گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه  Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

رایگان برای دانلود

نوع فایل :

شناسه محصول و کد فایل : 1519

سفارش انجام پاورپوینت به صورت آنلاین

توضیحات محصول گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

آزمایش هم ارز ماسه   

Sand Equivalent Test

 

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

اصولا هنگامی که بخواهند یک مخلوط بتنی اجرا کنند یا اینکه در مکانی لایه ای زهکش قرار دهند، نیازمند مصالح دانه ای هستند. ولی دانه ای بودن تنها کافی نیست بلکه باید میزان ریز دانه آن نیز کنترل شود و حتی بعضا در حد صفر نیز باشد. که آزمایش هم ارز ماسه می تواند بسیار مفید باشد.

مقدمه

آزمایش هم ارز ماسه ، آزمایشی سریع صحرایی است که برای تعیین نسبت ریز دانه یا همان مصالح رسی مورد استفاده قرار می گیرد.

تئوری آزمایش

این آزمایش بر این استوار است که سرعت رسوب گذاری یا ته نشین شدن دانه های بزرگتر  بیشتر از دانه های کوچک است، لذا با قرار دادن مخلوطی از ماسه و آب در محلی که بتواند ته نشین شود تا حدود خوبی میتوان ریز دانه را از درشت دانه ها جدا کرد. که این امر می تواند معیار خوبی برای تمیزی ماسه باشد.

وسایل مورد نیاز

 1. استوانه مدرج

 2. تایمر

 3. ترازو

 4. ماسه

 5. آب مقطر

 6. لوله آب انداز irrigation tube

 7. سمبه - دستگاه weighted foot

نکته: استوانه مدرج در مدت 20 دقیقه ای که ته نشینی در آن صورت می پذیرد باید  در مکان ثابت و بی لرزشی باشد.

شرح آزمایش

از قیف برای ریختن نمونه استفاده کنید نمونه تهیه شده را در استوانه پلاستیکی بریزید. حبابهای هوا را خارج کنید. اجازه دهید مصالح خیس شده حدود 10 دقیقه دست نخورده باقی بماند. پس از پایان 10 دقیقه استوانه را تکان دهید. بایستی این کار را به اندازه ای انجام دهید که مصالح شل شوند . لرزاندن زیاد در این مرحله ممکن است روی نتایج مؤثر باشد. اگر با دست تکان دهید بایستی دست مسیری به اندازه 20 سانتی متر از هر طرف 10 سانتی متر طی کند. استوانه را 90 بار تکان دهید و  پس از لرزاندن آنرا بصورت عمودی روی میز کار قرار دهید.

لوله آب انداز (irrigation tube ) را به استوانه وارد کنید و اجازه دهید محلول شوینده جریان یابد و همچنانکه لوله پایین می آید، مصالح را بشوید . همچنانکه استوانه عمودی قرار گرفته و محلول از نوک لوله جریان دارد، لوله را تاب دهید و آنرا به پایین استوانه هدایت کنید جریان مواد ریزدانه را شسته و به سمت بالا هدایت می کند. وقتی محلول به 381 میلیمتر (15 اینچ) در استوانه رسید، لوله را به آرامی بیرون بیاورید. بلافاصله استوانه را رو ی یک میز بدون لرزش قرار دهید و اجازه دهید استوانه و محلول 20 دقیقه دست نخورده باقی بماند.

تعیین قرائت رس : بعد از تمام شدن 20 دقیقه تراز بالای ستون رسوب را اندازه گیری کرده و یادداشت کنید. این ستون رس است.

تعیین قرائت ماسه: بعد از اینکه قرائت رس انجام شد، به آرامی مجموعه weighted foot را  به استوانه وارد کنید تا روی ماسه قرار گیرد. هنگام پایین بردن اجازه ندهید نشانگر قرائت ماسه به دهانه استوانه برخورد کند. وقتی مجموعه weighted foot روی ماسه قرار گرفت، نوک آنرا به سمت درجه بند ی بچرخانید تا نشانگر قرائت ماسه دیده شود . مواظب باشید مجموعه را به پایین فشار ندهید. تراز لبه بالایی نشانگر را بخوانیدو 254 میلیمتر(10 اینچ) از قرائت مشاهده شده کم کنید تا قرائت ماسه بدست آید.

محاسبات، تفسیر نتایج و نتیجه گیری

هر چه ماسه تمیزتر باشد در نتیجه ماسه مورد نظر ریز دانه کمتری دارد، و برای کارهای خاصی که ماسه تمیز می خواهد بهتر است. حال هم ارز ماسه را با معادله زیر حساب کنید.

SE = (Sand reading / Clay reading) x 100

SE = (       /        ) x 100 =    %

با توجه به اینکه قرائت های رس و ماسه بسیار نزدیک هم  می باشند و عددSE   بدست آمده نیز به 100% نزدیک بوده نتیجه میگیریم که ماسه مورد آزمایش از تمیزی بالایی برخوردار بوده و برای مارف متعددی که نیازمند ماسه تمیز است، قابل استفاده می باشد.

منابع خطا

 1. تکان خوردن استوانه مدرج در مدت 20 دقیقه

 2. مقطر نبودن آب

 3. کج رسوب کردن ماسه و رس  که مانع از قرائت دقیق ارتفاع می باشد.

 4. خطای چشم آزمایشگر

کاربرد

اصولا هنگامی که بخواهند یک مخلوط بتنی اجرا کنند یا اینکه در مکانی لایه ای زهکش قرار دهند، نیازمند مصالح دانه ای هستند. ولی دانه ای بودن تنها کافی نیست بلکه باید میزان ریز دانه آن نیز کنترل شود و حتی بعضا در حد صفر نیز باشد. که این آزمایش برای کنترل مصالح مورد استفاده می تواند بسیار مفید باشد.

 

منابع

 1. دستور العمل آزمایش های مکانیک خاک

 2. ASTM D1556 , D2419

 

 

پیش نمایش توضیحات محصول گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!ظاهرا یک قسمت یا تصویر به درستی دانلود نشد Reload 🗙