تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

شناسه محصول و کد فایل : 164686

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طرحی اتاق جزئیات (کد164686)

در هتل طرح اتاق جزئیات طراحی در این فایل اتوکد ارائه شده است. در این فایل، جزئیات اتاق، جزئیات پله، جزئیات آب و برق طراحی از نوع int فایل طراحی اتوکد خود داده شود. این می تواند توسط معماران و مهندسان استفاده می شود. دانلود این فایل طراحی اتوکد دو بعدی.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه رستوران ساختمان نمای 31 در 34 متر (کد165341)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه رستوران ساختمان نمای 31 در 34 متر (کد165341)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ساختمان تجاری جبهه نمای (کد165325)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ساختمان تجاری جبهه نمای (کد165325)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران با غذای طراحی منطقه 30 در 65 متر (کد165324)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران با غذای طراحی منطقه 30 در 65 متر (کد165324)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل طبقات ساختمان زمینهسازی اتوکد 25 در 30 متر (کد165323)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل طبقات ساختمان زمینهسازی اتوکد 25 در 30 متر (کد165323)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش و نما از رستوران   اتوکد      (کد165258)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش و نما از رستوران اتوکد (کد165258)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه x17m دو بعدی طراحی که جزئیات از رستوران 16 در 25 متر (کد165256)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه x17m دو بعدی طراحی که جزئیات از رستوران 16 در 25 متر (کد165256)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما مقابل هتل اتوکد 9 در 22 متر (کد165217)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما مقابل هتل اتوکد 9 در 22 متر (کد165217)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه اتوکد دو بعدی 12 در 16 متر (کد165213)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار بخش  (کد164971)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار بخش (کد164971)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار 4 در 6 متر (کد164970)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه نوار 4 در 6 متر (کد164970)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل تیر به ستون طراحی طرحی جزئیات 19 در 29 متر (کد164827)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل تیر به ستون طراحی طرحی جزئیات 19 در 29 متر (کد164827)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ناهار خوری منطقه طراحی نشیمن 11 در 16 متر (کد164792)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ناهار خوری منطقه طراحی نشیمن 11 در 16 متر (کد164792)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شرکت کف ساختمان طرحی جزئیات تعریف 10 در 11 متر (کد164778)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شرکت کف ساختمان طرحی جزئیات تعریف 10 در 11 متر (کد164778)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه طراحی جزئیات هتل 4 در 23 متر (کد164690)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه طراحی جزئیات هتل 4 در 23 متر (کد164690)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل رسم جزئیات اتاق مشخص 15 در 17 متر (کد164689)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل رسم جزئیات اتاق مشخص 15 در 17 متر (کد164689)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل 12 در 16 متر (کد164618)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل 12 در 16 متر (کد164618)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش طراحی جزئیات از رستوران تعریف  (کد164605)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش طراحی جزئیات از رستوران تعریف (کد164605)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش رستوران جزئیات (کد164604)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش رستوران جزئیات (کد164604)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه جزئیات طرحی 12 در 22 متر (کد164603)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه جزئیات طرحی 12 در 22 متر (کد164603)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 13 در 21 متر (کد164534)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 13 در 21 متر (کد164534)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 11 در 16 متر (کد164459)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه رستوران طرحی جزئیات 11 در 16 متر (کد164459)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طرحی طبقه جزئیات به دست آمده اتوکد این دو بعدی طراحی 10 در 27 متر (کد164225)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طرحی طبقه جزئیات به دست آمده اتوکد این دو بعدی طراحی 10 در 27 متر (کد164225)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل طراحی 10 در 31 متر (کد164222)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات هتل طراحی 10 در 31 متر (کد164222)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه خوابگاه طرحی جزئیات طراحی این دو بعدی اتوکد رسم مشخص 7 در 26 متر (کد164076)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه خوابگاه طرحی جزئیات طراحی این دو بعدی اتوکد رسم مشخص 7 در 26 متر (کد164076)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه غذاخوری طراحی طرحی جزئیات 15 در 20 متر (کد163574)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه غذاخوری طراحی طرحی جزئیات 15 در 20 متر (کد163574)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل ارائه 16 در 21 متر (کد163526)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل ارائه 16 در 21 متر (کد163526)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل مشخص 16 در 21 متر (کد163512)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل مشخص 16 در 21 متر (کد163512)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه اول مشخص 16 در 22 متر (کد163498)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه اول مشخص 16 در 22 متر (کد163498)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات طراحی نشان می دهد اتوکد 21 در 26 متر (کد163497)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات طراحی نشان می دهد اتوکد 21 در 26 متر (کد163497)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی جزئیات رستوران مشخص اتوکد این دو بعدی رسم 10 در 27 متر (کد163419)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی جزئیات رستوران مشخص اتوکد این دو بعدی رسم 10 در 27 متر (کد163419)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید