تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش هتل جزئیات اتوکد ارائه (کد162778)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش هتل جزئیات  اتوکد ارائه   (کد162778)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش هتل جزئیات اتوکد ارائه (کد162778)

شناسه محصول و کد فایل : 162778

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش هتل جزئیات اتوکد ارائه (کد162778)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بخش هتل جزئیات اتوکد ارائه (کد162778)

در این هتل بخش جزئیات در این فایل نقشه کشی اتوکد ارائه شده است. داخلی و خارجی به عنوان جزئیات جزئیات پنجره درب چنین داده می شود، ایستاده جزئیات دیوار، جزئیات نمای داده شده در این فایل طراحی. این را می توان با معماران و برنامه ریزان استفاده می شود. دانلود فایل نقشه اتوکد رسم اتوکد دو بعدی است.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه خوابگاه طرحی جزئیات طراحی این دو بعدی اتوکد رسم مشخص 7 در 26 متر (کد164076)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه خوابگاه طرحی جزئیات طراحی این دو بعدی اتوکد رسم مشخص 7 در 26 متر (کد164076)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه غذاخوری طراحی طرحی جزئیات 15 در 20 متر (کد163574)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه غذاخوری طراحی طرحی جزئیات 15 در 20 متر (کد163574)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل ارائه 16 در 21 متر (کد163526)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل ارائه 16 در 21 متر (کد163526)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل مشخص 16 در 21 متر (کد163512)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی اصلی طراحی هتل مشخص 16 در 21 متر (کد163512)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه اول مشخص 16 در 22 متر (کد163498)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه اول مشخص 16 در 22 متر (کد163498)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات طراحی نشان می دهد اتوکد 21 در 26 متر (کد163497)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات طراحی نشان می دهد اتوکد 21 در 26 متر (کد163497)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی جزئیات رستوران مشخص اتوکد این دو بعدی رسم 10 در 27 متر (کد163419)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طراحی جزئیات رستوران مشخص اتوکد این دو بعدی رسم 10 در 27 متر (کد163419)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات 15 در 24 متر (کد163302)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه هتل طرحی جزئیات 15 در 24 متر (کد163302)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه اول طرحی سیستم حفاظت در برابر آتش زیرزمین طراحی 32 در 48 متر (کد162806)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه اول طرحی سیستم حفاظت در برابر آتش زیرزمین طراحی 32 در 48 متر (کد162806)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی پارکینگ طراحی هتل 32 در 48 متر (کد162801)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی پارکینگ طراحی هتل 32 در 48 متر (کد162801)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این اتوکد اعلام طرحی طبقه از طراحی هتل 32 در 48 متر (کد162800)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این اتوکد اعلام طرحی طبقه از طراحی هتل 32 در 48 متر (کد162800)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه هشتم طراحی از یک هتل ارائه 32 در 48 متر (کد162794)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی طبقه هشتم طراحی از یک هتل ارائه 32 در 48 متر (کد162794)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی زیرزمین یک هتل طراحی 32 در 48 متر (کد162793)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی زیرزمین یک هتل طراحی 32 در 48 متر (کد162793)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه ششم از جزئیات طراحی هتل ارائه 32 در 48 متر (کد162792)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه ششم از جزئیات طراحی هتل ارائه 32 در 48 متر (کد162792)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل جزئیات طراحی مشغول به کار ارائه 32 در 48 متر (کد162791)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این هتل جزئیات طراحی مشغول به کار ارائه 32 در 48 متر (کد162791)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی مشخص جزئیات طرحی طبقه از هتل 27 در 33 متر (کد162671)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی مشخص جزئیات طرحی طبقه از هتل 27 در 33 متر (کد162671)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستون از ساختمان هتل و جزئیات بخش های معمول دو بعدی 44 در 84 متر (کد162617)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ستون از ساختمان هتل و جزئیات بخش های معمول دو بعدی 44 در 84 متر (کد162617)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ساخت طرحی طبقه، باغ ، و بخش نمونه جزئیاتی اتوکد طراحی دو بعدی 44 در 60 متر (کد162616)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل ساخت طرحی طبقه، باغ ، و بخش نمونه جزئیاتی اتوکد طراحی دو بعدی 44 در 60 متر (کد162616)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی کف آشپزخانه و ساخت و ساز توالت دو بعدی اتوکد با توجه به 14 در 29 متر (کد162603)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی کف آشپزخانه و ساخت و ساز توالت دو بعدی اتوکد با توجه به 14 در 29 متر (کد162603)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات منطقه آسانسور طراحی  معرفی اند این دو بعدی  طراحی  (کد162379)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات منطقه آسانسور طراحی معرفی اند این دو بعدی طراحی (کد162379)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما از جزئیات طراحی وسایل خودرو-  نشان   این دو بعدی  طراحی  (کد162374)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه نما از جزئیات طراحی وسایل خودرو- نشان این دو بعدی طراحی (کد162374)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه طرحی جزئیات از خدمات منطقه خودرو- وسایل این دو بعدی طراحی 9 در 13 متر (کد162372)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طبقه طرحی جزئیات از خدمات منطقه خودرو- وسایل این دو بعدی طراحی 9 در 13 متر (کد162372)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات مقطعی  خودرو- وسایل    این دو بعدی  طراحی  (کد162371)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات مقطعی خودرو- وسایل این دو بعدی طراحی (کد162371)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نمای  وسایل خودرو-  ارائه  این دو بعدی  طراحی  (کد162370)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نمای وسایل خودرو- ارائه این دو بعدی طراحی (کد162370)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران طبقه با ابعاد روشن اتوکد طراحی provide دو بعدی 15 در 22 متر (کد162332)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران طبقه با ابعاد روشن اتوکد طراحی provide دو بعدی 15 در 22 متر (کد162332)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی مشخص جزئیات از نما هتل این  (کد162297)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی مشخص جزئیات از نما هتل این (کد162297)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پس از اتمام کف طرحی این 13 در 15 متر (کد162292)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه پس از اتمام کف طرحی این 13 در 15 متر (کد162292)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل جزئیات طراحی مفهومی طراحی این معرفی اند 13 در 15 متر (کد162290)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل جزئیات طراحی مفهومی طراحی این معرفی اند 13 در 15 متر (کد162290)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نما مقطعی    این  (کد162288)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نما مقطعی این (کد162288)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی ذکر جزئیات از نما هتل این  (کد162285)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه این طراحی ذکر جزئیات از نما هتل این (کد162285)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید