تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / / عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

شناسه محصول و کد فایل : 1570

نوع فایل :

پشتیبانی 09164470871


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول عملیات خاکی به صورت فایل word (کد1570)

عملیات خاکی به طور کلی عملیات خاکی عبارتست از تمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از مواد غیر لازم ، برداشت خاک های نامرغوب خاکبرداری ، گود برداری ، خاکریزی و کوبیدن خاک و همچنین انجام عملیات حفاظتی برای اجرای مراحل فوق. خاکبرداری و گود برداری منظور از خاکبرداری و گود برداری برداشت خاک های محوطه ، کندن محل پی های ساختمان  پی کنی   محل ابنیه فنی و تاسیسات پایین تر از تراز سطح زمین است . کلیه مصالح حاصل از خاکبردای و گودبرداری که مناسب به نظر می رسد به مصرف خاکریزی خواهد رسید. در صورت وجود آب های زیرزمینی یا آب های روان سطحی عملیات خاکی باید همواره با زه کشی و حفاظت بدنه محل گودبرداری شده انجام گردد خاکبرداری منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی به منظور تسطیح شیب بندی ، آماده نمودن محل پی ساختمان ها ، سازه های فنی ، راه های ارتباطی و تامین خاک از منابع موجود می باشد . عملیات خاکبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش باید بطور همزمان صورت گیرد . در تمامی عملیات خاکبرداری باید دقت کافی بعمل آید تا از خاکبرداری اضافی و از بین رفتن مصالح در کف و جداره ها و محل های بتن ریزی جلوگیری شود . چنانچه کار کندن با ماشین صورت گیرد باید عملیات تا 15 سانتیمتری عمق نهایی انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگلاژ کف با دست صورت گیرد.

پیاده کردن نقشه پی ها پس از بازدید محل و برای پیاده کردن نقش  اولین قدم در ساختن یک بنا پیاده کردن نقشه می باشد . ابتد باید محل کلی بنا زمین مشخص شود در سپس با توجه به نقشه با کشیدن ریسمان دریکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ یا رنگ روی آن یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین می نماییم و خطوط دیگر را با توجه به خط اصلی و زوایا نسبت به آن بر روی زمین ترسیم می کنیم. پی کنی و گود برداری : منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمان ها و دیوارهای حائل لوله ها و … با دست و ماشین است . پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد. حفاظت بدنه پی ها و گودها : حفاظت بدنه پی ساختمان ها زیرزمین ها و ترانشه ها عبارتست از قرار دادن و بستن حائل های موقت به منظور جلوگیری از ریزش های احتمالی و تامین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی و جزئیات اجرایی . شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاک ، عمق گودبرداری ، ارتعاشات ایجاد شده در محل گود در اثر شرایط ترافیکی ، مدت زمان تداوم عملیات ، وجود آبهای زیرزمینی و … خواهد داشت . با توجه به عوامل یاد شده ، استفاده از سپر ، حائل نگهدارنده ( Bracing ) و پشت بند توصیه می شود . در صورت وجود آب های زیرزمینی باید عملیات پمپاژ انجام شود . در زمینهای ریزشی باید از مهاربند ها استفاده شود و وادارها نصب گردد . بطور کلی اجرای چوب بست در ترانشه ها یا گودها لازم است . در صورت وجود خاکهای ریزشی با تایید قبلی و وجود فضای کافی خاکبرداری به صورت شیب دار انجام خواهد شد .

بتن مگر لایه ای از بتون با درصد سیمان کم و سنگ های دانه ریز به عنوان بتن نظافت در زیر تمام فونداسیونهای بتن مسلح ریخته میشود. وظیفه لایه مگر این است که حفره های ضعیفی را که هنگام حفاری و تسطیح پدید می آیند پر کرده و سطح کاملا ترازی را به وجود آورد که بتوان آرماتوربندی را بر روی آن کار گذاشت.

آرماتوربندی و شناژ شناژ شناژ در زبان فرانسوی به معنای توجیه کردن است . این قسمت از ساختمان که روی کرسی چینی و معمولا در یک تراز ساخته می شود برای متصل کردن کلیه پی ها به همدیگر ایجاد می گردد . در اثر وجود شناژ کلیه قسمتهای ساختمان به طور یکپارچه عمل نموده و کلیه نشستها یکنواخت بوده و نیروهای وارده اتفاقی (مانند زلزله و باد) به یک نقطه ساختمانی به تمام قسمتهای ساختمان منتقل گشته در نتیجه از شدت نیروی وارده در یک نقطه کاسته شده و مانع خرابی ساختمان می گردد.

آرماتوربندی

برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی در بتن داخل شناژ بتن چند ردیف در بالا و پایین میله گرد طولی قرار میدهند و این میله گردهای طولی را به وسیله میله گردهای عرضی که به آن خاموت می گویند به همدیگر متصل می نمایند . میله گردهای طولی و عرضی را قبلا می بافتند و بعد در داخل قالب بندی شناژ قرار می دهند.

قفسه شناژ پس از آنکه قالب بندی انجام شد و شبکه های زیر ستون ها را داخل پی های نقطه ای قرار دارند آنها را بوسیله میلگردهای بافته شده که تعداد دو نمره آن توسط مهندسین محاسب تعیین میگردد به همدیگر وصل می نمایند . خاموتها حتما باید به خم غیر 90 درجه ختم شوند و بهتر است این خم در قسمت فشاری قطعه بتون قرار گیرد. این قفسه های شناژ باید حداقل تا یک چهارم بعد پی نقطه ای به داخل آن ادامه پیدا کند. آرماتور گذاری و بستن آرماتور باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود گیرند و طوری بسته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده رواداریها جلوگیری شود. رواداریهای نصب و تثبیت آرماتورها در فصل هشتم آیین نامه بتن ایران داده شده است . برای بستن آرماتورها به وسیله عناصر غیر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها و گیره ها در قشر بتن محافظ واقع نشوند. جنس ، ابعاد و تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر برقراری شرایط جایگذاری و بستن آرماتورها مانعی در برابر ریختن بتن ونقطه ضعفی در مقاومت و پایداری آن ایجاد نشود. موقعیت آرماتورها باید قبل از بتن ریزی و هم در ضمن آن کنترل شود تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریها مقرر شده به ویژه در طره ها به دقت تأمین شوند . اهمیت رعایت و حفظ پوشش محافظ آرماتور جهت جلوگیری از خوردگی فولاد و تأمین پایایی ، توجیهی برای استفاده منظم ازابزارهای سنجش و کنترل موقعیت میلگردها در بتن سخت شده به شمار می آید. مهار میله گردها انتهای میلگردهای آرماتور باید به رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران و با استفاده از یکی از روشهای متداول (مهار مستقیم ، مهار منحنی ، مهار مکانیکی یا ترکیبی آنان) به نحوه مطلوب مهار شود.

بتن ریزی و متراکم ساختن بتن به منظور اجرای عملیات صحیح بتن ریزی پیمانکار باید قبل از شروع کار تدارکات و اقدامات اولیه را به عمل آورد. برنامه اجرای کار شامل حجم و مشخصات مصالح مورد مصرف ، ظرفیت و قدرت دستگاههای ساخت و انتقال بتن ،‌نیروی انسانی متخصص ، آماده نمودن محل کار ،‌قالب بندی ، نصب آرماتور، نصب لوله ها و قطعات مدفون در بتن و بالاخره موقعیت درزهای ساختمانی باید به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. بتن ریزی باید به نحوی انجام شود که خصوصیات و کیفیت بتن ، نظیر نسبت آب به سیمان ، اسلامپ، میزان هوای موجود و بالاخره یکنواختی بتن حفظ شود. عملیات بتن ریزی نباید باعث جداشدگی ، آب انداختن و پیدایش خلل و فرج در بتن گردد. افزودن آب به منظور جا انداختن بتن در قالب به هیچ وجه مجاز نیست. بتن ریزی در مواقع بارندگی ، ریزش برف، وزش باد شدید ، تابش مستقیم خورشید و دمای نامناسب مجاز نبوده و در این موارد باید بتن ریزی با اتخاذ تدابیر لازم و مناسب رعایت شود. بتن ریزی شالوده پس از رسیدن به پی و بستر مناسب پیمانکار باید با توجه به بارهای وارده به شالوده از طریق روش های مورد تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحکیم پی اقدام نماید. در صورت سست بودن محل پی باید عملیات پی کنی تا تراز زمین سخت ( با مقاومت مورد نظر) ادامه یافته و حفاری اضافی با مصالح مورد تأیید دستگاه نظارت تا تراز زیر شالوده پر شده و تحکیم یابد. بستر پی باید با حداقل 10 سانتیمتر بتن آماده و رگلاژ شود. پس از نصب قالب باید نسبت به بستن آرماتورها، صفحات زیر ستون ، میل مهار و قطعات مدفون در بتن اقدام شود. در صورتی که به علت شرایط زمین پی ،‌با تأیید دستگاه نظارت ،‌ بستن قالب ضرورت نداشته باشد پیمانکار باید با تعبیه پوشش های پلاستیکی و دیگر روش های مشابه از جذب آب بتن تازه توسط زمین اطراف شالوده جلوگیری نماید .

عایق کاری پی پی ها از جمله اجزائی از ساختمان هستند که مستقیما با زمین طبیعی تماس داشته و لذا رطوبت موجود در زمین را بخود جذب می نمایند. در صورتیکه عضوی دیگر ، نظیر دیوار ، مستقیما و بدون وجود لایه های مخصوص جلوگیری کننده از نقوذ رطوبت بر روی پی قرار گیرد بالطبع رطوبت موجود در پی ، که از طریق تماس با زمین طبیعی جذب شده است، به آن عضو منتقل شده و آنرا مرطوب می کند ، دیوار نیز ممکن است رطوبت، از طریق پی به دیوار ، باید حد فاصل بین دیوار و پی را به طریقی با لایه های عایق رطوبتی پوشانید. با توجه به اینکه در غالب موارد سطح پی از کف تمام شده نخستین طبقه ساختمان قدری پایین تر در نظر می گیرند ، و قبلا روی پی را تا حد فرش کف نخستین طبقه ساختمان با کرسی چینی ، ( مسنی چینی ) بالا می آورند، در این صورت برای جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق پی به دیوار روی کرسی چینی ( حد فاصل بین کرسی چینی و دیوار ) را با لایه های عایق می پوشانند. علت آنکه لایه های عایق را ، به جاری قرار دادن در حد فاصل کرسی چینی و پی ، در حد فاصل کرسی چینی و دیوار قرار می دهند آنستکه در صورتیکه لایه عایق پائین تر از فرش کف (کف تمام شده نخستین طبقه ) قرار گیرد ، قاعدتا طرفین دیوار با زمین طبیعی ، که غالبا دارای رطوبتی است ، تماس داشته و از این طریق رطوبت به دیوار نفوذ خواهد کرد.

عایق کاری برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به قسمتهای مختلف ساختمان ، در ایران ، با استفاده از قیر مناسب و گونی صورت می گیرد. در پاره ای موارد از مشمع قیر اندود و دو یا مقوای قیراندود ، یا لایه های عایق پیش ساخته ایکه جنس اصلی عایق آنها مواد قیری است ، و یا انواع دیگر مواد عایق کنند ، که بصورت خمیری و یا امولسیون در صنعت ساخته می شوند ، استفاده می کنند. در مورد جلوگیری نفوذ رطوبت از طریق پی به دیوار روش کار به این ترتیب است که پس از انجام کرسی چینی روی آنرا با ملات ماسه سیمان اندود می کنند ، تا سطح نسبتا صافی برای عایق کاری فراهم شود. اگر عایق کاری بوسیله قیر و گونی صورت می گیرد روش کار به این ترتیب است که قیر مناسب آب و هوای محل (مثلا قیر 70*60 در تهران ) را ذوب کرده و روی اندود می کشند و بلافاصله یک لایه گونی یا مشمع قیر اندود را روی آن پهن می کنند. آنگاه لایه بعدی قیر را روی گونی کشیده و در صورتیکه بخواهند بیش از یک لایه عایق کنند لایه دوم گونی را روی آن پهن کرده و قیر مذاب روی آن می کشند. پس از اتمام عایق کاری ساختن دیوار را آغاز می کنند.فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

آزمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word و فایل متنی (کد1586)

تو پروژه
ازمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word (کد1585)

ازمایش های ازمایشگاه بتن به صورت word (کد1585)

تو پروژه
پاور پوینت عوامل و پارامترهای مهم در طراحی لاینینگ تونل (کد1584)

پاور پوینت عوامل و پارامترهای مهم در طراحی لاینینگ تونل (کد1584)

تو پروژه
تاثیرعوامل شیمیایی در مقاومت ودوام بتون،لکه های بتونی ورنگ پریدگی

تاثیرعوامل شیمیایی در مقاومت ودوام بتون،لکه های بتونی ورنگ پریدگی

تو پروژه
دانلود رایگان پاور پوینت کامل بتن الیافی

دانلود رایگان پاور پوینت کامل بتن الیافی

تو پروژه
پاور پوینت بتن پیش ساخته و پانل های بتنی

پاور پوینت بتن پیش ساخته و پانل های بتنی

تو پروژه
بررسی اثر خروج از مرکزیت در ستونهای گوشه در ساختمانهای مرتفع به واسطه کاهش ابعاد ستون مربعی شکل به صورت پارو پوینت (کد 1580)

بررسی اثر خروج از مرکزیت در ستونهای گوشه در ساختمانهای مرتفع به واسطه کاهش ابعاد ستون مربعی شکل به صورت پارو پوینت (کد 1580)

تو پروژه
پایدار سازی گود برداری به صوت پاورپوینت (کد1579)

پایدار سازی گود برداری به صوت پاورپوینت (کد1579)

تو پروژه
پروسه ساخت تونل به صورت پاورپوینت (کد1578)

پروسه ساخت تونل به صورت پاورپوینت (کد1578)

تو پروژه
گزارش کار آزمایشگاه بتن  به صورت word (کد1577)

گزارش کار آزمایشگاه بتن به صورت word (کد1577)

تو پروژه
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی به صورت word  (کد1576)

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی به صورت word (کد1576)

تو پروژه
نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت به صورت word (کد1575)

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت به صورت word (کد1575)

تو پروژه
بررسی دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی به صورت word (کد1574)

بررسی دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی به صورت word (کد1574)

تو پروژه
پاور پوینت کامل بررسی اتصالات لرزه ای  تير و ستون (کد1572)

پاور پوینت کامل بررسی اتصالات لرزه ای تير و ستون (کد1572)

تو پروژه
دانلود پاورپوینت کامل  پل های بتنی حجیم

دانلود پاورپوینت کامل  پل های بتنی حجیم

تو پروژه
پاورپوینت بتن خود تراکم (کد1569)

پاورپوینت بتن خود تراکم (کد1569)

تو پروژه
پاورپوینت کامل داربست (کد1568)

پاورپوینت کامل داربست (کد1568)

تو پروژه
پاورپوینت کامل سقف تیرچه وبلوک ودالهای بتونی (کد1567)

پاورپوینت کامل سقف تیرچه وبلوک ودالهای بتونی (کد1567)

تو پروژه
پاورپوینت کامل قالب های رونده (کد1566)

پاورپوینت کامل قالب های رونده (کد1566)

تو پروژه
پاور پوینت کامل کف سازی (کد1565)

پاور پوینت کامل کف سازی (کد1565)

تو پروژه
اجرای سقف تیرچه و بلوک به صورت word (کد1564)

اجرای سقف تیرچه و بلوک به صورت word (کد1564)

تو پروژه
سقف های تیرچه ای به صورت word (کد1563)

سقف های تیرچه ای به صورت word (کد1563)

تو پروژه
انتقال حقوق توسعه (TDR) (کد 1562)

انتقال حقوق توسعه (TDR) (کد 1562)

تو پروژه
بسته کامل آموزشی کنکور مرحله دو شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری (کد : 1561)

بسته کامل آموزشی کنکور مرحله دو شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری (کد : 1561)

تو پروژه
مدل clue-s و رگرسیون لجستیک در برنامه ریزی شهری (کد : 1560)

مدل clue-s و رگرسیون لجستیک در برنامه ریزی شهری (کد : 1560)

تو پروژه
پاور پوینت نظریه پرداز کلود لویی استراوس: پایه گذار مکتب ساختارگرایی، در انسان شناسی (کد1559)

پاور پوینت نظریه پرداز کلود لویی استراوس: پایه گذار مکتب ساختارگرایی، در انسان شناسی (کد1559)

تو پروژه
سیاست در فضای شهری از دیدگاه هانا آرنت (کد1558)

سیاست در فضای شهری از دیدگاه هانا آرنت (کد1558)

تو پروژه
پاور پوینت تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (مدل AIDA) (کد1557)

پاور پوینت تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (مدل AIDA) (کد1557)

تو پروژه
دستگاه تبادل یونی در تصفیه آب (کد1556)

دستگاه تبادل یونی در تصفیه آب (کد1556)

تو پروژه
پاورپوینت گزارش اتصال لرزهاي تير به ستون متداول درسازه ها بتن مسلح  (کد1540)

پاورپوینت گزارش اتصال لرزهاي تير به ستون متداول درسازه ها بتن مسلح (کد1540)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید