تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده برنامه و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان (کد164840)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده برنامه و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان   (کد164840)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده برنامه و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان (کد164840)

شناسه محصول و کد فایل : 164840

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده برنامه و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان (کد164840)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده برنامه و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان (کد164840)

در اتوکد طرح نمودار توصیف و جزئیات مقطعی از پایه های ساختمان است. طولی و حداقل آرماتور، مشخصات مواد، ابعاد مقطعی از قاب و موتور و دیگر جنبه های ساختاری به عنوان همتراز به الزامات استاندارد ذکر شده است. دانلود فایل نقشه اتوکد از وب سایت ما.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات تقویت بخش ستون طراحی  (کد166118)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات تقویت بخش ستون طراحی (کد166118)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت جزئیات طراحی  اتوکد  (کد166116)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت جزئیات طراحی اتوکد (کد166116)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت طراحی جزئیات از خانههای ویلایی  (کد166048)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت طراحی جزئیات از خانههای ویلایی (کد166048)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات زاویه های فلزی  (کد166041)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات زاویه های فلزی (کد166041)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور طراحی  اتوکد بیان   (کد166016)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور طراحی اتوکد بیان (کد166016)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات شمع  (کد166015)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات شمع (کد166015)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور رسم خط لوله تعریف   (کد165965)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور رسم خط لوله تعریف (کد165965)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور ستون  (کد165961)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور ستون (کد165961)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور  (کد165960)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد165960)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد165386)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد165386)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده ستون و جای پای جزئیات معمولی    (کد165334)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده ستون و جای پای جزئیات معمولی (کد165334)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت جزئیات جای پای (کد165280)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده تقویت جزئیات جای پای (کد165280)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پرتو (کد165000)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پرتو (کد165000)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد164988)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد164988)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نمونه از تقویت اضافی در اطراف باز تعریف  (کد164985)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نمونه از تقویت اضافی در اطراف باز تعریف (کد164985)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات تقویت پایه و اساس شمع از ساختمان های هیدرولیکی ژنراتور  (کد164831)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات تقویت پایه و اساس شمع از ساختمان های هیدرولیکی ژنراتور (کد164831)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات شمع ها  دو بعدی (کد164796)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات شمع ها دو بعدی (کد164796)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد164795)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور (کد164795)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پرتو متعارف رسم مشخص  اتوکد این  دو بعدی (کد164786)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پرتو متعارف رسم مشخص اتوکد این دو بعدی (کد164786)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات راه پله (کد164785)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات راه پله (کد164785)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده نمونه جزئیات ستون جای پای طراحی  (کد164784)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده نمونه جزئیات ستون جای پای طراحی (کد164784)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نما ستون (کد164783)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نما ستون (کد164783)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش سقف طراحی جزئیات (کد164674)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش سقف طراحی جزئیات (کد164674)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده به طور معمول جزئیات از دو طرفه دال جزئیات (کد164658)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده به طور معمول جزئیات از دو طرفه دال جزئیات (کد164658)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور نازک کاری و (کد164653)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات آرماتور نازک کاری و (کد164653)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نمونه از دو طرفه دال (کد164642)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات نمونه از دو طرفه دال (کد164642)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش تقویت جزئیات (کد164631)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش تقویت جزئیات (کد164631)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش تقویت جزئیات (کد164448)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده بخش تقویت جزئیات (کد164448)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پیچ پایه دودکش  مشخص  (کد164433)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات پیچ پایه دودکش مشخص (کد164433)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات بخش از جزئیات آرماتور مشخص  (کد164427)

دانلود نقشه طراحی جزئیات تقویت کننده جزئیات بخش از جزئیات آرماتور مشخص (کد164427)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید