دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی (کد17351)

تومان25,000

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

تعداد اسلاید : 16اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

عنوان های پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی عبارتند از :

 

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی


مقدمه

تصمیم (Decision) و تصمیم‌گیری (Decision Making)

 

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه

 

 • نرخ سود

 •  

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه

غیر قابل کنترل مانند؟

 •  

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه

انواع تصمیم‌گیری

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه

1) تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه

2) تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

 

الف) اطلاعات گذشته به منظور پیش‌بینی تعدادی از متغیرهای غیر قابل کنترل در دسترس نمی‌باشد. مانند؟

 •  

ب) اطلاعات گذشته متغیرهای غیر قابل کنترل در دسترس بوده و احتمال وقوع آنها قابل پیش‌بینی می‌باشد. مانند؟

 • نرخ تورم

 •  

مقدمه

3) تصمیم‌گیری در شرایط تعارض

 

متغیرهای غیر قابل کنترل شوند. مانند؟

 •  

 


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایلآشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مقدمه
تصمیم (Decision) و تصمیم‌گیری (Decision Making)

وظیفه و مسئولیت اصلی یک مدیر: …
تصمیم‌گیری صحیح
و
تکنیک‌های اقتصاد مهندسی جهت‌دهنده مدیر برای …
اتخاذ تصمیم صحیح است
بنابراین
ماهیت تصمیم و انواع تصمیم‌گیری در اقتصاد مهندسی بررسی می‌شود
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
ماهیت تصمیم …
تصمیم عبارت از …
نتیجه و پایان یک فرآیند (Process) است.
فرآیندی که …
داده‌ها و اطلاعات موجود در موضوعی را تجزیه و تحلیل کرده و
باتوجه به استراتژی‌های مورد نظر به بهترین راه حل می‌رسد.

پس پایان یک فرآیند می‌تواند شروع فرآیند دیگری باشد. یا
اخذ یک تصمیم آغازی برای بر اخذ تصمیم (های) دیگر باشد

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
ماهیت تصمیم…
توجه اقتصاددانان درمورد ماهیت تصمیم بر
کمی‌بودن ارزش‌ها و هدفهای تصمیم می‌باشد
که اغلب با معیار پول قابل سنجش هستند

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
معادله تصمیم (E=f(x,y)) …
همانطور که گفته شد، هر تصمیمی حداقل برای رسیدن به …
هدف خاصی اتخاذ می‌گردد
که
رسیدن به آن هدف بستگی به …
سایر متغیرهای موثر در مدل تصمیم‌گیری دارد.
هدف یک تصمیم——متغیر وابسته
سایر متغیرهای موثر—-متغیر مستقل (قابل کنترل/غیر قابل کنترل)

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
معادله تصمیم (E=f(x,y)) …
رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را می‌توان به صورت معادله E=f(x,y) که برای هر موقعیت تصمیم‌گیری عمومیت دارد نوشت.
E=مشخص کننده درجه حصول به هدف تصمیم (متغیر وابسته)
x=مشخص‌کننده متغیرهای قابل کنترل (متغیر مستقل)
y =مشخص‌کننده متغیرهای غیر قابل کنترل (متغیر مستقل)

این معادله بیان‌گر آن است که …
درجه حصول به هدف تصمیم، تابعی از تغییرات …
متغیرهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل است.
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
معادله تصمیم (E=f(x,y)) …
هدف یک تصمیم——متغیر وابسته مانند؟
نرخ سود
آیا پروژه الف نسبت به ب برتر است
ارزش آینده سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی درآمدها و هزینه‌ها
آیا می‌توانم باتوجه به درآمد و هزینه‌ها در 5 سال آینده …
نرخ سود با گرفتن وام از بانک بیشتر می‌شود یا با نگرفتن آن
آیا خرید دستگاه جدید سبب افزایش نرخ سودآوری کارخانه می‌شود
دستگاه جدید چینی بخرم، ایرانی یا آلمانی

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
معادله تصمیم (E=f(x,y)) …
هدف یک تصمیم——متغیر وابسته
سایر متغیرهای موثر—-متغیر مستقل (قابل کنترل/غیر قابل کنترل)
قابل کنترل مانند؟
نرخ سود بانکی در حال حاضر
شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی
عمر مفید دستگاه
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
معادله تصمیم (E=f(x,y)) …
هدف یک تصمیم——متغیر وابسته
سایر متغیرهای موثر—-متغیر مستقل (قابل کنترل/غیر قابل کنترل)
غیر قابل کنترل مانند؟
نرخ تورم
قیمت دلار
تعداد رقبا
قیمت فروش محصول توسط رقبا
میزان دستمزد نیروی متخصص
میزان فروش
مقدار دریافت وام و شیوه بازپرداخت آن، دو سال پس از شروع پروژه

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
انواع تصمیم‌گیری
بر مبنای حدود اطلاعات موجود درباره متغیرهای غیر قابل کنترل به دست می‌آید.

تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان (Certainty)
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان (Uncertainty)
تصمیم‌گیری در شرایط تعارض (Conflict)
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
1) تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان
این تصمیم‌گیری مربوط به زمانی است که فقط متغیرهای …
قابل کنترل در مدل تصمیم‌گیری وجود دارند و یا
فرض می‌شود که متغیرها قابل کنترل هستند.

مدل‌سازی برای این نوع تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مدل‌های ریاضی و مشخص استوار است.

در این درس این نوع تصمیم‌گیری‌ها بررسی می‌شود.

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
2) تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
الف) در حالت عدم اطمینان کامل
ب) در حالت ریسک

الف) اطلاعات گذشته به منظور پیش‌بینی تعدادی از متغیرهای غیر قابل کنترل در دسترس نمی‌باشد. مانند؟
تعداد رقبا و درصد سهم بازار آنها
پیش‌بینی حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله
ب) اطلاعات گذشته متغیرهای غیر قابل کنترل در دسترس بوده و احتمال وقوع آنها قابل پیش‌بینی می‌باشد. مانند؟
نرخ تورم
نرخ تسهیلات بانک
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیمقدمه
3) تصمیم‌گیری در شرایط تعارض
این نوع تصمیم‌گیری مربوط به زمانی است که برای تصمیم‌گیرنده، استراتژی‌های رقیب یا رقبا جایگزین …
متغیرهای غیر قابل کنترل شوند. مانند؟
  دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

 • 5★ 0
 • 4★ 0
 • 3★ 0
 • 2★ 0
 • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی (کد17351)”