا بروندی اتوکد دو بعدی (کد164951)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای با پرتو از جزئیات کلیسا kadavoor   اتوکد    دو بعدی  (کد164922)

دانلود نقشه جزئیات پایه جای پای با پرتو از جزئیات کلیسا kadavoor اتوکد دو بعدی (کد164922)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید