تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل
سفارش انجام نقشه کشی به صورت آنلاین

دانلود دتایل های اجرایی ساختمان مسکونی پنج طبقه اجرایی به ابعاد 14.50×15متر (کد8481)

شناسه محصول و کد فایل : 8481

پس از لود کامل صفحه روی دانلود کلیک کنید 5 تا 10 ثانیه منتظر باشید تا فایل برای شما دانلود شود(فایل ها در لحظه برای دانلود ایجاد میشوند)

تماس با پشتیبانی 09164470871

در صورت برخودر با هر گونه خطا با ما در ارتباط باشید همیشه پاسخگوی شما هستیم
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی اروپایی یک طبقه به ابعاد 9.15×9.15 متر (کد8501)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی اروپایی یک طبقه به ابعاد 9.15×9.15 متر (کد8501)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی اروپایی دو بلکس به ابعاد 19.11 ×14.44 متر (کد8500)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی اروپایی دو بلکس به ابعاد 19.11 ×14.44 متر (کد8500)

تو پروژه
دانلود دو پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دو بلکس به ابعاد 6.50×9.60 و4.90×14متر (کد8499)

دانلود دو پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دو بلکس به ابعاد 6.50×9.60 و4.90×14متر (کد8499)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی یک طبقه به ابعاد 13.50×11 متر (کد8498)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی یک طبقه به ابعاد 13.50×11 متر (کد8498)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 20×35 متر (کد8497)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 20×35 متر (کد8497)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 41.80×47.70 متر (کد8496)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 41.80×47.70 متر (کد8496)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 13.81×11.55متر (کد8495)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 13.81×11.55متر (کد8495)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مجموعه 1200 واحدی شهر جدیداندیشه فاز دو (423واحدی) به ابعاد 66.×71.48متر (کد8494)

دانلود پلان (نقشه) مجموعه 1200 واحدی شهر جدیداندیشه فاز دو (423واحدی) به ابعاد 66.×71.48متر (کد8494)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه)ویلای مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 18×24.38متر (کد8493)

دانلود پلان (نقشه)ویلای مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 18×24.38متر (کد8493)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 37.10×15.72متر (کد8492)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 37.10×15.72متر (کد8492)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مسکونی خارجی سی طبقه به ابعاد 49.40×19.60متر (کد8491)

دانلود پلان (نقشه) مسکونی خارجی سی طبقه به ابعاد 49.40×19.60متر (کد8491)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 20×17.90متر (کد8490)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 20×17.90متر (کد8490)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی یک طبقه به ابعاد 15×9متر (کد8489)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی یک طبقه به ابعاد 15×9متر (کد8489)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه)شهرک مسکونی تفرحی چهار طبقه به ابعاد 100.50×195.58متر (کد8488)

دانلود پلان (نقشه)شهرک مسکونی تفرحی چهار طبقه به ابعاد 100.50×195.58متر (کد8488)

تو پروژه
دانلودنمونه موردی شیت بندی ساختمان 13طبقه با اتوکد (کد8487)

دانلودنمونه موردی شیت بندی ساختمان 13طبقه با اتوکد (کد8487)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ساختمان مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 6×25متر (کد8486)

دانلود پلان (نقشه) ساختمان مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 6×25متر (کد8486)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مسکونی دوطبقه بصورت سه بعدی به ابعاد 11.15×10متر (کد8485)

دانلود پلان (نقشه) مسکونی دوطبقه بصورت سه بعدی به ابعاد 11.15×10متر (کد8485)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) شهرستان سقز به صورت اتو کد (کد8484)

دانلود پلان (نقشه) شهرستان سقز به صورت اتو کد (کد8484)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ساختمان مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 10.98×13.08متر (کد8483)

دانلود پلان (نقشه) ساختمان مسکونی خارجی سه طبقه به ابعاد 10.98×13.08متر (کد8483)

تو پروژه
دانلود دتایل های اجرایی ساختمان دبستان 10کلاسه چهار طبقه اجرایی به ابعاد 22.56×24متر (کد8482)

دانلود دتایل های اجرایی ساختمان دبستان 10کلاسه چهار طبقه اجرایی به ابعاد 22.56×24متر (کد8482)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مسکونی دوطبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 10×11.65متر (کد8480)

دانلود پلان (نقشه) مسکونی دوطبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 10×11.65متر (کد8480)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) دتایل های اجرایی ساختمان مسکونی پنج طبقه اجرایی به ابعاد 22×12 متر (کد8479)

دانلود پلان (نقشه) دتایل های اجرایی ساختمان مسکونی پنج طبقه اجرایی به ابعاد 22×12 متر (کد8479)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مسکونی دو طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 12.87×11.10متر (کد8478)

دانلود پلان (نقشه) مسکونی دو طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 12.87×11.10متر (کد8478)

تو پروژه
دانلود (نقشه) دتایل های اجرایی ساختمان دبستان 10کلاسه سه طبقه اجرایی به ابعاد 22.80×13.70متر (کد8477)

دانلود (نقشه) دتایل های اجرایی ساختمان دبستان 10کلاسه سه طبقه اجرایی به ابعاد 22.80×13.70متر (کد8477)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) دتایل های اجرایی مجتمع آپارتمانی رفاهی سه طبقه اجرایی به ابعاد 17.30×30متر (کد8476)

دانلود پلان (نقشه) دتایل های اجرایی مجتمع آپارتمانی رفاهی سه طبقه اجرایی به ابعاد 17.30×30متر (کد8476)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 16.26×6.47متر (کد8475)

دانلود پلان (نقشه) ویلای مسکونی خارجی دوبلکس به ابعاد 16.26×6.47متر (کد8475)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مدرسه سه طبقه 360نفره همراه با دتایل های اجرایی ساختمان به ابعاد 25.2×17.90متر (کد8474)

دانلود پلان (نقشه) مدرسه سه طبقه 360نفره همراه با دتایل های اجرایی ساختمان به ابعاد 25.2×17.90متر (کد8474)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) ایران به صورت اتوکد (کد8473)

دانلود پلان (نقشه) ایران به صورت اتوکد (کد8473)

تو پروژه
دانلود مبلمان به صورت اتوکد(کد8472)

دانلود مبلمان به صورت اتوکد(کد8472)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های شهرک رفاهی تفریحی سه طبقه اجرایی به ابعاد 140×115متر (کد8471)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های شهرک رفاهی تفریحی سه طبقه اجرایی به ابعاد 140×115متر (کد8471)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های شهرک رفاهی تفریحی سه طبقه به ابعاد 112×100 متر (کد8470)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های شهرک رفاهی تفریحی سه طبقه به ابعاد 112×100 متر (کد8470)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه به ابعاد 19.3×21.8متر (کد8469)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه به ابعاد 19.3×21.8متر (کد8469)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی چهار طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 25×9.80متر (کد8468)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی چهار طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 25×9.80متر (کد8468)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) خارجی مسکونی یک طبقه ویلایی به ابعاد 11.60×6.25 متر (کد8467)

دانلود پلان (نقشه) خارجی مسکونی یک طبقه ویلایی به ابعاد 11.60×6.25 متر (کد8467)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی هفت طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 17.50×15.50متر (کد8466)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی هفت طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 17.50×15.50متر (کد8466)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه خارجی به ابعاد 23.35×16.24متر (کد8465)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان های مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه خارجی به ابعاد 23.35×16.24متر (کد8465)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه خارجی به ابعاد 9×47.39 متر (کد8464)

دانلود پلان (نقشه) مجتمع رفاهی تفریحی سه طبقه خارجی به ابعاد 9×47.39 متر (کد8464)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) پلان مسکونی دو طبقه خارجی فاز دو اجرایی به ابعاد 12.10×16.30متر (کد8463)

دانلود پلان (نقشه) پلان مسکونی دو طبقه خارجی فاز دو اجرایی به ابعاد 12.10×16.30متر (کد8463)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی چهار طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 14×21.32 متر (کد8462)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی چهار طبقه فاز دو اجرایی به ابعاد 14×21.32 متر (کد8462)

تو پروژه
دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی دو طبقه دوبلکس به ابعاد 21×16متر (کد8461)

دانلود پلان (نقشه) آپارتمان خارجی مسکونی دو طبقه دوبلکس به ابعاد 21×16متر (کد8461)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید