تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطبقه تئاتر چندگانه طرحی غربالگری 23 در 33 متر (کد137651)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطبقه تئاتر چندگانه طرحی غربالگری 23 در 33 متر (کد137651)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطبقه تئاتر چندگانه طرحی غربالگری 23 در 33 متر (کد137651)

شناسه محصول و کد فایل : 137651

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطبقه تئاتر چندگانه طرحی غربالگری 23 در 33 متر (کد137651)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطبقه تئاتر چندگانه طرحی غربالگری (کد137651)

در چندگانه طبقه تئاتر غربالگری طرح اتوکد طراحی جزئیات که شامل نمایش detaied از دروازه اصلی ورود، چک امنیتی، جزئیات سنسور، غربالگری اتاق، صفحه نمایش، راه پله، و بر خلاف نقطه غذا، مرد و جزئیات بهداشتی زن، اتاق کنترل، بلیط ضد، سالن VIP، اتاق بازی کودکان، سالن، گذشت، دروازه خروج، توشه ضد، محل استقرار و در انتظار سالن، دفتر مدیریت و خیلی بیشتر از پروژه تئاتر.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن آمفی تئاتر طراحی 42 در 55 متر (کد139818)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن آمفی تئاتر طراحی 42 در 55 متر (کد139818)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن نمای 19 در 39 متر (کد139769)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن نمای 19 در 39 متر (کد139769)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنمای چندگانه آموزش مرکز 65 در 73 متر (کد139700)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنمای چندگانه آموزش مرکز 65 در 73 متر (کد139700)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما مقابل یک پروژه تئاتر چندگانه رسم 56 در 69 متر (کد139653)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما مقابل یک پروژه تئاتر چندگانه رسم 56 در 69 متر (کد139653)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه های تئاتر چندگانه طراحی و جزئیات  (کد139626)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپروژه های تئاتر چندگانه طراحی و جزئیات (کد139626)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبزرگ آموزش سالن طرحی مرکز 65 در 73 متر (کد139616)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبزرگ آموزش سالن طرحی مرکز 65 در 73 متر (کد139616)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکنفرانس و سالن سمینار طراحی 40 در 48 متر (کد139559)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکنفرانس و سالن سمینار طراحی 40 در 48 متر (کد139559)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی طراحی از اتاق کنفرانس 40 در 40 متر (کد138916)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی طراحی از اتاق کنفرانس 40 در 40 متر (کد138916)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچندگانه طرحی تئاتر ساختمان جزئیات و الکتریکی اتصالات دو بعدی 10 در 13 متر (کد138894)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشچندگانه طرحی تئاتر ساختمان جزئیات و الکتریکی اتصالات دو بعدی 10 در 13 متر (کد138894)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما تئاتر متعدد، بخش و کف طرحی و خودکار  جزئیات  (کد138849)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما تئاتر متعدد، بخش و کف طرحی و خودکار جزئیات (کد138849)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن کف سالن و ساختار سازنده جزئیات (کد138848)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن کف سالن و ساختار سازنده جزئیات (کد138848)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر چندگانه تمام جزئیات طراحی طبقه طبقه 27 در 53 متر (کد138737)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر چندگانه تمام جزئیات طراحی طبقه طبقه 27 در 53 متر (کد138737)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر مولتی پلکس اول و پلان طبقه دوم (کد138457)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر مولتی پلکس اول و پلان طبقه دوم (کد138457)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی طبقه آپارتمان طراحی 9 در 10 متر (کد138158)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی طبقه آپارتمان طراحی 9 در 10 متر (کد138158)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر چندگانه جزئیات سازنده مقطعی 23 در 37 متر (کد137656)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشتئاتر چندگانه جزئیات سازنده مقطعی 23 در 37 متر (کد137656)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی چندگانه اتوکد 60 در 110 متر (کد137408)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطراحی چندگانه اتوکد 60 در 110 متر (کد137408)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن کوچک طراحی 25 در 26 متر (کد135275)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن کوچک طراحی 25 در 26 متر (کد135275)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشزمین و برنامه ریزی طرحی طبقه اول جزئیات سالن سالن 15 در 39 متر (کد135255)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشزمین و برنامه ریزی طرحی طبقه اول جزئیات سالن سالن 15 در 39 متر (کد135255)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و جزئیات مقطعی از سالن سالن 15 در 39 متر (کد135254)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و جزئیات مقطعی از سالن سالن 15 در 39 متر (کد135254)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش نمای سالن سالن و طراحی جزئیات 15 در 39 متر (کد135253)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش نمای سالن سالن و طراحی جزئیات 15 در 39 متر (کد135253)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و جزئیات نما پشت سالن سالن 15 در 39 متر (کد135250)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشنما و جزئیات نما پشت سالن سالن 15 در 39 متر (کد135250)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشموزه هنر مدرن طراحی 12 در 15 متر (کد135166)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشموزه هنر مدرن طراحی 12 در 15 متر (کد135166)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشگروه Habitational تئاتر فروشگاه های تجاری جزئیات 55 در 82 متر (کد134985)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشگروه Habitational تئاتر فروشگاه های تجاری جزئیات 55 در 82 متر (کد134985)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکولون نما تئاتر، بخش ها و طرحی طبقه جزئیات (کد134806)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشکولون نما تئاتر، بخش ها و طرحی طبقه جزئیات (کد134806)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن طراحی 25 در 43 متر (کد134753)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی سالن طراحی 25 در 43 متر (کد134753)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش پله طرحی سالن جزئیات 73 در 74 متر (کد134507)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش پله طرحی سالن جزئیات 73 در 74 متر (کد134507)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی خط جزئیات سالن 73 در 74 متر (کد134503)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشطرحی خط جزئیات سالن 73 در 74 متر (کد134503)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپله طرحی سالن طرحی جزئیات 73 در 74 متر (کد134502)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشپله طرحی سالن طرحی جزئیات 73 در 74 متر (کد134502)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن بخش طرحی جزئیات 73 در 74 متر (کد134499)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشسالن بخش طرحی جزئیات 73 در 74 متر (کد134499)

تو پروژه
دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش طرحی سالن جزئیات 74 در 75 متر (کد134401)

دانلود نقشه تئاتر چند منظوره - سینما - سالن کنفرانس - سالن همایشبخش طرحی سالن جزئیات 74 در 75 متر (کد134401)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید