تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / / گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

شناسه محصول و کد فایل : 1516

نوع فایل :

پشتیبانی 09164470871


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

Sand Cone Test

 

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

درراهسازی ، فرودگاهها ، سدهای خاکی ، جاده های درجه 1 و2 وحتی در ساخت پی ابنیه های ساختمانی ، بدلیل اینکه نیاز به بستری محکم می باشد انجام آزمایش میزان کوبیدگی  الزامی می باشد طبق آیین نامه می بایست حداقل تراکم راههای اصلی 95 درصد وحداقل تراکم راههای روستایی 85 درصد بوده واگر خاکی این قدرت را نداشته باشد ،  خاک ضعیف تلقی شده واز محل خارج شده وبجای آن خاکی با  قابلیت تراکم پذیری مقبول جایگزین می شود

تاریخ انجام آزمایش :

تاریخ تحویل:

 

 

مقدمه

هدف از تعیین وزن مخصوص خاک، تعیین درصد کوبیدگی محل است. در واقع هر چه کوبیدگی بیشتر شود، نفوذپذیری کم و مقاومت بیشتر می شود.  وزن مخصوص خشک خاک عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاک در محل به در صد رطوبت همان خاک به اضافه 1 می باشد با تعیین وزن مخصوص خشک خاک می توان با انجام آزمایش تراکم در آزمایشگاه میزان قابلیت کوبیدگی خاک را درمحل بدست آورد .

درراهسازی ، فرودگاهها ، سدهای خاکی ، جاده های درجه 1 و2 وحتی در ساخت پی ابنیه های ساختمانی ، بدلیل اینکه نیاز به بستری محکم می باشد انجام آزمایش میزان کوبیدگی  الزامی می باشد طبق آیین نامه می بایست حداقل تراکم راههای اصلی 95 درصد وحداقل تراکم راههای روستایی 85 درصد بوده واگر خاکی این قدرت را نداشته باشد ، خاک ضعیف تلقی شده واز محل خارج شده وبجای آن خاکی با قابلیت تراکم پذیری مقبول جایگزین می شود

نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که در آزمایشگاه برای انجام آزمایش تراکم می بایست همان انرژی که در محل به خاک وارد می گردد، در آزمایشگاه برای خاک مورد نظر وارد گردد

طریقه بدست آوردن درصد رطوبت با توجه به حالتهای قبلی، بیشترین وزن مخصوص خشک را تعیین می کند. ولی چون در کارگاهها معمولاً آن درصد رطوبت بصورت دقیق و با وزن مخصوص خشک کمتر ( و گاهی بیشتر ) از وزن مخصوص خشک ماکزیمم بدست می آید، لذا از آزمایش ماسه ای استاندارد استفاده می کنیم.

نکته : منظور از ماسه استاندارد این است  که دانه بندی آن یکنواخت باشد یعنی اندازه تمام ذرات آن یکسان بوده ومیزان ریز دانه در آن زیاد نباشد این ماسه باید از الک نمره 40 عبور کرده وروی نمره 50 باقی بماند

 

تئوری آزمایش

برای تعیین  صحرایی از سه روش زیر استفاده می شود:

در دو روش اول، حجم خاک محل گمانه مشخص می شود.

در روش ماسه ای دستگاه بطری ماسه ای از یک بطری که قیف شیرداری برای ریزش ماسه در آن قرار دارد، تشکیل شده است که دارای دو مدل شیشه ای و فلزی می باشد.

اندازه گیری دانسیته ماسه از تقسیم کردن وزن ماسه که در حجم معلومی ریخته شده است به آن حجم آن بدست می آید.

W1             : وزن ظرف

W2             : وزن ماسه به همراه وزن ظرف

V            : حجم ظرف

 اندازه گیری دانسیته خاک باید بوسیله تقسیم جرم به حجم صورت پذیرد. حال با داشتن دانسیته ماسه اگر وزن معادل حجم مجهولی را بدانیم می توانیم حجم آن را بدست آوریم. در نتیجه دانسیته خاک بدست می آید.

برای بدست آوردن دانسیته خشک خاک نیز با بدست آوردن رطوبت خاک و یا خشک کردن خاک و استفاده از روابط زیر می توان به مقصود رسید.

یا

وسایل مورد نیاز

 

نکته : برای محاسبه وزن ماسه هم حجم خاک خارج شده از گودال آزمایش از اختلاف وزن ماسه استفاده می کند که باید توجه کرد که وزن مخروط ماسه ای باید از آن کم شود، که وزن آن از یک بار محاسبه کردن وزن مخروط بدست می آید.

 

شرح آزمایش

ابتدا یک ظرف استوانه ای با حجم ووزن مشخص را برمی داریم و آنرا پر از ماسه می کنیم سپس وزن آنرا اندازه می گیریم سپس وزن مخصوص خشک ماسه را بدست می آوریم .استوانه به قطر 15.21cm و ارتفاع 11.69cm  می باشد .

وزن ظرف ماسه  :         6600 gr

حجم ظرف :                  2124 cm3

وزن ماسه + ظرف :               9775 gr

حال از بطری ماسه ای که انتهای آن به صورت قیف می باشد استفاده می کنیم به این صورت که در آن مقداری ماسه ریخته آنرا وزن می کنیم  سپس آنرا در روی صفحه ای فلزی قرار می دهیم سپس پیچ را باز می کنیم تا کاملا قسمت مخروطی آن پر از خاک شود سپس پیچ را می بندیم آنراوزن می کنیم بدین ترتیب وزن خاک هم حجم مخروط بدست می آید

 

صفحه دستگاه را در محل قرار داده وداخل آن را بوسیله قلم وچکش حفر می کنیم عمق این چاله می بایست 2 برابر قطر سوراخ صفحه دستگاه باشد . خاک کنده شده را در داخل کیسه یا قوطی دردار می ریزیم سپس دستگاه را که مجددأ از ماسه پر کرده بودیم ووزن کرده بودیم ، را روی صفحه و روی چاله قرار می دهیم دریچه دستگاه را باز می کنیم تا ماسه داخل حفره را پر کند پس از اینکه سطح ماسه درون دستگاه ثابت ماند ، دریچه دستگاه را بسته ومجددأ دستگاه را وزن می کنیم در محاسبه  وزن ماسه ای که در چاله ریخته شده ، باید به این نکته توجه داشت ، وزن دستگاه وماسه داخل ظرف می باشد وحال آنکه ماسه ریخته شده قیف را نیز پر کرده است .

قرائت ها :

وزن ظرف + خاک برداشته شده :       1390 gr

وزن ظرف :                                            296.6 gr

وزن ظرف + خاک خشک شده :       1272.4 gr

وزن ماسه اولیه :                                     6060 gr

وزن ماسه باقیمانده :                               3206 gr

وزن ماسه خارج شده  :                        2854 gr

 

محاسبات

وزن ماسه هم حجم چاله :                     1019 gr

وزن خاک مرطوب :                             1093.4 gr

وزن خاک خشک :                              975.8 gr

حال می توان وزن مخصوص مرطوب خاک را بدست آورد :

حال رطوبت خاکی را که در داخل ظرف ریختیم اندازه می گیریم :

حال که در صد رطوبت  را بدست آوردیم می توان وزن مخصوص خشک را بدست آورد .

تفسیر نتایج

با توجه به مراحل انجام آزمایش و تئوری آن توانستیم مقدار عددی دانسیته را بدست آوریم که بنحوی بیانگر تراکم کنونی خاک است.  که می تواند معیاری باشد از اینکه آیا خاک از تحکیم نسبی برخوردار است یا نه.

منابع خطا

 

کاربرد

ابتدا گمانه می زنیم و خاک را شناسایی می کنیم و نوع خاک را در هر لایه مشخص می کنیم.  برای جاده ها، میزان کوبیدگی 95%، برای جاده درجه سوم 75% به بالا است. در هر فاصله ای که تکرار گمانه زنی داریم.در عرض جاده در ابتدای عرض و میانی و انتهای عرض جاده گمانه می زنیم. ( خاک طبیعی بکر 65% کوبیدگی دارد ) . با بدست آوردن دانسیته بیشینه از آزمایش درصد بهینه رطوبت و دانسیته فعلی خاک می توان درصد کوبیدگی خاک را بدست آورد.

درصد کوبیدگی خاک =

 

نتیجه گیری

با  توجه به اینکه خاک باید جوابگوی فشارهای وارده از سازه روی آن باشد نتیجه گیری از اینکه خاک فعلی جوابگو است یا نه را می توان از درصد کوبیدگی آن تشخیص داد و دریافت که آیا این خاک نیازمند تحکیم است یا نه؟

با محاسبه درصد کوبیدگی خاک مورد آزمایش در می یابیم که این خاک برای احداث جاده درجه یک از تراکم لازم برخوردار نیست.

منابع

دستور العمل آزمایش های مکانیک خاک دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران

ASTM D1556 , D2419

 

 

 

 


فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

دانلود رایگان فناوري هاي نوين ساختماني (کد1533)

دانلود رایگان فناوري هاي نوين ساختماني (کد1533)

تو پروژه
دانلود رایگان بتن خود تراکمSCC (کد1532)

دانلود رایگان بتن خود تراکمSCC (کد1532)

تو پروژه
نقشه ساختمان سه طبقه فلزی شامل کلیه پلان های معماری ( پلان طبقات ، انداز گیری ، سایت پلان ، شیب بندی(کد1531)

نقشه ساختمان سه طبقه فلزی شامل کلیه پلان های معماری ( پلان طبقات ، انداز گیری ، سایت پلان ، شیب بندی(کد1531)

تو پروژه
پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

تو پروژه
پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

تو پروژه
ایمن سازی در سدهای قوسی  (کد1528)

ایمن سازی در سدهای قوسی (کد1528)

تو پروژه
پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

تو پروژه
ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

تو پروژه
پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

تو پروژه
پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

تو پروژه
جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

تو پروژه
پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه  Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

تو پروژه
آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

تو پروژه
آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

تو پروژه
آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

تو پروژه
پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی  (کد1512)

پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی (کد1512)

تو پروژه
پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

تو پروژه
طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

تو پروژه
پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

تو پروژه
کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

تو پروژه
پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

تو پروژه
دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید