ارسال فایل اتوکد

[wpuf_form id=”24096″]

پیشنهاد میکنیم یک بار فیلم آموزشی را تماشا کنید .به کمک فیلم آموزشی زیر می توانید فایل های  اتوکد و نقشه های خود را به سادگی ارسال نمایید . با رعایت نکات گفته شده در فیلم اموزشی فایل شما کمتر از چند ساعت تایید خواهد شد