تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل 27 در 61 متر (کد60181)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل 27 در 61 متر (کد60181)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل 27 در 61 متر (کد60181)

شناسه محصول و کد فایل : 60181

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل 27 در 61 متر (کد60181)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل (کد60181)

در هتل 4 ستاره فایل نقشه اتوکد ، طرح طرح از یک هتل، ارتفاع، برنامه ریزی، جزئیات، مبلمان جزئیات، اجرا، فاصله از مکان و غیرهفایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل paln معماری 35 در 36 متر (کد60402)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل paln معماری 35 در 36 متر (کد60402)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل جزئیات 75 در 255 متر (کد60401)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل جزئیات 75 در 255 متر (کد60401)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی سالن و رستوران 33 در 42 متر (کد60400)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی سالن و رستوران 33 در 42 متر (کد60400)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستاره هتل 11 در 18 متر (کد60399)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستاره هتل 11 در 18 متر (کد60399)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه تنها طرحی هتل سطح 46 در 57 متر (کد60398)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه تنها طرحی هتل سطح 46 در 57 متر (کد60398)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل و رستوران 10 در 30 متر (کد60397)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل و رستوران 10 در 30 متر (کد60397)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا 6 در 11 متر (کد60339)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا 6 در 11 متر (کد60339)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی مبلمان 18 در 18 متر (کد60315)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی مبلمان 18 در 18 متر (کد60315)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه Unithandler غذایی 4 در 7 متر (کد60286)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه Unithandler غذایی 4 در 7 متر (کد60286)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل هفت طبقه 10 در 21 متر (کد60262)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل هفت طبقه 10 در 21 متر (کد60262)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه آبگرم هتل 36 در 53 متر (کد60261)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه آبگرم هتل 36 در 53 متر (کد60261)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه میان وعده نوار 5 در 10 متر (کد60249)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه میان وعده نوار 5 در 10 متر (کد60249)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 4 ستاره 15 در 25 متر (کد60248)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 4 ستاره 15 در 25 متر (کد60248)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه پروژه نوار 5 در 10 متر (کد60242)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه قهوه پروژه نوار 5 در 10 متر (کد60242)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 3 ستاره 61 در 87 متر (کد60234)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 3 ستاره 61 در 87 متر (کد60234)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ایستگاه هتل 10 در 12 متر (کد60169)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ایستگاه هتل 10 در 12 متر (کد60169)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  گروه مسکن پارلمانی (کد60168)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه گروه مسکن پارلمانی (کد60168)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کارخانه های معماری و غذاهای دریایی رستوران 17 در 20 متر (کد60167)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کارخانه های معماری و غذاهای دریایی رستوران 17 در 20 متر (کد60167)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 3 ستاره 24 در 32 متر (کد60166)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 3 ستاره 24 در 32 متر (کد60166)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری بزرگ 65 در 158 متر (کد60165)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری بزرگ 65 در 158 متر (کد60165)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه موزه و هتل 140 در 156 متر (کد60143)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه موزه و هتل 140 در 156 متر (کد60143)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه آبیاری محل 15 در 39 متر (کد60141)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه آبیاری محل 15 در 39 متر (کد60141)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه سازگار با محیط زیست گردشگری تسلیم هتل 19 در 72 متر (کد60140)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه سازگار با محیط زیست گردشگری تسلیم هتل 19 در 72 متر (کد60140)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مرکز فرهنگی 17 در 24 متر (کد60139)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مرکز فرهنگی 17 در 24 متر (کد60139)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کشور رستوران 33 در 54 متر (کد60138)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کشور رستوران 33 در 54 متر (کد60138)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  دبی هتل (کد60081)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دبی هتل (کد60081)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل محیط زیست 99 در 171 متر (کد60017)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل محیط زیست 99 در 171 متر (کد60017)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره هتل 34 در 34 متر (کد59989)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره هتل 34 در 34 متر (کد59989)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه یکنوع بازی شبیه لوتو ساخت 35 در 61 متر (کد59988)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه یکنوع بازی شبیه لوتو ساخت 35 در 61 متر (کد59988)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کافه 4 در 8 متر (کد59975)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پروژه کافه 4 در 8 متر (کد59975)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید