تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از G + 1 طرحی خانه اتوکد 8 در 23 متر (کد165916)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از G + 1 طرحی خانه اتوکد 8 در 23 متر (کد165916)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از G + 1 طرحی خانه اتوکد 8 در 23 متر (کد165916)

شناسه محصول و کد فایل : 165916

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از G + 1 طرحی خانه اتوکد 8 در 23 متر (کد165916)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از G + 1 طرحی خانه اتوکد (کد165916)

در مشاهده بخش از G + 1 طرح خانه در این فایل طراحی دو بعدی اتوکد نقشه اتوکد داده شده است. مواد ذکر شده است که برای این خانه استفاده می شود. ارتفاع ساختمان 6.7m و است. پارکینگ اتومبیل و سطح سقف در این مدل طراحی شده است. جزئیات دیگر در این فایل داده شده است. دانلود فایل طراحی دو بعدی نقشه اتوکد اتوکد بلوک. تشکر از شما برای دانلود فایل طراحی دو بعدی اتوکد نقشه اتوکد و دیگر فایل های برنامه اتوکد از وب سایت ما.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 9x10m اتوکد 8 در 10 متر (کد165957)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 9x10m اتوکد 8 در 10 متر (کد165957)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان فوت مربع خانه طبقه همکف طرحی با مبلمان نشیمن (کد165954)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان فوت مربع خانه طبقه همکف طرحی با مبلمان نشیمن (کد165954)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه جلو نما طراحی با اتوکد جوجه ریزی (کد165953)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه جلو نما طراحی با اتوکد جوجه ریزی (کد165953)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات آپارتمان   (کد165951)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات آپارتمان (کد165951)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کاسا جزئیات خانه 4 در 14 متر (کد165945)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کاسا جزئیات خانه 4 در 14 متر (کد165945)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان G + 1 ساختمان خانه بخش (کد165942)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان G + 1 ساختمان خانه بخش (کد165942)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 4 BHK خانه طرحی با طراحی مبلمان 15 در 17 متر (کد165938)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان BHK و 4 BHK خانه طرحی با طراحی مبلمان 15 در 17 متر (کد165938)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین مسکن طبقه همکف و طبقه اول طرحی 10 در 22 متر (کد165934)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین مسکن طبقه همکف و طبقه اول طرحی 10 در 22 متر (کد165934)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان   (کد165930)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی آپارتمان (کد165930)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  نما مقابل ساختمان های مسکونی  (کد165928)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما مقابل ساختمان های مسکونی (کد165928)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش راه پله ساختمان مسکونی 23 در 28 متر (کد165927)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش راه پله ساختمان مسکونی 23 در 28 متر (کد165927)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از ساختمان های مسکونی 23 در 29 متر (کد165925)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از ساختمان های مسکونی 23 در 29 متر (کد165925)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما جلو رو به شمال طرحی خانه 28'x45 8 در 13 متر (کد165922)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما جلو رو به شمال طرحی خانه 28'x45 8 در 13 متر (کد165922)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 28'x45  (کد165921)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه رو به شمال 28'x45 (کد165921)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی نمونه از 2 و 3 طرحی طبقه اتوکد 12 در 16 متر (کد165918)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی نمونه از 2 و 3 طرحی طبقه اتوکد 12 در 16 متر (کد165918)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما G + 1 خانه ساختمان اتوکد 8 در 23 متر (کد165915)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما G + 1 خانه ساختمان اتوکد 8 در 23 متر (کد165915)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 24x8m 3BHK اتوکد این طرحی با باغ زیبا ارائه 8 در 23 متر (کد165914)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 24x8m 3BHK اتوکد این طرحی با باغ زیبا ارائه 8 در 23 متر (کد165914)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان اتاق خواب خانه نما و بخش جزئیات در  دو بعدی    (کد165913)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان اتاق خواب خانه نما و بخش جزئیات در دو بعدی (کد165913)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند نما ساختمان مسکن   اتوکد   (کد165912)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان چند نما ساختمان مسکن اتوکد (کد165912)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما 20x10m خانه شگفت انگیز   اتوکد    (کد165911)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما 20x10m خانه شگفت انگیز اتوکد (کد165911)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x10m طرحی خانه های شگفت انگیز اتوکد 12 در 22 متر (کد165910)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x10m طرحی خانه های شگفت انگیز اتوکد 12 در 22 متر (کد165910)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه های دوقلو دو بعدی اتوکد طراحی   (کد165906)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه های دوقلو دو بعدی اتوکد طراحی (کد165906)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه های دوقلو دو بعدی اتوکد رسم 11 در 11 متر (کد165905)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه های دوقلو دو بعدی اتوکد رسم 11 در 11 متر (کد165905)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  بخش از 12x21m چند مسکونی پلان ساختمان آپارتمان    اتوکد    (کد165904)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از 12x21m چند مسکونی پلان ساختمان آپارتمان اتوکد (کد165904)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x21m چند مسکونی پلان ساختمان آپارتمان اتوکد 12 در 21 متر (کد165903)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x21m چند مسکونی پلان ساختمان آپارتمان اتوکد 12 در 21 متر (کد165903)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  بخش از طرحی 8x12m محلی تقدیر تجاری مسکونی دو بعدی اتوکد  رسم  (کد165899)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی 8x12m محلی تقدیر تجاری مسکونی دو بعدی اتوکد رسم (کد165899)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی های مسکونی تقدیر تجاری 8x12m محلی   اتوکد    (کد165898)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی های مسکونی تقدیر تجاری 8x12m محلی اتوکد (کد165898)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش جزئیات طرحی خانه 1BHK   اتوکد    (کد165895)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش جزئیات طرحی خانه 1BHK اتوکد (کد165895)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 10x7m دو بعدی اتوکد رسم 6 در 9 متر (کد165894)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 10x7m دو بعدی اتوکد رسم 6 در 9 متر (کد165894)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش و نما 11x12m ساختمان آپارتمان  چند دو بعدی اتوکد  رسم  (کد165890)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش و نما 11x12m ساختمان آپارتمان چند دو بعدی اتوکد رسم (کد165890)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید