تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری پروژه طراحی رستوران 26 در 58 متر (کد57527)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری پروژه طراحی رستوران 26 در 58 متر (کد57527)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری پروژه طراحی رستوران 26 در 58 متر (کد57527)

شناسه محصول و کد فایل : 57527

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری پروژه طراحی رستوران 26 در 58 متر (کد57527)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری پروژه طراحی رستوران (کد57527)

در معماری رستوران طراحی پروژه. اتاق توپ، قبل از تابع، اتاق هیئت مدیره، ضیافت فروشگاه، ضیافت MGR.، منطقه سرویس، منطقه سرویس، آشپزخانه منطقه، تراس، ارتفاع، بخش جزئیات در AUTOCA فایل.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شنا جزئیات طراحی 23 در 27 متر (کد58228)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه شنا جزئیات طراحی 23 در 27 متر (کد58228)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل Projetc 4 در 30 متر (کد58221)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل Projetc 4 در 30 متر (کد58221)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی غذاخوری 15 در 36 متر (کد58135)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی غذاخوری 15 در 36 متر (کد58135)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی معماری طراحی رستوران 10 در 25 متر (کد58042)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی معماری طراحی رستوران 10 در 25 متر (کد58042)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه MTR میدان طرحی معماری هتل و طراحی 29 در 34 متر (کد58030)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه MTR میدان طرحی معماری هتل و طراحی 29 در 34 متر (کد58030)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بلند طراحی معماری هتل و طراحی در 24 در 38 متر (کد57763)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بلند طراحی معماری هتل و طراحی در 24 در 38 متر (کد57763)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری هتل 5 ستاره و طراحی سازه 50 در 108 متر (کد57748)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه معماری هتل 5 ستاره و طراحی سازه 50 در 108 متر (کد57748)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ستاره کنگرس طراحی 79 در 99 متر (کد57738)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ستاره کنگرس طراحی 79 در 99 متر (کد57738)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مدرن 4 ستاره طراحی هتل 8 در 17 متر (کد57683)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مدرن 4 ستاره طراحی هتل 8 در 17 متر (کد57683)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن اتوکد 31 در 110 متر (کد57669)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن اتوکد 31 در 110 متر (کد57669)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران 17 در 28 متر (کد57612)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران 17 در 28 متر (کد57612)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مرکز کنوانسیون و طراحی هتل 139 در 150 متر (کد57611)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مرکز کنوانسیون و طراحی هتل 139 در 150 متر (کد57611)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی هتل مدرن در 19 در 36 متر (کد57586)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی هتل مدرن در 19 در 36 متر (کد57586)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 5 ستاره مدرن 22 در 133 متر (کد57584)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 5 ستاره مدرن 22 در 133 متر (کد57584)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طراحی معماری و جزئیات 32 در 36 متر (کد57569)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طراحی معماری و جزئیات 32 در 36 متر (کد57569)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره برنامه هتل نقشه های معماری اتوکد 15 در 16 متر (کد57520)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پنج ستاره برنامه هتل نقشه های معماری اتوکد 15 در 16 متر (کد57520)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل و رستوران ها جزئیات 11 در 59 متر (کد57484)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل و رستوران ها جزئیات 11 در 59 متر (کد57484)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن دراز کردن جزئیات 31 در 100 متر (کد57449)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل مدرن دراز کردن جزئیات 31 در 100 متر (کد57449)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  رستوران جزئیات معماری (کد57401)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران جزئیات معماری (کد57401)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا طراحی 16 در 35 متر (کد57281)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا طراحی 16 در 35 متر (کد57281)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران دراز کردن طرحی و نما جزئیات 42 در 48 متر (کد57196)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران دراز کردن طرحی و نما جزئیات 42 در 48 متر (کد57196)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران طرحی طبقه جزئیات 29 در 73 متر (کد57134)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران طرحی طبقه جزئیات 29 در 73 متر (کد57134)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران دراز کردن جزئیات 8 در 16 متر (کد57102)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران دراز کردن جزئیات 8 در 16 متر (کد57102)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  طرحی هتل معماری دراز کردن در  های اتوکد (کد57099)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی هتل معماری دراز کردن در های اتوکد (کد57099)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طراحی معماری و برنامه ریزی کاربردی 104 در 124 متر (کد57010)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل طراحی معماری و برنامه ریزی کاربردی 104 در 124 متر (کد57010)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستاره هتل ، اتوکد معماری 61 در 93 متر (کد57009)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستاره هتل ، اتوکد معماری 61 در 93 متر (کد57009)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طراحی معماری 36 در 38 متر (کد56965)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران طراحی معماری 36 در 38 متر (کد56965)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 4 ستاره طراحی معماری دراز کردن 36 در 72 متر (کد56909)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل 4 ستاره طراحی معماری دراز کردن 36 در 72 متر (کد56909)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره طراحی هتل در طراحی معماری 64 در 68 متر (کد56895)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره طراحی هتل در طراحی معماری 64 در 68 متر (کد56895)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران معماری مبتنی بر طراحی توریستی 28 در 30 متر (کد56894)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران معماری مبتنی بر طراحی توریستی 28 در 30 متر (کد56894)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید