تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات خانه نصب و راه اندازی الکتریکی 13 در 20 متر (کد97647)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات خانه نصب و راه اندازی الکتریکی 13 در 20 متر (کد97647)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات خانه نصب و راه اندازی الکتریکی 13 در 20 متر (کد97647)

شناسه محصول و کد فایل : 97647

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات خانه نصب و راه اندازی الکتریکی 13 در 20 متر (کد97647)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات خانه نصب و راه اندازی الکتریکی (کد97647)

در 1. همه کار برق باید در انطباق با آخرین نسخه از کد های الکتریکی فیلیپین (PEC) مورد نیاز از شرکت برق مانیل (meralco) انجام می شود، قوانین و مقررات مقامات محلی و ملی مربوطه در emforcement قوانین الکتریکی. < برزیلی> 2. تمام کار برق در اینجا باید توسط برق واجد شرایط انجام می شود و باید تحت نظارت مستقیم بموقع مجوز، مهندس برق است.
3. تمام مواد و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد باید نام تجاری نوع جدید و تایید شده برای هر دو مکان در نظر گرفته و اهداف باشد.
4. ارتفاع نصب باید به صورت زیر (از خط کف پایان به مرکز دستگاه باشد.
روشنایی هیئت مدیره پانل 1500mm به
خروجی راحتی (شرکت) فاصله کانونی 300mm
کنترل نور سوئیچ 1480mmفایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های چراغ های خیابانی (کد99997)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های چراغ های خیابانی (کد99997)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات د طراحی از طبقه اول طرحی روشنایی خودکار 10 در 10 متر (کد99833)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات د طراحی از طبقه اول طرحی روشنایی خودکار 10 در 10 متر (کد99833)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات د طراحی روشنایی طرحی  خودرو (کد99830)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات د طراحی روشنایی طرحی خودرو (کد99830)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی برق پروژه دفتر (کد99392)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی برق پروژه دفتر (کد99392)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات مدارهای الکتریکی بلوک نقشه های دو بعدی  (کد99285)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات مدارهای الکتریکی بلوک نقشه های دو بعدی (کد99285)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی از اتوکد شمشیربازی مرز (کد98550)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی از اتوکد شمشیربازی مرز (کد98550)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی از اتوکد fency (کد98548)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی از اتوکد fency (کد98548)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی خیابان اتوکد نور (کد98547)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی خیابان اتوکد نور (کد98547)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات سیم نصب و راه اندازی  (کد98330)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات سیم نصب و راه اندازی (کد98330)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های سوکت علم (کد98307)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های سوکت علم (کد98307)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات متر برق نصب و راه اندازی (کد98302)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات متر برق نصب و راه اندازی (کد98302)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی جزئیات کافی (کد98301)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی جزئیات کافی (کد98301)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های چراغ های led (کد98300)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های چراغ های led (کد98300)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات پشتیبانی برای تعمیر لوله به ستون 20 در 46 متر (کد97730)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات پشتیبانی برای تعمیر لوله به ستون 20 در 46 متر (کد97730)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات برق و روشنایی جزئیات کف طرحی از پروژه رستوران (کد97729)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات برق و روشنایی جزئیات کف طرحی از پروژه رستوران (کد97729)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات ساختمان برق نصب و راه اندازی جزئیات 30 در 53 متر (کد97636)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات ساختمان برق نصب و راه اندازی جزئیات 30 در 53 متر (کد97636)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات سه طبقه طرحی روشنایی اتوکد 12 در 19 متر (کد97376)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات سه طبقه طرحی روشنایی اتوکد 12 در 19 متر (کد97376)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات زمین سایت روشنایی کف چیدمان اتوکد (کد97367)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات زمین سایت روشنایی کف چیدمان اتوکد (کد97367)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طرحی (کد97223)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طرحی (کد97223)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طراحی طبقه  جزئیات (کد96810)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طراحی طبقه جزئیات (کد96810)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی نصب و راه اندازی لوله کشی و الکتریکی 8 در 8 متر (کد96572)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی نصب و راه اندازی لوله کشی و الکتریکی 8 در 8 متر (کد96572)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات هتل طرحی های الکتریکی طرحی (کد96492)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات هتل طرحی های الکتریکی طرحی (کد96492)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی جزئیات نما جلوی لامپ های مختلف و لوستر به رهبری نور (کد96464)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی جزئیات نما جلوی لامپ های مختلف و لوستر به رهبری نور (کد96464)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نصب و راه اندازی الکتریکی (کد96209)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نصب و راه اندازی الکتریکی (کد96209)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی روشنایی  (کد96208)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی دو بعدی روشنایی (کد96208)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نصب و راه اندازی برق و روشنایی  جزئیات (کد96017)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نصب و راه اندازی برق و روشنایی جزئیات (کد96017)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی های الکتریکی از ساختمان مدرسه  (کد95499)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طراحی های الکتریکی از ساختمان مدرسه (کد95499)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طبقه طرحی های الکتریکی  جزئیات (کد95373)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات طبقه طرحی های الکتریکی جزئیات (کد95373)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های نما جلو از چراغ فانتزی منجر (کد94736)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات جزئیات طراحی های نما جلو از چراغ فانتزی منجر (کد94736)

تو پروژه
دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طراحی خانه دوقلو 13 در 17 متر (کد93563)

دانلود نقشه برق کشی ، اتصالات نورپردازی طراحی خانه دوقلو 13 در 17 متر (کد93563)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید