تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

شناسه محصول و کد فایل : 165213

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی (کد165213) طرح

در خانه است که در این فایل نقشه کشی اتوکد دو بعدی نقشه اتوکد داده شده است. این طرح داشتن جزئیات آشپزخانه، غذاخوری، اتاق خواب با توالت وصل، اتاق خدمتکار، اتاق رختشویی و اتاق خواب کودکان با توالت متصل شده است. پارکینگ است در این مدل ارائه شده است. جزئیات دیگر در این مدل داده شده است. دانلود فایل طراحی دو بعدی نقشه اتوکد اتوکد بلوک. تشکر از شما برای دانلود فایل اتوکد و دیگر فایل های برنامه های اتوکد از وب سایت ما.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل اتاق های خواب طرحی طبقه با مبلمان 30 در 47 متر (کد165414)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل اتاق های خواب طرحی طبقه با مبلمان 30 در 47 متر (کد165414)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ساختمان نمای 5 در 32 متر (کد165399)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ساختمان نمای 5 در 32 متر (کد165399)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه متل اتاق های خواب زمین طرحی طبقه 23 در 57 متر (کد165398)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه متل اتاق های خواب زمین طرحی طبقه 23 در 57 متر (کد165398)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل چیدمان نشیمن 10 در 41 متر (کد165394)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل چیدمان نشیمن 10 در 41 متر (کد165394)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل محل اقامت اتاق های خواب طرحی طبقه اتوکد 12 در 15 متر (کد165393)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل محل اقامت اتاق های خواب طرحی طبقه اتوکد 12 در 15 متر (کد165393)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل معماری طبقه طراحی با مبلمان 43 در 60 متر (کد165390)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل معماری طبقه طراحی با مبلمان 43 در 60 متر (کد165390)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری هتل 5 ستاره زمین طرحی طبقه اتوکد 46 در 112 متر (کد165349)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری هتل 5 ستاره زمین طرحی طبقه اتوکد 46 در 112 متر (کد165349)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات پارکینگ 24 در 36 متر (کد165344)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات پارکینگ 24 در 36 متر (کد165344)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه رستوران ساختمان نمای 31 در 34 متر (کد165341)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه رستوران ساختمان نمای 31 در 34 متر (کد165341)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ساختمان تجاری جبهه نمای (کد165325)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ساختمان تجاری جبهه نمای (کد165325)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران با غذای طراحی منطقه 30 در 65 متر (کد165324)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران با غذای طراحی منطقه 30 در 65 متر (کد165324)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل طبقات ساختمان زمینهسازی اتوکد 25 در 30 متر (کد165323)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل طبقات ساختمان زمینهسازی اتوکد 25 در 30 متر (کد165323)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش و نما از رستوران   اتوکد      (کد165258)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش و نما از رستوران اتوکد (کد165258)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه x17m دو بعدی طراحی که جزئیات از رستوران 16 در 25 متر (کد165256)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه x17m دو بعدی طراحی که جزئیات از رستوران 16 در 25 متر (کد165256)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما مقابل هتل اتوکد 9 در 22 متر (کد165217)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما مقابل هتل اتوکد 9 در 22 متر (کد165217)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار بخش  (کد164971)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار بخش (کد164971)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار 4 در 6 متر (کد164970)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار 4 در 6 متر (کد164970)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل تیر به ستون طراحی طرحی جزئیات 19 در 29 متر (کد164827)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل تیر به ستون طراحی طرحی جزئیات 19 در 29 متر (کد164827)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ناهار خوری منطقه طراحی نشیمن 11 در 16 متر (کد164792)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ناهار خوری منطقه طراحی نشیمن 11 در 16 متر (کد164792)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شرکت کف ساختمان طرحی جزئیات تعریف 10 در 11 متر (کد164778)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شرکت کف ساختمان طرحی جزئیات تعریف 10 در 11 متر (کد164778)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه طراحی جزئیات هتل 4 در 23 متر (کد164690)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه طراحی جزئیات هتل 4 در 23 متر (کد164690)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل رسم جزئیات اتاق مشخص 15 در 17 متر (کد164689)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل رسم جزئیات اتاق مشخص 15 در 17 متر (کد164689)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل 12 در 16 متر (کد164618)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل 12 در 16 متر (کد164618)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش طراحی جزئیات از رستوران تعریف  (کد164605)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش طراحی جزئیات از رستوران تعریف (کد164605)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش رستوران جزئیات (کد164604)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش رستوران جزئیات (کد164604)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه جزئیات طرحی 12 در 22 متر (کد164603)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه جزئیات طرحی 12 در 22 متر (کد164603)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 13 در 21 متر (کد164534)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 13 در 21 متر (کد164534)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 11 در 16 متر (کد164459)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 11 در 16 متر (کد164459)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طرحی طبقه جزئیات به دست آمده اتوکد این دو بعدی طراحی 10 در 27 متر (کد164225)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طرحی طبقه جزئیات به دست آمده اتوکد این دو بعدی طراحی 10 در 27 متر (کد164225)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید