تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / / آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

شناسه محصول و کد فایل : 1515

نوع فایل :

پشتیبانی 09164470871


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش دانه بندی

دانلود رایگان پروژه  ازمایش دانه بندی مکانیک خاک

Sieve Analysis

استاد :

دستیار آزمایشگاه :

 مقدمه

دانه بندی عبارت است از جداسازی دانه های خاک توسط الک که هر قسمت بصورت درصدی از ذرات خاک نسبت به کل نمونه خاک بیان می شود. دانه بندی به دو روش مکانیکی و هیدرومتری انجام می شود که نوع مکانیکی آن برای نمونه ذرات بالای الک #200 و نوع هیدرومتری آن برای ذرات زیر الک #200 می باشد. هدف از دانه بندی، تعیین نوع خاک و درصد عبوری ذرات خاک است.

 1. تئوری آزمایش

توزیع دانه های بزرگتر از 0.075 میلیمتر (الک شماره 200 ) با آزمایش الک و توزیع دانه های ریزتر از 0.075 میلیمتر با آزمایش رسوب سنجی (آنالیز هیدرومتری) انجام می شود. الک های استاندارد برای جدا کردن دانه های خاک به اندازه های متفاوت بکار می روند . آنالیز الک روی دانه های خشک خاک که ابعاد آنها از الک استاندارد 200 بزرگتر است (مثل ماسه، شن و قلوه سنگ) بکار می رود.

کلا طبقه بندی خاک به دوروش صورت می گیرد که مادر این آزمایش ازروش طبقه بندی متحد(یونیفاید ) استفاده می کنیم دانه بندی خاکهای درشت دانه به روش الک کردن انجام می شود وحال آنکه دانه بندی خاکهای ریزدانه باروش هیدرومتری صورت می گیرد

حال لازم است توضیحاتی مختصر در مورد نحوه دانه بندی به روش یونیفاید دهیم :

1- ابتدا می بایست مشخص کنیم که خاک ما درشت دانه است یا که ریزدانه؟بنابراین مراجعه می کنیم به درصد عبوری از 200#           درشت دانه     Passing No.200<50%

ریزدانه          Passing No.200>50%

2-   اگر خاک درشت دانه بود باید مشخص شود که شنG=Gravel)) است یا ماسه (S=Sand)

برای شن  واگر یکی ازدوضرایب برقرار نباشدGP می باشد.

اگر   به نمودار خمیری مراجعه می کنیم

اگر  باشد نامگذاری دو گانه می شود

همه این مراحل برای ماسه هم صادق است با این تفاوت که درمورد بالا ما Cu>6 را داریم

ضریب یکنواختی              ضریب خمیدگی

3- اگر خاک ریز دانه باشد با استفاده از نمودار خمیری نامگذاری می شود

سؤال: اگر خاکی را خیلی الک کنیم برای منحنی دانه بندی چه اتفاقی می افتد ؟

پاسخ : وقتی که ما خاکی را خیلی الک می کنیم در واقع در این مدت زمان بیشتر ذرات بیشتری از الک عبور می کنند بنابراین نمودار دانه بندی  کمی به سمت  چپ متمایل می شود

سؤال : اگر یک size  مشخص را از وسط برداریم مثلا 1تا3 میلیمتر را برداریم چه اتفاقی بر سر نمودار وارد می شود ؟

پاسخ : وقتی که یک size  از دانه ها را برمی داریم مثلا همان 1تا 3 میلیمتر .ذرات کمتر از 1 میلیمتر همچنان هما ن مقدار از الک عبور می کنند اما قسمت بالای نمودار یک مقدار به سمت پایین می آید

 1. شرایط و وسایل مورد نیاز

 2. سری الک درشت دانه و ریزدانه

 3. ترازو با دقت یک صدم گرم.

 4. کمچه

 5. شیکر یا دستگاه لرزاننده مکانیکی

 1. شرح انجام آزمایش

ابتدا سری الکهای موردنظر را وزن می کنیم و بترتیب اندازه روی هم قرار می دهیم، حال مقدار نیم الی یک کیلوگرم از نمونه خاک را روی بالاترین الک ریخته و الکها را داخل شیکر قرار می دهیم. برای الک کردن توسط شیکر اگر خاک درشت دانه باشد5 دقیقه و برای ریزدانه 10 دقیقه زمان لازم است. سپس الک ها را از دستگاه لرزاننده خارج کرده، دوباره الک ها را وزن می کنیم تا میزان خاک مانده بر روی هر الک را جداگانه بدست آوریم. میزان خطای اعمال شده تا 2% قابل اغماض است.

 1. محاسبات

از آنجایی که  یا   می باشد و  است بنابراین می توان نتیجه گرفت که خاک مورد آزمایش دارای دانه بندی خوب می باشد. خاک موردنظر ماسه خوب دانه بندی شده یا SW خواهد بود.

طبق طبقه بندی ASTM :

 ماسه درشت

 ماسه متوسط

       ماسه ریز

     ریز دانه

طبق طبقه بندی MIT :

   شن

  ماسه

  لاس

   رس

شماره ی الک

وزن مانره روی هر الک(گرم)

وزن عبوری ازهر الک(گرم)

درصد وزنی عبوری از هر الک

4

16.8

1024.4

98.39

8

196.9

827.5

79.48

16

227

600.5

57.67

30

176.5

424

40.72

50

129.1

294.9

28.32

100

83.1

211.8

20.34

200

86.1

125.7

12.07

pan

125.7

sum

1041.2

 1. تفسیر نتایج

با استفاده از نمودار دانه بندی خاک می توانیم ضرایب Cu ,Cz خاک را محاسبه کرد. با توجه به ضوابط در مورد دانه بندی خاک مورد آزمایش همانطوری که در بالا مشاهده شد، نظر داد.

همان طور که در بالا مشاهده شد، خاک دارای دانه بندی خوب می باشد. با استفاده از سیستم های طبقه بندی شناخته شده در جهان نیز می توان درصد شن، ماسه، لای و رس را در خاک بدست آورد. استفاده از دو روش ASTM , MIT نشان داد که بخش عمده خاک را ماسه تشکیل میدهد. و علاوه بر آن چون خوب دانه بندی شده است، ماسه خوب دانه بندی شده نام گذاری می شود.

 

 

 1. خطاهای موجود در آزمایش

در صورت وجود خطا، خطاهای زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:

 1. خطای وزن کردن

 2. خوب تمیز نکردن الکها

 3. سرشکنی اعداد در حد کم

 4. خوب شسته نشدن خاک قبل از آزمایش

 5. فرایند دانه بندی اطلاعات مربوط به شکل دانه های خاک مثلازاویه دار بودن وگرد بودن آن را نمی دهد وبیشتر برای پیش بینی خصوصیات فیزیکی به کار می رود

 6. در فرایند الک ممکن است ذرات خیلی ریزتر از الک 200به ذرات بزرگتر بچسبند وبه عنوان گرد وغبار از الک نزبور نگذرند

 1. کاربرد آزمایش در محل

اغلب خاکهای طبیعی شامل مخلوطی از دو یا بیشتری از شن وماسه ولای ورس می باشند وبسیاری از آنها نیز شامل مقداری مواد آلی می باشند .به طور کلی اطلاعات حاصل از این آزمایش برای پیش بینی حرکت آب در خاک ، میزان نفوذ پذیری خاک ،حساسیت خاک در مقابل یخ زدگی ورفتار خاک در آب وهوای سرد، خاصیت مویینگی ،استفاده به عنوان فیلتر وزهکش مفید است .

موارد کاربرد :

 1. نامگذاری خاک طبق آیین نامه های موجود براساس آزمایش دانه بندی انجام می گیرد

 2. درشناسایی قرضه ها جهت استفاده های بعدی کمک قابل توجهی می کند .

 3. درطرح فیلتر هسته رسی درسدهای خاکی وطرح اخطلاط بتن ،دانه بندی خاک اساس طراحی می باشد

 4. دانه بندی خاک در پتانسیل عوامل مخرب نظیر رگاب و.... نقش مؤثری دارد .

 5. نوع دانه بندی خاک دروضعیت نفوذپذیری مصالح عامل مهمی است ومقاومت برشی خاک نیز به طور اساسی از آن تأثیر می پذیرد

 1. نتیجه گیری

در این آزمایش سعی شده است با استفاده از الکهای با شماره های مختلف منحنی دانه بندی خاک را مشخص کنیم. لذا با وزن کردن مقداری خاک و قرار دادن آن در بالای الکهای مرتب شده و مرتعش ساختن آنها، دانه های با قطر های متفاوت را از هم جدا می کنیم. آنگاه با کمی محاسبه به رسم نمودار دانه بندی پرداخته خاک را شناسایی می نماییم.

 

 1. منابع

 2. دستور العمل آزمایش های مکانیک خاک چی

 3. ASTM D421 , D4229

 

 

 فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود رایگان بتن خود تراکمSCC (کد1532)

دانلود رایگان بتن خود تراکمSCC (کد1532)

تو پروژه
نقشه ساختمان سه طبقه فلزی شامل کلیه پلان های معماری ( پلان طبقات ، انداز گیری ، سایت پلان ، شیب بندی(کد1531)

نقشه ساختمان سه طبقه فلزی شامل کلیه پلان های معماری ( پلان طبقات ، انداز گیری ، سایت پلان ، شیب بندی(کد1531)

تو پروژه
پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

تو پروژه
پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

تو پروژه
ایمن سازی در سدهای قوسی  (کد1528)

ایمن سازی در سدهای قوسی (کد1528)

تو پروژه
پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

تو پروژه
ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

تو پروژه
پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

تو پروژه
پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

تو پروژه
جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

تو پروژه
پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه  Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

تو پروژه
آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

تو پروژه
آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

تو پروژه
پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی  (کد1512)

پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی (کد1512)

تو پروژه
پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

تو پروژه
طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

تو پروژه
پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

تو پروژه
کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

تو پروژه
پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

تو پروژه
دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

تو پروژه
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمّیّت و نقش تربیت در زندگی از دیدگاه اسلام (کد14464)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمّیّت و نقش تربیت در زندگی از دیدگاه اسلام (کد14464)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید