تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی خانه RCC مشترک پرتو (کد160827)

دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی خانه RCC مشترک پرتو (کد160827)

دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی خانه RCC مشترک پرتو (کد160827)

شناسه محصول و کد فایل : 160827

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی خانه RCC مشترک پرتو (کد160827)

دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی خانه RCC مشترک پرتو (کد160827)

در مفاصل معمولی از پرتوهای با ستون (گوشه) مترجمان جزئیات ستون و درز و تیرها و روشن 1- انجام بیش از 50٪ از مساحت همان بخش ملحق نمی شوند. 2- در صورت در مناطق نشان داد و یا با درصد مشخص پیوستن نشود، افزایش طول مشترک 70٪ است. دانلود 2 طبقه طرح خانه ستون طرح پرتو اتوکد طراحی فایل های نقشه اتوکد . 3- برای فولادی سبک و چت، فولاد کمتر خواهد در حمایت فلنج، که طول مشترک برابر با 25 سانتی متر است. برای 3/8 و 35 سانتی متر آهن است. برای 1/2 و یا 5/8فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات آرماتور رسم جدا  این اتوکد دو بعدی رسم (کد164128)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات آرماتور رسم جدا این اتوکد دو بعدی رسم (کد164128)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون شمع  (کد164127)

دانلود نقشه جزئیات ستون شمع (کد164127)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ستون بخش (کد164120)

دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ستون بخش (کد164120)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی از پرتو و دال جزئیات مندرج این اتوکد این دو بعدی  طراحی  (کد164074)

دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی از پرتو و دال جزئیات مندرج این اتوکد این دو بعدی طراحی (کد164074)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات تقویت ستون  دو بعدی (کد163765)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات تقویت ستون دو بعدی (کد163765)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون علامت گذاری برنامه ریزی برای طبقه پرتوهای و ستون خرد  اتوکد دو بعدی     (کد163707)

دانلود نقشه جزئیات ستون علامت گذاری برنامه ریزی برای طبقه پرتوهای و ستون خرد اتوکد دو بعدی (کد163707)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون ارائه  این طراحی خودرو- دو بعدی (کد163395)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون ارائه این طراحی خودرو- دو بعدی (کد163395)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات بخش ستون ارائه  طراحی خودرو- این طراحی خودرو- دو بعدی (کد163388)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات بخش ستون ارائه طراحی خودرو- این طراحی خودرو- دو بعدی (کد163388)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون طراحی  طراحی بیان  (کد163329)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون طراحی طراحی بیان (کد163329)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون مشخص   اتوکد (کد163282)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون مشخص اتوکد (کد163282)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون لنگر طراحی پیچ ارائه  طراحی (کد163278)

دانلود نقشه جزئیات ستون لنگر طراحی پیچ ارائه طراحی (کد163278)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون های نازک کاری (کد163232)

دانلود نقشه جزئیات ستون جزئیات ستون های نازک کاری (کد163232)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون این ارائه طراحی جزئیات ستون پرونده (کد163230)

دانلود نقشه جزئیات ستون این ارائه طراحی جزئیات ستون پرونده (کد163230)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون این جزئیات رسم از ستون پرتو  (کد161808)

دانلود نقشه جزئیات ستون این جزئیات رسم از ستون پرتو (کد161808)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ستون معمولی با ساختمان خانه بخش نشیمن (کد160913)

دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ستون معمولی با ساختمان خانه بخش نشیمن (کد160913)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون بنیاد خانه و طرحی بندی ستون با بخش نشیمن (کد160825)

دانلود نقشه جزئیات ستون بنیاد خانه و طرحی بندی ستون با بخش نشیمن (کد160825)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون دو بعدی رسم داشتن طرحی بتن جای پای دشت - فروشگاه نشیمن  دو بعدی  (کد160817)

دانلود نقشه جزئیات ستون دو بعدی رسم داشتن طرحی بتن جای پای دشت - فروشگاه نشیمن دو بعدی (کد160817)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون بنیاد ساختمان تجاری طرح (کد160640)

دانلود نقشه جزئیات ستون بنیاد ساختمان تجاری طرح (کد160640)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون پایه و اساس و ته ستون پرتو  (کد160073)

دانلود نقشه جزئیات ستون پایه و اساس و ته ستون پرتو (کد160073)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون پرتو با ته ستون ها طرح (کد158485)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون پرتو با ته ستون ها طرح (کد158485)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون پرتو ساخت نشیمن برای خوشه طرحی خانه (کد158483)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون پرتو ساخت نشیمن برای خوشه طرحی خانه (کد158483)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون پیچیده در تابلوهای پرتو طرحی و بخش نشیمن (کد158477)

دانلود نقشه جزئیات ستون پیچیده در تابلوهای پرتو طرحی و بخش نشیمن (کد158477)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ساخت و ساز طرحی کار از Aprtment پروژه  (کد158135)

دانلود نقشه جزئیات ستون RCC ساخت و ساز طرحی کار از Aprtment پروژه (کد158135)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون BHK خانه کار ساخت و ساز طرحی نشیمن (کد158045)

دانلود نقشه جزئیات ستون BHK خانه کار ساخت و ساز طرحی نشیمن (کد158045)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی بنیاد و دال ساختار نوار طراحی  (کد158039)

دانلود نقشه جزئیات ستون طرحی بنیاد و دال ساختار نوار طراحی (کد158039)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون خانه بتنی پرتو (کد157802)

دانلود نقشه جزئیات ستون خانه بتنی پرتو (کد157802)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون سازه جای پای طراحی نشیمن (کد156981)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون سازه جای پای طراحی نشیمن (کد156981)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون شمع جای پای طراحیسازه نشیمن (کد156919)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون شمع جای پای طراحیسازه نشیمن (کد156919)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون جای پای سازه نشیمن (کد156914)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون جای پای سازه نشیمن (کد156914)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون ستون علامت گذاری طرحی چیدمان نشیمن (کد156906)

دانلود نقشه جزئیات ستون ستون علامت گذاری طرحی چیدمان نشیمن (کد156906)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید