تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / / آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

شناسه محصول و کد فایل : 1586

نوع فایل :

پشتیبانی 09164470871


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

 

فهرست(موضوعات)                                                                               صفحه

آزمایش شماره 1       تاریخ ازمایش 29/11/1392            ((ASTM   C  -

لوشاتلی

تعیین میزان انبساط خمیر سیمان……………………………………..………………………………………………………………………………………8

آزمایش شماره 2       تاریخ ازمایش   /  /1392            ((ASTM   C  -

تعیین مقاومت کششی سیمان ………………………………………………………..........12.…………………………………

ازمایش شماره 3       تاریخ ازمایش0/2/1392            ((ASTM   C130 – 82

دانه بندی مصالح سنگی به نسبت اندازه انها……...........………………....…………………………………………………17

آزمایش شماره 4,5      تاریخ ازمایش   /   /1391            ((ASTM   C  -

دانه بندی مصالح سنگی………..............……………………………………………………………………………23

آزمایش شمار     6         تاریخ ازمایش   /   /1392          ((ASTM   C  -         

اصلاح دانه بندی مصالح سنگی

 

.آزمایش شمار     7         تاریخ ازمایش   /   /1392          ((ASTM   C  -

طرح اختلات بتن

 1. روش حجمی……………...............................………………………………………………………………………42

 2. روش وزنی ….................................…………………………………………………………………………………42

آزمایش شمار     8         تاریخ ازمایش   /   /1392          ((ASTM   C  -

ازمایش اب دهی …………………………………………………………………………………………………………49

آزمایش شمار     9         تاریخ ازمایش   /   /1392          ((ASTM   C  -

طرح اختلات به روش ایین نامه   ASI..................................................................................................51

آزمایش شمار     10         تاریخ ازمایش   /   /1392          ((ASTM   C  -

تعیین مقاومت فشاری بتن ………………..............……………………………………………………………………54

 

 

 

 

 

آزمایش شماره 1       تاریخ ازمایش 29/11/1392            ((ASTM   C  -

عنوان ازمایش :

لوشاتلی

لوشاتلی (3-1)

هدف :

تعیین میزان انبساط خمیر سیمان

مقدمه :

انبساط سیمان در اثر تاخیر در میزان جذب اب است بدین که در اثر جذب اب سیمان منبسط میشود اکر میزان ناخالصی سیمان زیاد باشد جذب اب سبب افزایش میزان انبساط سیمان میشود ناخالصی سیمان که سبب افزایش انبساط میشود به دلیل وجود بیش از اندازه استاندارد گچ اهک در سیمان است انبساط سیمان نباید از حد معینی تجاوز کند در این ازمایش روش تعیین میزان انبساط با استاندارد ان برسی شود.  اگرمیانگین انبساط سیمان   از 10 میلی متر بیش تر باشد ازمایش دیگری انجام میدهیم به این ترتیب که سیمان خشک را قبل از مخلوط کردن در سینی پهن کرده و به مدت هفت روز نگه داری میکنیم در این مرحله انبساط سیمان نباید از پنج میلی متر بیشتر باشد

انبسات خمیر سیمان درهر دستگاه تفاوت میزان باز شدن میله ها اندازه گیری هر دستگاه قبل و بعد از جوشاندن میباشد

وسایل لازم :

 1. استوانه مدرج

 2. ترازو با دقت یک دهم گرم

 3. لوشاتلی

 4. ترازو با دقت یک دهم گرم

 5. ظرفی جهت تهیه ملات سیمان ( جاذب رطوبت نباشد )

 6. مقداری سیمان

 7. دستکش

 8. کاردک

 9. اب

 10. استواته مدرج

 11. وسیله ی جهت جوشاندن

 ترازو  سه بازو (1- 1)                      ترازو دیجیتال(1_2)

شرح :

ابتدا وسایل لازم راتهیه میکنیم سپس ملا ت سیمانی تهیه میکنیم که اب این ازمایش طبق ازمایش غلظت نرمال سیمان به دست می اروده که بهترین اعدد انتتخاب کرده و در 75درصد ضرب کرده و عدد به دست امده را تقسیم بر صد میکنیم که مقدار که برای خمیر سیمان میخواهیم  به دست اوریم علت تقسیم برصد ان را به واحد گرم تبدیل میکنیم   و باید خمیر سیمان به این ترتیب ساخته شود ابتداسیمان را در ظرفی تمیز ریخته ان را به صورت اب خوره در می اوریم و مقدار اب درون ان ریخته و حدود 30 ثانیه ان را رها میکنیم و بعد از 30 ثانیه دیگر سیمان خارج اب خوره را به کمک کاردک به داخل اب بر میگردانیم و ان را به خوبی با یک دیگر مخلوط میکنیم . برای قلا ب گیری ملات ابتدا لایه نازکی از روغن به جداره قالب ها میمالیم بعد از درست کردن این خمیر با ید خمیر سیمان را در لوشاتلی قرار میدهیم و شیشه ی در زیر ان قرار میدهیم وقتی که قالب پر شد ان را با انگشت شصت متراکم میکنم و اضافی ان را با کاردک بر میداریم و این نمونه را در اب قرار میدهیم بعد از 24 ساعت دهانه لوشاتلی تعقیر میکند و مقدار باز شدن دهانه را یاد داشت میکنیم و نباید حد استاندارد ان ده میلیی متر است تجاوز کند که این عدد چهار میلی متر از چهار نمونه ای که درست کرده ایم میان گین گرفته و به دست می اید .

اندازه های نمونه های لوشاتلی قبل از جوشانده

4

3

2

1

اندازه نمونه

81.7

54.6

53.4

44.7

قبل از جوشاندن

81.7

54.6

53.4

47.8

بعد از جوشاندن

خطاها

 1. انسانی

 1. طبیعت

 1. وسایل

 

 

نتیجیه گیری :

میزان آب در سیمان باید اندازه باشد.

آزمایش شماره 2       تاریخ ازمایش   /  /1391            ((ASTM   C  -

عنوان ازمایش :

تعیین مقاومت کششی سیمان

نمونه پاپیونی (3-1)

هدف ازمایش :

 تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان با نمونه مکعبی دو اینچی (پنج سانتی متری)

مقدمه :

بتن ماده ی است که از مقاومت فشاری بالا یی برخوردار است این ماده نیز از مقاومت کششی کمی برخوردار است در این ازمایش قصد داریم که مقاومت فشاری ملات سیمان را که استاندارد حد معینی برای ان معین کرده انجام دهیم سیمان ژله ای چسبنده است که دانه های سنگی درون بتن را به هم دیگر میچسباند حال اگر همین بتن تحت مقاومت فشاری قرار گیرد با این ماده چسبنده از مقاومت معینی برخوردار باشد به گونه ای اگر به ملات سمان وارد شود از طریق همین ژله به دانه های سنگی منتقل شود .

 

کار برد :

تعیین کیفیت سمان مصرفی مقایسه مقاومت کششی خمیر سیمان مقاومت فشاری 1/10 مقاومت کششی

   مقاومت کششی

28 روزه

7 روزه

         3 روزه

سن نمونه

24/2    kg/

19    kg/

10/3    kg/

حداقل مقاومت کششی

 1. الک شمار 20 و 30

30

28

26

24

22

20

درصد روطوبت نرمال خمیرسیمان

5/11

2/11

8/10

5/10

2/10

8/4

درصد اب درصد مجموع وزن سیمان

ماسه رد شده از الک 20 و مانده روی الک 30 به میزان

(  وزن ماسه 3  /  وزن سیمان 1 )

وزن سیمان 1

وزن ماسه 3

وزن اب سیمان

810 + 170 = 1080 gr

درصد روطوبت نرمال  ( فرضی )

24

وزن اب لازم

 

وسایل لازم :

 1. استوانه مدرج

 2. ترازو با دقت یک دهم گرم

 3. همزم میز سیلان

 4. دستگاه ازمایش فشاری

 5. قالب نمونه مکعبی

 6. ترازو با دقت یک دهم گرم

 7. ظرفی جهت تهیه ملات سیمان ( جاذب رطوبت نباشد )

 8. مقداری سیمان

 9. الک نمری 100 و 50 و 40

 10. : دستکش

 11. کاردک

 12. اب

 13. استواته مدرج

 

 

 

شرح : 

ابتدا وسایل لازم راتهیه میکنیم سپس مانند قبل ملا ت سیمانی تهیه میکنیم که نسبت اب ان یک 1 به 2.75 باشد برای به دست اوردن مقدار ماسه طبق شماره الک های که داریم و طبق جدولی که استاندارد مشخص کرده است تهیه میکنیم به این صورت که که ابتدا از بالا به پایین الک شماره 100-50-40-30-16را روی هم قرار داده سپس ماسه مخلوط را از بالا میریزیم و سپس این الک ها را در میز سیلان گذاشته و بعد از روشن کردن دستگاه و لرزشی که به الک ها وارد میشود ماسه های که را که روی الک های مختلف مانده به مقدار مشخصی که  در جدول وجود دارد مخلوط میکنیم تا این دانه بندی مورد نظر به دست اید سپس مقدار ابی درون استوانه مدرج میریزیم و ان را با ترازو وزن میکنیم هم چنین مقدار سیمان حدود 500گرم را وزن میکنم و باید خمیر سیمان به این ترتیب ساخته شود ابتداسیمان و ماسه را در ظرفی تمیز ریخته و با کاردک مخلوط میکنیم و ان را به صورت اب خوره در می اوریم و مقدار اب درون ان ریخته و حدود 30 ثانیه ان را رها میکنیم و بعد از 30 ثانیه دیگر ماسه و سیمان خارج اب خوره را به کمک کاردک به داخل اب بر میگردانیم و ان را به خوبی با یک دیگر مخلوط میکنیم . برای قلا ب گیری ملات ابتدا لایه نازکی از روغن به جداره قالب ها میمالیم بعد از درست کردن این خمیر باید خمیر سیمان را در نمونه مکعبی میریزیم سپس با کاردک اضافی ان را روی سطح برداشته با ید این نمونه مثل نمونه قبل پاپیونی در سه مرحله سه روزه هفت روزه و بیست هشت روزه را در دستگاه گذاشته ان را بشکنیم و سپس باری که به ان وارد میشود بر مساحت سطح  ان تقسیم کرده .

 

 

 

خطاها

 1. انسانی

 1. طبیعت

 1. وسایل

نتیجه گیری :

 بتن در فشار بهتر عمل میکند.

 

 

 

ازمایش شماره 3       تاریخ ازمایش0/2/1392            ((ASTM   C130 – 82

نام آزمایش :

 دانه بندی مصالح سنگی به نسبت اندازه انها

هدف ازمایش :

 : تعیین دامنه ابعاد و نحوه ی توزیع ابعاد دانه ها در نمونه ی مصالح سنگی .

وسائل مورد استفاده :

 1. shaker

 2. ترازو

 3. الک های استاندارد

 4. ته الک

 5. شیکر

 6. شن نخودی و بادامی

 7. ماسه

                    شیکر  ( 7 1 )                                          مصالح به دست امده (7 2 ) 

روش کار

برای انجام آزمایش دانه بندی وزن مشخصی از مصالح سنگی را در سری الک های (که اندازه ی هر دو الک متوالی به نسبت 1 به 2 است) ریخته و مجموعه را در دستگاه شیکر به مدت زمان کافی قرار می دهیم تا الک شوند.

وزن مصالح سنگی مورد استفاده بسته به بزرگترین اندازه ی دانه های سنگی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال :

 : 2 الی 5/1 کیلو گرم ¾” برای بزرگترین اندازه ی سنگدانه :

  :   1 کیلو گرم مصالح مورد نیاز است.#4 برای بزرگترین اندازه ی سنگدانه :

 

آزمایش این جلسه ی ما بر روی دو نمونه از شن و ماسه است .برای شن و ماسه از الک های متفاوتی استفاده می شود بنحوی که برای شن از الک های شماره ی 4 به بالا و برای ماسه از الک 4 به پایین استفاده می شود . لازم به توجه است که الک ها باید از بالا به پایین از نظر اندازه ی روزنه ها کوچکتر شوند.ابتدا الکهای خالی را وزن نموده و وزن هریک را یادداشت می نماییم و سپس آنها را به ترتیب اندازه ها روی هم چیده و مصالح را روی اولین الک می ریزم  توجه شود که باید در زیر آنها ته الک قرار دهیم . مصالح را چیزی در حدود 5/7 الی 10 دقیقه در گذاشته و سپس به میز کار انتقال می دهیم  و الکها را از هم جدا نموده و با ترازو وزن الک و خاک را بدست می آوریم و از این طریق وزن مصالح مانده روی هر الک را محاسبه می نماییم .و جدولی بصورت زیر تنظیم نموده و بر اساس اطلاعات آن نموداری رسم می کنیم که در محور عمودی آن درصد عبوری و در محور افقی اندازه ی الک ها بر حسب میلیمتر و در مقیاس لگاریتمی قرار خواهد داشت .نتایج آزمایش به شرح زیر است:

الک ها

وزن الک

الک و خاک

وزن خاک

درصد مانده

اندازه ها

درصد عبوری

1

575

0

0

0

25.4

100

3/4

580

610

30

1.997337

19.05

98.00266

1/2

555

1527

972

64.71372

12.7

33.28894

3/8

520

947

427

28.42876

9.525

4.86018

4

525

595

70

4.660453

4.75

0.199727

 

 

365

368

3

0.199734

0

مجموع درصد های مانده ی تجمعی روی الک های اصلی .برای ماسه ی مورد استفاده ی ما در اینجا این مقدار برابر است با :

الک ها

وزن الک

الک و خاک

وزن خاک

اصلاح شده

درصد مانده

اندازه الک ها

درصد عبوری

 

4

525

871

346

347

34.7

4.57

65.3

8

435

520

85

86

8.6

2.36

56.7

16

422

620

198

199

19.9

1.18

36.8

30

382

461

79

80

8

0.6

28.8

50

335

476

141

142

14.2

0.3

14.6

100

356

470

114

115

11.5

0.15

3.1

200

290

291

1

2

0.2

0.075

2.9

387

415

28

29

2.9

0

0

نمودار دانه بندی ماسه

نمودار دانه بندی شن

منابع خطا:

1- خطای ترازو به علت تعدد دفعات وزن نمودن و احتمال خارج شدن از تراز.

2- هدر رفتن بخشی از مصالح در حین انجام آزمایش.

3- گیر کردن مقداری از دانه ها در چشمه های الک ها.

نتیجه گیری :

در طرح اختلاط باید مصالح سنگی مناسب استفاده گردد .

آزمایش شماره 4,5      تاریخ ازمایش   /   /1391            ((ASTM   C  -

عنوان ازمایش :

دانه بندی مصالح سنگی

موضوع : دانه بندی مصالح ریز دانه ( ماسه )

دانه بندی تعیین درصد وزنی هر یک از اندازه مصالح

تعقیرات دانه بندی به کیفیت مصالح

 1. افزایش وزن واحد حجم و ( دانستیه ) تو پر شدن بتن

 2. میزان سیمان مصرفی

 3. میزان اب مصرفی

 4. تاثیر بر روانی بتن

آزمایش انالیز غربالی

سری الک ها استاندارد با سوراخ مربع شکل

نکته :   بر اساس ایین نامه ( ابا) استفاده از مصالح درشت تر از 63 میلی متر در هیچ کدام از انواع بتن درشت از 38 میلی متر در بتن ارمه مجاز نمی باشد .

 سری الک های درشت دانه :

نام گذاری بر اساس اندازه سوراخ بر حسب اینچ

سری الک های ریز دانه :

نام گذاری بر اساس تعداد سوراخ در یک انیچ مربع

………

شماره الک

.15

.3

2.36

4.75

4.5

………

25

90

100

قطر  (m m )

گروه الک های ریز دانه

گروه الک های درشت دانه

 (mm) قطر

شماره الک

گروه

.15 -1.18

#100 - #16

ماسه ریز

.15- 4.75

#100 - #4

ماسه درشت

2.36 – 9.5

#8 -

شن ریز )شماره 8 )

4.75 - 19

#4 -

شن متوسط ( شماره 67)

4.75 – 37.5

#4 -

شن درشت (شماره 467)

37.5 - 63

1 ½  -

شن خیلی درشت (شماره 2.)

هدف :

          تعیین دامنه ابعاد و نحوه ی توزیع ابعاد دانه ها در نمونه ی مصالح سنگی .

وسایل مورد استفاده :

 1. 5-برس سیمیshaker

 2. ترازو

 3. الک های استاندارد

 4. ته الک

 5. شیکر

 6. شن نخودی و بادامی

 7. ماسه

 

مراحل ازمایش دانه بندی :

 1. قرار دادن الک های استاندارد از درشت دانه به رزیز دانه روی یک دیگر

 2. غربال کردن (w) گرم مصالح خشک

 3. تعین وزن مصالح مانده روی هر الک (w)

 4. تکمیل جدول دانه بندی

 5. ترسیم دیاگرام دانه بندی

 6. مقیاس دیاگرام دانه بندی

 7. در صورت لازم اصلاح دانه بندی

شرح ازمایش :

برای انجام آزمایش دانه بندی وزن مشخصی از مصالح سنگی را در سری الک های تیلور (که اندازه ی هر دو الک متوالی به نسبت 1 به 2 است) ریخته و مجموعه را در دستگاه شیکر به مدت زمان کافی قرار می دهیم تا الک شوند.

آزمایش این جلسه ی ما بر روی دو نمونه از درشت دانه ( شن) و ریز دانه ( ماسه) خواهد بود.برای شن و ماسه از الک های متفاوتی استفاده می شود بنحوی که برای شن از الک های شماره ی 4 به بالا و برای ماسه از الک 4 به پایین استفاده می شود . لازم به توجه است که الک ها باید از بالا به پایین از نظر اندازه ی روزنه ها کوچکتر شوند.ابتدا الکهای خالی را وزن نموده و وزن هریک را یادداشت می نماییم و سپس آنها را به ترتیب اندازه ها روی هم چیده و مصالح را روی اولین الک می ریزم  توجه شود که باید در زیر آنها ته الک قرار دهیم . مصالح را چیزی در حدود 5/7 الی 10 دقیقه در شیکر گذاشته و سپس به میز کار انتقال می دهیم  و الکها را از هم جدا نموده و با ترازو وزن الک و خاک را بدست می آوریم و از این طریق وزن مصالح مانده روی هر الک را محاسبه می نماییم .و جدولی بصورت زیر تنظیم نموده و بر اساس اطلاعات آن نموداری رسم می کنیم که در محور عمودی آن درصد عبوری و در محور افقی اندازه ی الک ها بر حسب میلیمتر و در مقیاس لگاریتمی قرار خواهد داشت .نتایج آزمایش به شرح زیر است:

میزان مانده روی الک

160

200

180

130

250

80

0

میزان مانده روی الک (gr )

pan

#100

#50

#30

#16

#8

#4

شماره الک

.15

.15

.3

.6

1.18

2.36

4.75

قطر (mm )

درصد عبور کرده

درصد مانده

وزن دانه تجمعی

وزن مانده تجمعی

وزن مانده

قطر (D)

شماره الک

P =100-R

WP (GR)

WR (GR)

100

0

1000

0

0

4.75

#4

92

8

920

80

80

2.36

#8

67

33

670

330

250

1.18

#16

54

46

540

460

130

.6

#30

36

40

360فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

تصفيه لجن و فاضلاب شهري به صورت word (کد1607)

تصفيه لجن و فاضلاب شهري به صورت word (کد1607)

تو پروژه
تصویه فاضلاب به کمک برکه های تثبیت به صورت پاورپونیت / وورد (کد1606)

تصویه فاضلاب به کمک برکه های تثبیت به صورت پاورپونیت / وورد (کد1606)

تو پروژه
دانلود رایگان پاور پوینت  آشنایی با منابع ذخیره آب

دانلود رایگان پاور پوینت  آشنایی با منابع ذخیره آب

تو پروژه
ماشین آلات حمل بتن تراک میکسر به صورت پاورپونیت و word (کد1604)

ماشین آلات حمل بتن تراک میکسر به صورت پاورپونیت و word (کد1604)

تو پروژه
پاور پوینت اجرای فنداسیون (کد1603)

پاور پوینت اجرای فنداسیون (کد1603)

تو پروژه
پاورپوینت پی . ستون . سقف (کد1602)

پاورپوینت پی . ستون . سقف (کد1602)

تو پروژه
دانلود رایگان پاور پوینت کامل دوخت و مهاربندی خاک

دانلود رایگان پاور پوینت کامل دوخت و مهاربندی خاک

تو پروژه
دانلود رایگان پاور پوینت قالب های لغزنده

دانلود رایگان پاور پوینت قالب های لغزنده

تو پروژه
دانلود رایگان پاورپوینت بهینه سازی خاک به روش تزریق

دانلود رایگان پاورپوینت بهینه سازی خاک به روش تزریق

تو پروژه
بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت به صورت word (کد1593)

بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت به صورت word (کد1593)

تو پروژه
پاور پوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی (کد1592)

پاور پوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی (کد1592)

تو پروژه
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

تو پروژه
کار آموزی اساس و زیر اساس به صورت فایل word (کد1589)

کار آموزی اساس و زیر اساس به صورت فایل word (کد1589)

تو پروژه
بتن های الیافی وکاربردآن درسازه های بتنی به صورت word (کد1588)

بتن های الیافی وکاربردآن درسازه های بتنی به صورت word (کد1588)

تو پروژه
ایمنی حفاظت به صورت word (کد1587)

ایمنی حفاظت به صورت word (کد1587)

تو پروژه
ازمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word (کد1585)

ازمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word (کد1585)

تو پروژه
پاور پوینت عوامل و پارامترهای مهم در طراحی لاینینگ تونل (کد1584)

پاور پوینت عوامل و پارامترهای مهم در طراحی لاینینگ تونل (کد1584)

تو پروژه
تاثیرعوامل شیمیایی در مقاومت ودوام بتون،لکه های بتونی ورنگ پریدگی

تاثیرعوامل شیمیایی در مقاومت ودوام بتون،لکه های بتونی ورنگ پریدگی

تو پروژه
دانلود رایگان پاور پوینت کامل بتن الیافی

دانلود رایگان پاور پوینت کامل بتن الیافی

تو پروژه
پاور پوینت بتن پیش ساخته و پانل های بتنی

پاور پوینت بتن پیش ساخته و پانل های بتنی

تو پروژه
بررسی اثر خروج از مرکزیت در ستونهای گوشه در ساختمانهای مرتفع به واسطه کاهش ابعاد ستون مربعی شکل به صورت پارو پوینت (کد 1580)

بررسی اثر خروج از مرکزیت در ستونهای گوشه در ساختمانهای مرتفع به واسطه کاهش ابعاد ستون مربعی شکل به صورت پارو پوینت (کد 1580)

تو پروژه
پایدار سازی گود برداری به صوت پاورپوینت (کد1579)

پایدار سازی گود برداری به صوت پاورپوینت (کد1579)

تو پروژه
پروسه ساخت تونل به صورت پاورپوینت (کد1578)

پروسه ساخت تونل به صورت پاورپوینت (کد1578)

تو پروژه
گزارش کار آزمایشگاه بتن به صورت word (کد1577)

گزارش کار آزمایشگاه بتن به صورت word (کد1577)

تو پروژه
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی به صورت word (کد1576)

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی به صورت word (کد1576)

تو پروژه
نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت به صورت word (کد1575)

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت به صورت word (کد1575)

تو پروژه
بررسی دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی به صورت word (کد1574)

بررسی دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی به صورت word (کد1574)

تو پروژه
پاور پوینت کامل بررسی اتصالات لرزه ای تير و ستون (کد1572)

پاور پوینت کامل بررسی اتصالات لرزه ای تير و ستون (کد1572)

تو پروژه
دانلود پاورپوینت کامل  پل های بتنی حجیم

دانلود پاورپوینت کامل  پل های بتنی حجیم

تو پروژه
عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید