دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی (کد16865)

قیمت فایل تومان5,000

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

تعداد اسلاید : 72اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

عنوان های پاورپوینتآشنایی با کارآفرینی دانشگاهی عبارتند از :

آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی
کارآفرینی دانشگاهی

فرصت
فرصت

کارآفرینی سازمانی آفرینش ،زایش وپویش
کارآفرینی سازمانی
آینده دانشگاه و دانشگاه آینده: تکامل برج عاج به پارادایم کارآفرینی
کارآفرینی دانشگاهی
دلایل گرایش دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگاهی
فشارهای محیطی بر دانشگاه ها
مشکلات آموزش عالی
وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها

تحقيق و توسعه بين رشته اي
تا اینجا
جستجوي فرصت ها با نگاه بين رشته اي
ویژگی های دانشگاه کارآفرین از دید صاحبنظران
قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی
قابلیت های کارآفرینی
قابلیت های کارآفرینی که دانش آموختگان تمامی رشته ها می بایست داشته باشند
علل ایجاد شرکت های منشعب از دانشگاه
عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی

تجاری سازی دانش
نماد های تجاری سازی دانش
فشارهای محیطی بر دانشگاه ها در جهت تجاری سازی دانش
راه های کسب درآمد دانشگاه ها
صورت های مختلف انتقال پژوهش به شرکت ها
سیکل فرآیند انتقال تجاری سازی
مراحل تبدیل پژوهش دانشگاه ها به ارزش اقتصادی
جنبه های کلیدی فرآیند تجاری سازی
دلایل درگیر شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاری سازی پژوهش
موانع انتقال دانش
پیشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش

شش مولفه کلیدی برای کارآفرین شدن دانشگاه ها
ساختار منعطف
فرهنگ کارآفرینانه منسجم
چشم انداز مشترک
مراحل ایجاد دانشگاه کارآفرین
مدل غیر متمرکز انتقال فن آوری
عوامل موثر در موفقیت ساختار جدید دانشگاه ها
رابطان انتقال فن آوری از دانشگاه به صنعت
نقش دفاتر انتقال فن آوری
تغییرات استراتژیک به منظور ارتباط کارکردهای آموزشی و پژوهشی با فعالیت های اجرایی
مراکز علمی و فن آوری

کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین
کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین
هسته اصلی نظام علمی کشور
دلایلی مبنی بر اینکه چرا دانشگاه برای ایجاد و رشد شرکت های مبتنی بر فن آوری مناسب است
دلایل افزایش رشد اقتصادی به وسیله تولید دانش

کارکرد هایی که بر کیفیت عملکرد کارآفرینی دانشگاه موثرند
ارزیابی آموزش عالی به چه منظوری صورت می گیرد
معیارهای عملکرد آموزشی دانشگاه
معیارهای عملکرد پژوهشی دانشگاه
معیارهای عملکرد کارآفرینی دانشگاه

اقدامات جهت توسعه کارآفرینی
سیاست های دولت در جهت حمایت از توسعه کارآفرینی
برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
نحوه همکاری بخش های غیر دولتی با دانشگاه
راه های ارتباط صنعت و دانشگاه
موانع پژوهش در ایران
فلسفه و رویکرد راهبردی طرح کاراد


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

کارآفرینی دانشگاهی

فرصت

فرصت:
حرکت در مسير باد موافق رو به بندر (وبستر)

فرصت
. فرصت:به هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص پاسخ داده شده جامعه به هر موقعيتي که سبب ايجاد يک شرکت جديد يا توسعه شرکت موجود
نکته : موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد. تهديد به هر موقعيتي که قابل کنترل نبوده و پيامد منفي داشته باشد. (کروگر)

کارآفرینی سازمانی آفرینش ،زایش وپویش
کارآفرینی سازمانی
کارآفرین و سازمان

کارمند کارآفرین:
خروج و تاسیسEntrepreneurship
درون سازمان Intrapreneurship

سازمان کارآفرین:
درون سازمانی Corporate Entrepreneurship
Spinn-off
Spinn- out

برون سازمانی Exopreneurship
Spin-in
Joint venturing
Buy-outs

آینده دانشگاه و دانشگاه آینده: تکامل برج عاج به پارادایم کارآفرینی
کارآفرینی دانشگاهی
کارآفرینی دانشگاهی
دانشگاه به عنوان سازمان کارآفرین.

اعضای دانشگاه کارآفرین با شند.

با تعامل دانشگاه و محیط جریان کارآفرینی ایجاد شود.

دلایل گرایش دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگاهی
کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است

نفوذ کارآفرینی در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی

نفوذ کارآفرینی در تمام شرکت ها

تبدیل جوامع صنعتی به اطلاعاتی

مطرح شدن دانشگاه به عنوان نهاد تولید دانش
فشارهای محیطی بر دانشگاه ها
کاهش بودجه های پژوهشی

کاهش حمایت های مالی

تغییر انتظارات از نقش دانشگاه در ارتباط با تعامل بیشتر با محیط
مشکلات آموزش عالی
عدم هماهنگی با نیاز های جامعه

عدم جامعیت در راستای ایجاد
کسب و کار
وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها
انتقال تجاری دانش و فن آوری نشات گرفته از دانشگاه ها به وسیله نوآوری

کاهش شکاف بین دانش و نوآوری

افزایش پتانسیل نوآوری به وسیله تولید دانش

تحقيق و توسعه بين رشته اي
فيزيك
تا اینجا
جستجوي فرصت ها با نگاه بين رشته اي
ویژگی های دانشگاه کارآفرین از دید صاحبنظران
آموزش کارآفرینی
ارتباط با صنعت و تربیت افراد بر اساس نیازهای صنعت
ایجاد ارتباط بین اساتید و مجریان صنعت
ایجاد مراکز رشد و پارک های علمی و فن آوری برای حمایت از دانشجویان و اساتید در راه اندازی کسب و کار
ایجاد Spin-off از فن آوری و دانش ایجاد شده در دانشگاه ها
استقلال مالی
پرورش رفتارهای کارآفرینانه ( تشخیص فرصت – نوآوری – ریسک پذیری )
نوآوری
نگاه به دانشجویان به عنوان مشتری
خلق ارزش های جدید از دارایی های فکری ایجاد شده در دانشگاه ها
کالا سازی ( اعطای حق اختراع، اعطای حق امتیاز، ایجاد شرکت )
تجاری سازی ( ارائه خدمات مشاوره ای – انجام فعالیت های توسعه ای )
قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی
قابلیت های سیستمی و فرآیندی
سیستم مدیریت دانش
سیستم مدیریت منابع انسانی
سیستم تجاری سازی
فرآیند های آموزشی و پژوهشی
قابلیت های ساختاری
واحد های تحقیق و توسعه
واحد انتقال فن آوری
مراکز رشد
تامین مالی مخاطره آمیز
حمایت از مالکیت فکری
پایش محیط
قابلیت اعضا
مهارت های کارآفرینی
گرایش کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ آموزشی

قابلیت های کارآفرینی
دانش
ایده پردازی
انتخاب ایده
تدوین طرح کسب و کار
جذب منابع
سازماندهی و راه اندازی کسب و کار
مهارت
کار گروهی
مذاکره
ارتباطات
نگرش
دیدگاه نسبت به توسعه
دیدگاه نسبت به زندگی
دیدگاه نسبت به آینده
دیدگاه نسبت به ایفای نقش در جامعه

قابلیت های کارآفرینی که دانش آموختگان تمامی رشته ها می بایست داشته باشند
خلق ایده و ایده پردازی
دانش تدوین طرح کسب و کار
دانش و مهارت اجرا و عرضه ایده در جامعه
نگرش مثبت و سازنده به زندگی و کسب و کار
انجام فعالیت های بین رشته ای
تیم سازی و کار گروهی
پویایی یادگیری
مخاطره پذیری معقول
چگونگی یادگیری و به کار بستن دانسته ها
علل ایجاد شرکت های منشعب از دانشگاه

هماهنگی با توسعه اقتصادی

افزایش گرایش کاربردی در برخی از رشته های مهندسی
عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی
رقابتی کردن فعالیت دانشگاه ها در
جذب منابع
تولید دانش
تربیت نیروی کارآفرین
نوآوری
استقلال دانشگاه در
پذیرش دانشجو
حذف و اضافه کردن رشته ها
تنظیم فعالیت ها و ظرفیت ها با توجه به نیاز محیط
انتخابی کردن روسای دانشگاه
رقابتی کردن فضای کسب و کار که نیاز به نوآوری در کسب و کار افزایش میابد و باعث ایجاد پیوند قوی صنعت و دانشگاه می گردد.

تجاری سازی دانش
تبدیل دانش تئوریک به فعالیت های اقتصادی
نماد های تجاری سازی دانش
تاسیس مراکز رشد

تاسیس پارک های علمی و فن آوری
فشارهای محیطی بر دانشگاه ها در جهت تجاری سازی دانش
محدودیت های مالی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

فرآیندی مرحله به مرحله می باشد
جامعه حمایتی
آگاهی ذینفعان اصلی مانند مشتریان
دلایل درگیر شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاری سازی پژوهش
حمایت و واگذاری امتیاز فکری دانشگاه ها
ایجاد و جذب بودجه های پژوهشی
کسب درآمد از طریق واگذاری امتیاز ها
کسب شهرت
جذب اعضای هیات علمی جدید کارآفرینانه
ایجاد شغل برای دانش آموختگان
ایجاد مشوق جدید برای سرمایه گذاری
تسهیل ایجاد کسب و کارهای تازه تاسیس
تقویت خوشه ها و رشد اقتصاد منطقه
توسعه پارک های علمی و مراکز رشد
انتشار تخصص دانشگاه با ایجاد دارایی فکری برای جامعه
موانع انتقال دانش
مدیریت غیر اثر بخش مالکیت دارایی فکری دانشگاه

مخالفت برخی دانشگاهیان

عدم انگیزه پژوهشگران در تجاری سازی یافته ها و اختراعات

فرهنگ دانشگاه ( فرهنگ انتشار یا نابودی )

تفاوت فرهنگی بین دانشگاه و صنعت

پیشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش
بهبود درک دانشگاه از نیازهای شرکت ها
انعطاف در توافقات انتقال دانش و سیاست ها و رویه ها
مدیران و متصدیان با تجربه در بخش های اعطای امتیاز
انجام خدمات انگیزشی در بخش های اعطای امتیاز
انتخاب مدیران دارای دید استراتژیک در بخش های پژوهشی و اجرایی
اعطای منابع بیشتر به بخش های اعطای امتیاز
تشخیص ارزش ارتباطات فردی و شبکه های اجتماعی
پاداش برای مشارکت دانشگاه ها در فرآیند انتقال دانش از طریق:
ارزشگذاری حق امتیازات و مجوز ها
دادن بخش از درآمد فرآیند انتقال دانش به اعضای هیات علمی

شش مولفه کلیدی برای کارآفرین شدن دانشگاه ها
ساختار منعطف
فرهنگ کارآفرینانه منسجم
تعامل مستمر با محیط ( جامعه و صنعت )
چشم انداز مشترک
استراتژی آینده نگر
جستجوی فعالانه به دنبال موفقیت و ایجاد کسب و کار مخاطره آمیز
توجه به نیروی انسانی
ایجاد فضا برای حمایت از فعالیت های نوآورانه افراد

ساختار منعطف
کاهش رسمیت
کاهش پیچیدگی
کاهش سطوح سازمامی
کاهش پراکندگی جغرافیایی
کاهش تعداد دوایر و عناوین شغلی
ساختار عدم تمرکز
ایجاد ارتباطات دوطرفه بالا به پایین و بالعکس
تبدیل کنترل های شدید به کنترل های کلی
فرهنگ کارآفرینانه منسجم
حمایت و رشد استعدادهای خلاق

توسعه فرهنگ کاری بین اعضای سازمان

ایجاد و تقویت یادگیری سازمانی

ایجاد تحول در ارزش ها، باورها و مفروضات

ایجاد فرهنگ کار گروهی
چشم انداز مشترک
چشم انداز مشترک باعث:
انجام کارها در حد استاندارد و بالاتر از آن
شادی و نشاط سازمانی
افزایش شهامت و شجاعت افراد در مواجهه با مشکلات و مسائل
ایجاد تلاش افراد در دستیابی به چشم انداز سازمان
مراحل ایجاد دانشگاه کارآفرین
تعریف جهت استراتژیک
الویت بندی اهداف از طریق مذاکره با تامین کنندگان منابع
تجاری سازی حقوق معنوی ناشی از فعالیت های اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و جهت دهی تحقیقات دانشگاهی در جهت حل مسائل اجتماعی
نقش فعال در بهبود نوآوری در منطقه در تعامل با صنعت و دولت
مدل غیر متمرکز انتقال فن آوری
از طریق ایجاد یک دفتر تخصصی و اختصاصی در انتقال فن آوری که باعث افزایش در روابط صنعت – علم در دانشگاه ها می شود
عوامل موثر در موفقیت ساختار جدید دانشگاه ها
استقلال بخش های مختلف
تعامل با محیط بیرونی
برداشتن موانع اداری
تعریف جایگاه سازمانی
تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه
رابطان انتقال فن آوری از دانشگاه به صنعت
کاشفان فن آوری های جدید یا دانشمندان فن آوری
مدیران فن آوری و مدیران اجرایی یا رابطان دانشگاه و صنعت
شرکت ها و کارآفرینان و کسانی که فن آوری های مبتنی بر دانشگاه را تجاری می سازند
نقش دفاتر انتقال فن آوری
حفظ دارایی فکری دانشگاه و نتایج پژوهش ها
انتقال تجاری دانش از طریق واگذاری حق امتیاز، حق اختراع
تغییرات استراتژیک به منظور ارتباط کارکردهای آموزشی و پژوهشی با فعالیت های اجرایی
اتخاذ ساختارهای نامتجانس و بین رشته ای همراه با بخش های بین رشته ای و ارگانیزم های ترکیبی
شبکه ها و اتحاد های استراتژیک با صنایع، دولت و دیگر نهاد ها
تحول در نقش ها
مسئولیت مرتبط با کنترل کیفیت
منابع مالی
توسعه مشارکت ها

مراکز علمی و فن آوری
مراکز رشد
در ارتباط با شرکت های تازه تاسیس و کوچک
در زمره زیر ساخت های فنی قرار دارند
کادر مدیریتی کوچک
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت و پرورش و توسعه کارآفرینی
پارک های علمی و فن آوری
در ارتباط با شرکت های بزرگ و متوسط
مستقر در فضای دانشگاه
شهرک های علمی و تحقیقاتی
در ارتباط با شرکت های بزرگ و متوسط

کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین
توسعه قابلیت های کارآفرینی
آموزش چگونگی تشخیص فرصت
آموزش ایده پردازی و انتخاب ایده مناسب
آموزش مهارت های راه اندازی کسب و کار
آموزش مدیریت کسب و کار
ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان
ایجاد بانک ایده و مشکلات واقعی در جامعه
ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینی و سرمایه گذاری
حمایت های مشاوره ای در تدوین طرح کسب و کار
عرضه امکانات لازم در مراکز رشد
کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین
تولید و انتقال دانش
تولید دانش: توسعه و فراهم کردن دانش جدید
انتقال دانش: آموزش و توسعه منابع انسانی
ترویج دانش: اشاعه دانش و فراهم کردن نهاده ها برای حل مسئله
تجاری کردن دانش: تبدیل دانش به فن آوری و تجاری سازی آن
ایجاد شرکت های دانش محور
راه های تجاری کردن دانش:
واگذاری امتیاز بهره برداری
ایجاد شرکت های تجاری
ایجاد صنایع و خوشه های صنعتی
حل مشکلات جامعه و صنعت

هسته اصلی نظام علمی کشور
نهاد های آموزش عالی
آزمایشگاه های پژوهشی عمومی
دلایلی مبنی بر اینکه چرا دانشگاه برای ایجاد و رشد شرکت های مبتنی بر فن آوری مناسب است
ظهور ایده های نو به سبب تحقیقات دانشگاهی و هم اندیشی علمی
دسترسی بهتر به تخصص های بالا در رشته های مختلف
انجام مطالعات بین رشته ای
کاهش مخاطرات و شکست ها به علت حمایت دانشگاه
محیط نوآور دانشگاه باعث افزایش تقاضا برای کارآفرینی مبتنی بر فن آوری می شود
فن آوری مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت شرکت های مبتنی بر فن آوری در دانشگاه موجود می باشد
امکانات رایگان و ارزان که در دانشگاه ها در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد
دلایل افزایش رشد اقتصادی به وسیله تولید دانش
دسترسی آسان به اطلاعات و دانش بر اثر پیشرفت فن آوری اطلاعات
سرعت روز افزون پیشرفت علمی و فن آوری که به انباشت دانش فن آورانه و علمی منجر شده است
افزایش رقابت جهانی که کاهش هزینه ها را در پی داشته است
افزایش درآمد و در کنار آن افزایش تغییر در تقاضای که برای برآورده کردن نیاز آنها می بایست دانش بیشتری طلب گردد.

کارکرد هایی که بر کیفیت عملکرد کارآفرینی دانشگاه موثرند
کارکرد باز تولید
تربیت نخبگان
تفسیر مجموع اطلاعات
محافظت از کتب، اطلاعات و سنن
تداوم ساختارها و کارکردها
کارکرد سازگاری
سازگاری در شرایط تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کارکرد تولید

ارزیابی آموزش عالی به چه منظوری صورت می گیرد
تایید صلاحیت مرکز آموزش عالی
تخصیص اعتبارات
  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی
تعداد رشته های آموزشی بین رشته ای
برگزاری همایش ها، جشنواره ها و رقابت های کارآفرینی
نسبت استاد به دانشجو
نسبت اعضای هیات علمی در هر یک از مرتبه های علمی
سرانه فضا و امکانات آموزشی
اعضا هیات علیم عضو انجمن های علمی داخلی و خارجی
نسبت اعضای علمی ارتقا یافته
تعداد اعضای هیات علمی استخدام شده
نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نرخ رشد اعضای موفق به اخذ جوایز علمی
نسبت نرخ رشد اعضا به نرخ رشد دانشجویان و نرخ رشد رشته ها
تعداد رشته ها
نرخ رشد پایان نامه ها، کنفرانس ها و کلاس ها
کیفیت خروجی یا معدل داش آموختگان

معیارهای عملکرد پژوهشی دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشی که اعتبار آن از منابع خارج دانشگاه تامین شده است.
تعداد طرح های پژوهشی انجام شده به صورت مشترک با صنعت
تعداد پژوهش های کاربردی
تعداد طرح های مداخله ای که نتایج آن منجر به تغییر در سیاستگذاری های کلان کشور شده است
شاخص تعداد نیروی محقق
نسبت دانشجو به استاد که اگر زیاد باشد، اساتید فرصت تحقیق کمتر می باشد.
سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی
تعداد کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعات علمی
وجود نشریات علمی
تعداد همایش ها
تعداد کتب تالیف شده توسط محققین دانشگاهی
تعداد مقالات ارائه شده در مجلات و همایش های علمی و داخلی
معیارهای عملکرد کارآفرینی دانشگاه
نسبت دانش آموختگان دارای ایده
نسبت دانش آموختگان، دانشجویان و اعضای هیات علمی آشنا به مفاهیم کارآفرینی
تعداد مسابقات، جشنواره ها در زمینه کارآفرینی
تعداد اختراعات و نوآوری ها
تعداد انتقال و فروش فن آوری
درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز و اختراع
تعداد محققین و اساتید شاغل در فعالیت های R&D
تعداد شرکت های مستقر در مراکز رشد نوآوری و فن آوری های پیشرفته
تعداد شرکت های انشعابی
میزان سرمایه گذاری در نوآوری
تعداد قراردادهای همکاری مشترک تکنولوژیک با صنایع

اقدامات جهت توسعه کارآفرینی
افزایش احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه در کلیه ابعاد کارآفرینی
افزایش فرصت های کارآفرینی
افزایش علاقه شهروندان برای انجام فعالیت های کارآفرینانه
توانمند سازی آنها برای موفقیت در اجرای فرآیند کارآفرینی
انجام مکانیزم های حمایتی و هدایتی کارآفرینان
سیاست های دولت در جهت حمایت از توسعه کارآفرینی
تامین مالی
مشاوره فنی و مدیریتی
بازاریابی
هدایت در مسیر رشد
حذف قوانین بازدارنده و تصویب مقررات ترغیب کننه
برنامه ریزی و اجرای سیاست های توسعه زیربناهای لازم برای کارآفرینی

برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
ایجاد اصلاحات ساختاری، فرآیندی و فرهنگی
تدوین چشم انداز مطلوب استراتژی با مشارکت همه اعضا ( هدف – استراتژی – برنامه ریزی )
تغییر دیدگاه تولید علم ( پژوهش ها با هدف حل مسائل و عرضه محصولات جدید بر مبنای دانش انجام شود )
تغییر برنامه های آموزشی ( دروس تخصصی – یادگیری بر مبنای حل مسئله و مشارکت – تحقیق جزو لاینفک روش تدریس باشد – تقویت قدرت ایده پردازی در دانشجویان )
ترویج فرهنگ کارآفرینی در اعضای دانشگاه
اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه ( حذف قوانین بازدارنده – تمرکز زدایی – ایجاد سازمان های تخصصی برای تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی )
طراحی سیستم پاداش بر مبنای نتایج برای ترغیب کارآفرینی دانشگاهی
طراحی سیستم های بازخور
استقلال دانشگاه و موسسات داخلی دانشگاه
برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
سیاست گذاری ها
سطح ملی
تعیین الویت ها
انتخاب، تمرکز، تعیین مراکز برتر
ترویج شبکه های ارتباطی
پشتیبانی از مکانیسم هایی که فعالیت های تحقیقاتی را تقویت می کند
انتخاب آزانس ملی برای تعیین سیاست های ارتباط با صنعت
ایجاد فرآیند پاسخگویی که محرک تحقیق باشد
سطح منطقه
تعریف نیازها برای توسعه اجتماعی
ترویح ارتباطات
تقویت بنیه مالی
سطح موسسه
تعیین اهداف دانشگاه
تصمیم گیری در زمینه تحقیقات پایه ای، توسعه ای و کاربردی

نحوه همکاری بخش های غیر دولتی با دانشگاه
سرمایه گذاری
ابتکارات
مشارکت های مالی
مشارکت های فکری
مشارکت های فنی
مشارکت های مدیریتی

راه های ارتباط صنعت و دانشگاه
از طریق دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت
موانع پژوهش در ایران
تاکید بر توسعه کمی بیش ازحد
فقدان انگیزه در دانشجو و استاد
وجود مشکلات در زمینه تصویب طرح های پژوهشی
  دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با کارآفرینی دانشگاهی (کد16865)”