تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه دوقلو 22x14m (کد168361)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  بخش از طرحی خانه دوقلو 22x14m  (کد168361)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه دوقلو 22x14m (کد168361)

شناسه محصول و کد فایل : 168361

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه دوقلو 22x14m (کد168361)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش از طرحی خانه دوقلو 22x14m (کد168361)

یک نمایش بخش از 22x14m طرح خانه دوقلو در این فایل نقشه کشی اتوکد داده شده است. ارتفاع کل ساختمان به صورت 12m است. این G + 3 آپارتمان است. در هر منطقه ناهار خوری کف، اتاق، آشپزخانه، نشستن، کارشناسی ارشد اتاق خواب با توالت وصل و نشستن، اتاق بچه با حمام متصل و بالکن و جزئیات دیگر در دسترس هستند. برای اطلاعات بیشتر دانلود فایل طراحی اتوکد. تشکر از شما برای دانلود فایل طراحی اتوکد و دیگر فایل های برنامه اتوکد از وب سایت ما.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جذاب G + 1 تریدی خانه نما طراحی Revit و این طراحی Revit و در com (کد168425)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جذاب G + 1 تریدی خانه نما طراحی Revit و این طراحی Revit و در com (کد168425)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن معماری طرحی طبقه 14 در 15 متر (کد168424)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مسکن معماری طرحی طبقه 14 در 15 متر (کد168424)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین خانه جلو نما  (کد168423)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان پارکینگ ماشین خانه جلو نما (کد168423)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع ساختمان خانه جبهه نمای (کد168422)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع ساختمان خانه جبهه نمای (کد168422)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X10 متر خانه طرحی با مبلمان چیدمان 10 در 14 متر (کد168421)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X10 متر خانه طرحی با مبلمان چیدمان 10 در 14 متر (کد168421)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع خانه بخش  (کد168408)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع خانه بخش (کد168408)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع خانه طرحی با مرکز خط 8 در 19 متر (کد168405)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان متر مربع خانه طرحی با مرکز خط 8 در 19 متر (کد168405)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X20 متر خانه طرحی طبقه اتوکد 8 در 19 متر (کد168404)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان X20 متر خانه طرحی طبقه اتوکد 8 در 19 متر (کد168404)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان اتوکد دهانه سقف خانه (بخشی) نما (کد168395)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان اتوکد دهانه سقف خانه (بخشی) نما (کد168395)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خرپا سقف ساختمان خانه بخشی نما (کد168394)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خرپا سقف ساختمان خانه بخشی نما (کد168394)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش خرپا دهانه خانه  (کد168393)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش خرپا دهانه خانه (کد168393)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خرپا سقف ساختمان خانه نمای (کد168391)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خرپا سقف ساختمان خانه نمای (کد168391)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ساختمان تک دان  (کد168376)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ساختمان تک دان (کد168376)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 20x10m اتوکد (کد168371)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی خانه 20x10m اتوکد (کد168371)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ساختمان تک دان  (کد168364)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ساختمان تک دان (کد168364)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x14m طرحی خانه دوقلو  (کد168359)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x14m طرحی خانه دوقلو (کد168359)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات مواد اتصال سقف طرحی خانه 18x1m اتوکد (کد168350)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان جزئیات مواد اتصال سقف طرحی خانه 18x1m اتوکد (کد168350)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کار بلوک جزئیات اتصال سقف طرحی خانه 18x1m اتوکد draiwgn  (کد168349)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان کار بلوک جزئیات اتصال سقف طرحی خانه 18x1m اتوکد draiwgn (کد168349)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه 18x14m جزئیات طرحی حصار  (کد168347)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان خانه 18x14m جزئیات طرحی حصار (کد168347)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی پنجره 1800x1650mm اتوکد (کد168346)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی پنجره 1800x1650mm اتوکد (کد168346)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طراحی جزئیات سقف برای طرحی خانه 18x14m  (کد168344)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طراحی جزئیات سقف برای طرحی خانه 18x14m (کد168344)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  بخش جلوی اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168338)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان بخش جلوی اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168338)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان  مقطع اول طرحی خانه طبقه 18x14m  (کد168337)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان مقطع اول طرحی خانه طبقه 18x14m (کد168337)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما سمت شرق از 18x14m اولین طرحی خانه طبقه  (کد168336)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما سمت شرق از 18x14m اولین طرحی خانه طبقه (کد168336)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ضلع جنوبی 18x14m اولین طرحی خانه طبقه  (کد168335)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ضلع جنوبی 18x14m اولین طرحی خانه طبقه (کد168335)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ضلع شمالی اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168334)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما ضلع شمالی اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168334)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما سمت غرب از 18x14m اولین طرحی خانه طبقه  (کد168333)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان نما سمت غرب از 18x14m اولین طرحی خانه طبقه (کد168333)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی سقف اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168332)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی سقف اولین طرحی خانه طبقه 18x14m اتوکد (کد168332)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی بنیاد 18x14m طرحی خانه طبقه  (کد168331)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان طرحی بنیاد 18x14m طرحی خانه طبقه (کد168331)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x14m اولین طرحی خانه طبقه  (کد168330)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلایی ، آپارتمان x14m اولین طرحی خانه طبقه (کد168330)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید