تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /Cad-Dwg-Dxf / دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه مقابل سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس 7 در 24 متر (کد136503)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه مقابل سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس 7 در 24 متر (کد136503)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه مقابل سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس 7 در 24 متر (کد136503)

شناسه محصول و کد فایل : 136503

نوع فایل : Cad Dwg Dxf

قابل ویرایش توسط نرم افزار اتوکد - بریکس کد - و ...

پشتیبانی 09164470871

هزینه فایل : 105000 : 50000 تومان


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه مقابل سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس 7 در 24 متر (کد136503)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه مقابل سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس (کد136503)

در مقابل دریاچه سمت الاچیق نوع رستوران و بخش تماس اتوکد طراحی جزئیات که شامل یک دید دقیق از جزئیات ابعاد، مشاهده سقف، درها و پنجره ها مشاهده، مشاهده راه پله و خیلی بیشتر از جزئیات بخش رستوران.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی سایت کلبه طراحی 13 در 15 متر (کد136662)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی سایت کلبه طراحی 13 در 15 متر (کد136662)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه باشگاه طراحی 10 در 11 متر (کد136659)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی خانه باشگاه طراحی 10 در 11 متر (کد136659)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران طراحی (کد136656)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران طراحی (کد136656)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی و نما هتل بولیوار جزئیات 10 در 11 متر (کد136638)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی و نما هتل بولیوار جزئیات 10 در 11 متر (کد136638)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه برق بولیوار هتل طراحی 10 در 11 متر (کد136635)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه برق بولیوار هتل طراحی 10 در 11 متر (کد136635)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران با جزئیات کار 34 در 84 متر (کد136634)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی رستوران با جزئیات کار 34 در 84 متر (کد136634)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بنیاد بولیوار طرحی هتل جزئیات 10 در 11 متر (کد136632)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه بنیاد بولیوار طرحی هتل جزئیات 10 در 11 متر (کد136632)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه اتاق های بیمارستان برنامه ریزی جزئیات چیدمان 142 در 146 متر (کد136619)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه اتاق های بیمارستان برنامه ریزی جزئیات چیدمان 142 در 146 متر (کد136619)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کوه در هتل رستوران و طرحی توالت 49 در 72 متر (کد136587)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کوه در هتل رستوران و طرحی توالت 49 در 72 متر (کد136587)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری کوه ساختمان تجاری جزئیات 49 در 72 متر (کد136585)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری کوه ساختمان تجاری جزئیات 49 در 72 متر (کد136585)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کوچک طراحی کار رستوران 11 در 13 متر (کد136563)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کوچک طراحی کار رستوران 11 در 13 متر (کد136563)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا Farrario و رستوران با بوفه پروژه معماری 9 در 23 متر (کد136517)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه کافه تریا Farrario و رستوران با بوفه پروژه معماری 9 در 23 متر (کد136517)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه سمت رفت و آمد مکرر طرحی نوع طرحی هتل، محوطه سازی و خودکار جزئیات 11 در 24 متر (کد136512)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه دریاچه سمت رفت و آمد مکرر طرحی نوع طرحی هتل، محوطه سازی و خودکار جزئیات 11 در 24 متر (کد136512)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه داخلی میدان نشیمن مبلمان طرحی تجاری 50 در 66 متر (کد136510)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه داخلی میدان نشیمن مبلمان طرحی تجاری 50 در 66 متر (کد136510)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل طراحی نما 21 در 50 متر (کد136507)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ستاره هتل طراحی نما 21 در 50 متر (کد136507)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه Lakeside فاده چند غذاهای طرحی رستوران طرحی 11 در 24 متر (کد136502)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه Lakeside فاده چند غذاهای طرحی رستوران طرحی 11 در 24 متر (کد136502)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران غذاهای چند همه بخش طرفه و طرحی معماری طرحی جزئیات 43 در 48 متر (کد136501)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران غذاهای چند همه بخش طرفه و طرحی معماری طرحی جزئیات 43 در 48 متر (کد136501)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات مهمانخانه نما ساختمان و بخش دو بعدی چیدمان اتوکد 20 در 35 متر (کد136471)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات مهمانخانه نما ساختمان و بخش دو بعدی چیدمان اتوکد 20 در 35 متر (کد136471)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی جزئیات مهمان خانه ساختمان دو بعدی چیدمان اتوکد 19 در 28 متر (کد136459)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی جزئیات مهمان خانه ساختمان دو بعدی چیدمان اتوکد 19 در 28 متر (کد136459)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری کوه  (کد136458)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه هتل گردشگری کوه (کد136458)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ها و کنوانسیون ها روی مرکزی طراحی (کد136359)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه رستوران ها و کنوانسیون ها روی مرکزی طراحی (کد136359)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نما جلو از داخل هتل 88 در 107 متر (کد136272)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات نما جلو از داخل هتل 88 در 107 متر (کد136272)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه باشگاه مساحت خانه و بازی دادگاه دیدگاه جزئیات (کد136268)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه باشگاه مساحت خانه و بازی دادگاه دیدگاه جزئیات (کد136268)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران از مبلمان هتل جزئیات 75 در 88 متر (کد136267)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه جزئیات رستوران از مبلمان هتل جزئیات 75 در 88 متر (کد136267)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ضیافت هتل مقابل سالن مدل ارتقاء 88 در 107 متر (کد136264)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ضیافت هتل مقابل سالن مدل ارتقاء 88 در 107 متر (کد136264)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی جزئیات خانه مزرعه کوچک 11 در 11 متر (کد136211)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی جزئیات خانه مزرعه کوچک 11 در 11 متر (کد136211)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه موج در جزئیات رفت و آمد مکرر طراحی (کد136188)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه موج در جزئیات رفت و آمد مکرر طراحی (کد136188)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه  طرحی ویلا (کد136184)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه طرحی ویلا (کد136184)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ارائه طرحی هتل جزئیات طراحی 11 در 35 متر (کد136117)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه ارائه طرحی هتل جزئیات طراحی 11 در 35 متر (کد136117)

تو پروژه
دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مهمان خانه ساخت نما جزئیات و برنامه ریزی دو بعدی 13 در 19 متر (کد136071)

دانلود نقشه هتل - رستوران - اقامتگاه مهمان خانه ساخت نما جزئیات و برنامه ریزی دو بعدی 13 در 19 متر (کد136071)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید