تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید : خانه / محصولات / جزئیات میلگرد گذاری


دسته بندی جزئیات میلگرد گذاری

دانلود نقشه تقویت سازه (کد28808)

دانلود نقشه تقویت سازه (کد28808)

تو پروژه
دانلود نقشه ستون گذاری ساختمان (کد28821)

دانلود نقشه ستون گذاری ساختمان (کد28821)

تو پروژه
دانلود نقشه نمونه ستون  (کد28877)

دانلود نقشه نمونه ستون (کد28877)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون (کد28879)

دانلود نقشه جزئیات ستون (کد28879)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات ستون (کد29297)

دانلود نقشه جزییات ستون (کد29297)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات طراحی سازه (کد29528)

دانلود نقشه جزئیات طراحی سازه (کد29528)

تو پروژه
دانلود نقشه موج نو انقطاع (کد29532)

دانلود نقشه موج نو انقطاع (کد29532)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات سازه بلوک (کد29533)

دانلود نقشه جزئیات سازه بلوک (کد29533)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات ستون (کد30101)

دانلود نقشه جزئیات ستون (کد30101)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات دیوار (کد30109)

دانلود نقشه جزئیات دیوار (کد30109)

تو پروژه
دانلود نقشه طرح بندی ستون (کد30518)

دانلود نقشه طرح بندی ستون (کد30518)

تو پروژه
دانلود نقشه راه پله (کد30881)

دانلود نقشه راه پله (کد30881)

تو پروژه
دانلود نقشه اتصالات ساخت و ساز (کد31145)

دانلود نقشه اتصالات ساخت و ساز (کد31145)

تو پروژه
دانلود نقشه نیروگاه هیدرولیکی  (کد31157)

دانلود نقشه نیروگاه هیدرولیکی (کد31157)

تو پروژه
دانلود نقشه طرح بندی بخش (کد31379)

دانلود نقشه طرح بندی بخش (کد31379)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات سازه بتنی (کد31783)

دانلود نقشه جزئیات سازه بتنی (کد31783)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سازه ای (کد31972)

دانلود نقشه جزییات سازه ای (کد31972)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات بتن (کد32059)

دانلود نقشه جزییات بتن (کد32059)

تو پروژه
دانلود نقشه سازه فلزی (کد32123)

دانلود نقشه سازه فلزی (کد32123)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات طراحی  (کد32212)

دانلود نقشه جزییات طراحی (کد32212)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی برج (کد32292)

دانلود نقشه طراحی برج (کد32292)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات بالکن  (کد32342)

دانلود نقشه جزئیات بالکن (کد32342)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات دیوار  (کد32435)

دانلود نقشه جزئیات دیوار (کد32435)

تو پروژه
دانلود نقشه تقویت بتن (کد33229)

دانلود نقشه تقویت بتن (کد33229)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پی  (کد33846)

دانلود نقشه جزئیات پی (کد33846)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سازه ای (کد33879)

دانلود نقشه جزییات سازه ای (کد33879)

تو پروژه
دانلود نقشه مسکونی ، ویلا ، دوبلکس 13×20 متر (کد34060)

دانلود نقشه مسکونی ، ویلا ، دوبلکس 13×20 متر (کد34060)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات طراحی و سازه (کد34071)

دانلود نقشه جزئیات طراحی و سازه (کد34071)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات طراحی و سازه (کد34072)

دانلود نقشه جزئیات طراحی و سازه (کد34072)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات سقف  (کد34168)

دانلود نقشه جزئیات سقف (کد34168)

تو پروژه
دانلود نقشه تقویت لوله فولادی (کد34448)

دانلود نقشه تقویت لوله فولادی (کد34448)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات طراحی  (کد34705)

دانلود نقشه جزییات طراحی (کد34705)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات ساخت و ساز (کد34824)

دانلود نقشه جزییات ساخت و ساز (کد34824)

تو پروژه
دانلود نقشه کف سازی (کد34832)

دانلود نقشه کف سازی (کد34832)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سازه (کد34916)

دانلود نقشه جزییات سازه (کد34916)

تو پروژه
دانلود نقشه راه پله (کد35351)

دانلود نقشه راه پله (کد35351)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات فولادی (کد35943)

دانلود نقشه جزئیات فولادی (کد35943)

تو پروژه
دانلود نقشه ستون گذاری (کد35993)

دانلود نقشه ستون گذاری (کد35993)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات سقف  (کد36005)

دانلود نقشه جزئیات سقف (کد36005)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات بتن آرمه (کد36034)

دانلود نقشه جزییات بتن آرمه (کد36034)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات نشیمن (کد36188)

دانلود نقشه جزییات نشیمن (کد36188)

تو پروژه
دانلود نقشه سازه فولادی  (کد36246)

دانلود نقشه سازه فولادی (کد36246)

تو پروژه
دانلود نقشه طراحی جزییات  (کد36262)

دانلود نقشه طراحی جزییات (کد36262)

تو پروژه
دانلود نقشه ستون (کد36284)

دانلود نقشه ستون (کد36284)

تو پروژه
دانلود نقشه بتن (کد36298)

دانلود نقشه بتن (کد36298)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات نازک کاری سقف کاذب (کد36308)

دانلود نقشه جزییات نازک کاری سقف کاذب (کد36308)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سقف تجاری  (کد36317)

دانلود نقشه جزییات سقف تجاری (کد36317)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سقف (کد36334)

دانلود نقشه جزییات سقف (کد36334)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات سقف (کد36336)

دانلود نقشه جزییات سقف (کد36336)

تو پروژه
دانلود نقشه سنگ فرش آجر مربعی (کد36566)

دانلود نقشه سنگ فرش آجر مربعی (کد36566)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات سقف  (کد36900)

دانلود نقشه جزئیات سقف (کد36900)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات اجرایی  (کد37395)

دانلود نقشه جزییات اجرایی (کد37395)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات ستون و پایه (کد37406)

دانلود نقشه جزییات ستون و پایه (کد37406)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات اجرایی  (کد37415)

دانلود نقشه جزییات اجرایی (کد37415)

تو پروژه
دانلود نقشه طرح تراس منطقه مسکونی فایل dwg کد (کد37448)

دانلود نقشه طرح تراس منطقه مسکونی فایل dwg کد (کد37448)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات مسلح از سنگ پرچم بتن مسلح فایل dwg کد (کد37465)

دانلود نقشه جزئیات مسلح از سنگ پرچم بتن مسلح فایل dwg کد (کد37465)

تو پروژه
دانلود نقشه سیستم سیمان آهن جزئیات با بخش های مختلف از فولاد فایل dwg کد (کد37491)

دانلود نقشه سیستم سیمان آهن جزئیات با بخش های مختلف از فولاد فایل dwg کد (کد37491)

تو پروژه
دانلود نقشه جزئیات پرتو با نمای مقطعی آن برای فایل های dwg ساخت و ساز کد (کد37497)

دانلود نقشه جزئیات پرتو با نمای مقطعی آن برای فایل های dwg ساخت و ساز کد (کد37497)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات جزئیات مسلح طرح بتن با مشخصات ساخت و ساز فایل dwg کد (کد37525)

دانلود نقشه جزییات جزئیات مسلح طرح بتن با مشخصات ساخت و ساز فایل dwg کد (کد37525)

تو پروژه
دانلود نقشه جزییات پرتو هواپیما مسلح فایل طرح بتن کد (کد37537)

دانلود نقشه جزییات پرتو هواپیما مسلح فایل طرح بتن کد (کد37537)

تو پروژه

دسته بندی محصولات : جزئیات میلگرد گذاری

تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید