دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت (کد16586)

قیمت فایل تومان10,000

  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت

  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت

تعداد اسلاید : 36 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت

  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

عنوان های پاورپوینتآشنایی با حسابداری مدیریت عبارتند از :

 

حسابداری مدیریت

اهداف آموزشی

 

 

مدل هزينه – حجم فعاليت – سود:

نقطه سر به سر:

حالا حجم فروش را حساب مي کنيم:

شکل گرافيکي مدل CVP :

سود هدف يا سود مورد انتظار:

روش حاشيه فروش:

روش معادله اي :

کاربرد مدلهاي مالي:

تجزيه وتحليل حساسيت و صفحه گسترده :

هزينه هاي مرحله ای(بله ای) (نيمه ثابت ):

حاشيه ايمني:

ساختار هزينه و اهرم عملياتي :

استفاده از ارزش دلاري فروش براي اندازه گيري حجم:هزينه ثابت
نسبت حاشيه فروش

کاربرد مديريتي :

*فرض كنيد يك ميانگين موزون حاشيه فروش داريم :
تخصيص هزينه ها :

* استفاده از ارزش دلاري فروش براي اندازه گيري حجم :

خلاصه فرضيات مورد نياز براي ساختن مدل CVP کارآ:

مدلسازي مالي و محرکهاي هزينه ترکيبي ABC :


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با حسابداری مدیریت

موضوع :

حسابداری مدیریت

اهداف آموزشی

1- توصیف استفاده از مدل های مالی برای اهداف برنامه ریزی سود
2-توضیح چگونگی اجرای تحلیل هزینه – حجم فعالیت – سود
3-توصیف استفاده از صفحات گسترده در مدلهای مالی
4-شناسایی اثر ساختار هزینه و اهرم عملیاتی بر حساسیت سود در تغییرات حجم فعالیت
5-توضیح چگونگی استفاده از ارزش دلاری به عنوان اندازه گیری حجم فعالیت
6- توضیح اثر مالیاتی بر مدلهای مالی
7- توصیف استفاده از مدلهای مالی در شرکتهای چند محصولی
8-توضیح مدلهای مالی با محرکهای هزینه چند گانه

بسمه تعالي مدلهاي مالي براي تصميم گيريهاي کوتاه مدتمدلهاي مالي ابزاري ساده اما جالب هستند که مي توانند نگرش جامعي از فعاليتهاي مالي شرکتها تهيه کنند يا به مديران براي تصميم گيريهاي خاص کمک کنند.فرض کنيد، باشگاه دانش آموزي مي خواهد فيلمي را در محوطه نشان دهد. باشگاه مي تواند يک فيلم مخصوص را براي يک آخر هفته ، 1000 دلار اجاره کند. اجاره يک تالار، حقوق بليط   دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت

پس از مطالعه اين فصل شما بايد بتوانيد بفهميد چگونه از مدلهاي مالي براي سورهاي پيشنهادي (يازيين) استفاده کنيد و چگونه از نتايج اطلاعات برايتصميم گيريهاي کوتاه مدت استفاده کنيد.مدل مالي چيست؟يک مدل بيان کننده واقعيت است. شما احتمالاً مدلهايي را درهر حال مي بينيد مثل مدل هواپيمايي مدلهاي ساختمانهاي تجاري ساخته شده بوسيله معماران، يا عروسکها و اعمال مشابه ، مثال ديگر استفاده شبيه سازي براي هدايت قطار هوايي است، شبيه سازي به شخص اجازه مي دهد مهارتهايي را در شرايط مختلف فعاليت براي مطالعه عکس العملهاي خلباني آن امتحان کند.
يک مدل مالي که به سبک شبيه سازي کار مي کند مي تواند تاثير متقابل متغيرهاي اقتصادي را در محيطهاي متنوع تجزيه و تحليل کند. مدلها نيازمند تحليل گران هستند تا معادلاتي را که بيانگر عمليات شرکت و نسبتهاي مالي است، توسعه دهنده براي مثال نسبتها ممکن است شامل حاشيه فروشي براي قيمت فروش تعداد فروش ، نسبت گردش موجودي کالا و تناسب نسبي محصولات مختلف فروش رفته (ترکيب محصولات) آنها مي توانند شامل هر نسبت مالي باشند که به مديريت براي تصميم گيري کمک مي کنند. تجليل گر پس از جايگذاري مدل در نرم افزار، اغلب يک صفحه گسترده ، به استفاده کننده اجازه مي دهند تاثير تغييرات متغيرها مثل قيمت فروش،

( ما اين تکنيک را در پايان فصل توضيح مي دهيم) مدلهاي مالي چندين نفع براي استفاده کنندگان دارند. تجليل گر مي تواند از مدل براي اهداف تجاري بدون اينکه حق از شرکت پايمال گردد,استفاده کند . مثل شبيه سازي بحث شده ، حجم فروش يا هزينه هاي ممکن در سودهاي عملياتي شرکت را حسبا کند.براي مثال يک شرکت ممکن است بخواهد بداند اثر صورت جريان وجه نقد، فروش، سودآوري بر تحکيم اعتبار پيشنهاد شده بوسيله يک نفر چيست؟ يک تحليل گر مي تواند مدل مالي مناسبي را بسازد تا يک ابزار تائيد براي پيش بيني نتيجه سفاريوهاي متغير باشدبسياري از مدلها به سازمان اجازه مي دهند تا اثر اعمال تجاري ممکن را بوسيله بازنگري نتايج بالقوه قبل از انجام عمل مطالعه کنند. مدلها به مديران در شناسايي( تشخيص) پيشنهادهاي بد، يا تصميمات جلوتر از زمان کمک مي کند. قبل از اينکه اثرات منفي را براي شرکت در نظر بگيرند.
توجه کنيد به GIGO پس مانده ورودي و پس مانده خروجي، استفاده از مدلهاي مالي مي توانند مسائل و مشکلاتي داشته باشند. مدلهاي صحيح بطور اتوماتيک نمي توانند تصميم گيري را بهبود بخشند. يک مدل فقط به همان خوبي فرضيات مورد استفاده است. فرضيات ناقص يا اطلاعات پد، نتيجه اش در خروجي (محصول ) ناقص است بعضي اوقات بدتر و سپس بي فايده مي شوند زيرا به مديرات و دستورات غلطي مي فرستند.

مدل هزينه – حجم فعاليت – سود:
مدل CVP يک مدل مالي اساسي است که بطور خلاصه شامل اثرات تغييرات حجم به هزينه ها ، درآمدها و سودهاي سازمان است.
استفاده کنندگان مي توانند تحليلهاي خود را توسعه دهند که شامل اثر روي سود با تغييرات قيمت فروش قيمت خدمات، نرخ ماليات بردرآمد و ترکيب محصولات و يا خدمات سازمان مي باشد. براي مثال:
شرکت جنرال موتور چه تاثيري از سود مي تواند انتظار داشته باشد اگرماشينهاي مسابقه اي بيشتري توليد کند.
سود شرکت NBC چه تغييري خواهد کرد اگر قيمت گذاري برنامه هاي عصر را افزايش دهد.
شرکت America online چه تعداد مشترک بايد براي رسيدن به نقطه سر به سربرای يک سال جذب کند.
اگر شرکت America online قيمت مشتريها را کاهش دهد چه اتفاقي مي افتد؟
آيا سود با افزايش در مشترکان افزايش مي يابد؟
هر يک از سوالات بالا به تاثيرات روي سود وقتيکه بعضي فعاليتها تغيير مي کنند, مربوط مي شود و مدل CVP براي امتحان اثر فعاليت و ديگر تغييرات کوتاه مدت بر روي درآمد هزينه استفاده مي کنند.
چگونگي کارکرد مدل:
با بحث خود را در اين فصل با مثالي از اطلاعات مهد کودک Horizons ادامه مي دهيم، مهد کودک مرکزي فقط از ساعت 7 صبح تا 6 بعداز ظهر ايام معمول هفته

خدمت ارائه مي کند. تعريف يک واحد خروجي خدمت فراهم شده براي يک کودک در ماه است، حسابداري مهد کودک هزينه ها و قيمتهاي زير را برآورد مي کنند.
قيمت هر کودک براي يک ماه 600 دلار
هزينه متغير هر کودک براي يکماه 200 دلار
هزينه ثابت هر ماه 5000 دلار
مهد کودک ظرفيت 20 نفر (واحد) را دارد، بعد از آن نياز به کارکنان بيشتري دارد . ظرفيت ساختماني هم بريا 30 بچه است، براي ارائه خدمت بيش از آن، فضاي اضافي و کارکنان بيشتري مورد نياز است.
برآورد هزينه هاي متغير شامل 2 وعده غذاي مختصبر در يک نهار براي هر روز، محصولات کاغذي مختلف و صابون است.هزينه متغير متشکل از بيمه و ملزوماتي همچون اسباب بازي و مداد رنگي است.
هزينه ثابت شالم اجاره ، خدما رفاهي، هزينه ثابت بيمه، حداقل کارکنان مورد نياز در 3 دسته تمام وقت Biyfriend و يک دسته نيمه وقت Biyfriend و يک دسته نيمه وقت Biycook و بعضي از داوطلبين است.
نقطه سر به سر:
تحليل گر مي تواند از مدل CVP براي پيدا کردن نقطه سربه سر استفاده کند، يعني حجمي از فعاليت که هزينه و درآمد برابري را براي شرکت تهيه مي کند. شرکت هيچ سود يا زياني در اين سطح فروش ندارد.

فرض کنيد که مهد کودک 5/12 بچه براي يک ماه دارد ( يک بچه نيمه وقت و بقيه تمام وقت ) صورت مورزيان زير نشان مي دهد که سود عملياتي براي يک ماه صفر است.
-توجه کنيد که صورت سود و زيان 1) فرق بين هزينه هاي ثابت و متغير را مجزا مي کند، 2) همه حاشيه فروش را که در ارتباط با مبالغي است که در جريان پوشش هزينه هاي ثابت مهد کودک و توليد سودشرکت می کنندرانشان می دهد. هر بچه تمام وقت در مهد کود 400 دلار براي شرکت سود دارد، 400 دلار حاشيه فروش هر واحد شامل 600 دلار قيمت فروش منهاي 200 دلار هزينه متغير هر بچه است.
ما چگونه مي توانيم سربه سر مهد کودک را در صورتيکه ندانيم 5/12 بچه براي ماه وجود دارد حساب کنيم، تحليل گر مي تواند از 2 رويکرد حاشيه فروش و رويکرد معادله اي استفاده کند.

روش حاشيه فروش:
هر بچه تمام وقت 600 دلار پرداخت مي کند که 200 دلار آن هزينه هاي متغير را پوشش مي دهد. 400 دلار هر بچه براي پوشش دادن هزينه هاي ثابت باقي مي ماند (5000 دلار) ما اين 400 دلار را حاشيه فروش هر واحد مي ناميم. حاشيه فروش هر واحد برابر قيمت فروش هر واحد منهاي هزينه متغير هر واحد مي باشد. وقتيکه شرکت به اندازه کافي بچه ثبت نام مي کند 400 دلار اعانه هر کدام براي سربه سر کردن 5000 دلار سازمان جمع می شود.
روش معادله اي :
يک روش جايگزين براي پيدا کردن نقطه سربه سر استفاده از معادله است.
هزينه ها – درآمد فروش- سودعملياتي
يک اظهار محاسبه درآمد:
هزينه متغير- هزينه ثابت- درآمد فروش= سود عملياتي
توسعه فرمول:
هزينه ثابت – (حجم فروش × هزينه متغير هر واحد)- (حجم فروش×قيمت فروش هر واحد)= سود عملياتي
مساوي است با :
هزينه ثابت – (هزينه متغير هر واحد- قيمت فروش هر واحد) حجم فروش = سود عملياتي
(هزينه متغير هر واحد- قيمت فروش هر واحد) تعداد حجم فروش = هزينه ثابت
حالا حجم فروش را حساب مي کنيم:

نقطه سربه سر وقتي اتفاق مي افتد که سود مساوي صفر باشد. با اين فرض اظهار شده (سود مساوي صفر است) با جابجايي هزينه ثابت به طرف ديگر مساوي، معادله چنين مي شود .
توجه کنيد رويکرد معادله اي و حاشيه فروش ما را به يک نتيجه مي رسانند. تقسيم هزينه هاي ثابت بر حاشيه فروش هر واحد
شکل گرافيکي مدل CVP :
هر رويکرد حاشيه فروش معادله اي نقطه سربه سر با استفاده از اطلاعات و مفاهيم يکسان پيدا مي کنند، هر دو روش به نتايج مشابهي مي رسند. بنابراين سليقه شخصي ، مشخص مي کنند کدام رويکرد استفاده مي شود. نمودار 1 به 6 نسبتها را نشان مي دهد. نمودار بسياري از اطلاعات را با استفاده از محاسبه نقطه سربه سر افشا مي کند. مدير مي تواند تاثير تغييرات حجم را بر سود ببيند، محور افقي حجم فروش دو خط مورب درآمد کل و هزينه کل را در نمودار نشان مي دهند. اختلاف عمودي بين اين 2 نمودار سود وزيان در اين حجم از فروش را نشان مي دهد اگرگ مهد کودک کمتر از 5/12 بچه در ماه ثبت نام کند شرکت متحمل زيان خواهد شدم. ميزان زيان با کاهش ثبت نام افزايش پيدا مي کند. برعکس مهد کودک سود مي کند اگر ثبت نام از 5/12 بچه تجاوز کند. با توجه به نمودار اگر شرکت هيچ ثبت نامي نکند چه مقدار زيان مي کند(5000 ، هزينه ثابت ). نمودار 2-6 ص 181 نمودار حجم سود است. نمودار حجم سود خطي را که بيانگر سود عملياتي شرکت براي بدست آوردن حجم فروش است نشان مي دهد. ترکيب 2 خط (درآمد و هزينه ) در نمودار 1-6 نشان داده شده است.

سود هدف يا سود مورد انتظار:
نقطه سربه سر جايي است که سود مورد انتظار صفر است ما در مثال از مدل CVP براي پيد ا کردن فروش لازم براي کسب سود ويژه استفاده مي کنيم. فرض کنيد مالکان مهد کودک براي يک ماه 20 بچه ثبت نام کنند صورت سود زيان زير نشان مي دهد سود عملياتي بريا آن ماه 3000 دلار مي شود.
What, if)) اگر ما ندانيم و بپرسيم چه تعداد بچه به سود 3000 دلاري منجر مي شود به مديران اغلب اين سوال را مي پرسند ما جواب اين سوال را سود مورد انتظار مي ناميم. چگونه مي توانيم سود 3000 دلاري را حساب کنيم.
روش حاشيه فروش:
تحليل گربه اساني مي تواند سود پيشنهادي را در مدل CVP قرار دهد. در نقطه سربه سر پيشين مهدکودک، ثبت نام 5/12 بچه منجر به نقطه سربه سر مي شد. حالا بايد يک مرحله بالاتر رويم. پوشش هزينه ثابت و کسب 3000 دلار سود عملياتي هر بچه تمام وقت 400 دلار کمک مي کند.
روش معادله اي :
تحليل گر مي تواند از معادله سود براي پيدا کردن حجم سود مورد انتظار استفاده کند. به سادگي از سود هدف 3000 دلاري در معادله زير استفاده مي کند.
هزينه متغير – هزينه ثابت – درآمد فروش = سود عملياتي

کاربرد مدلهاي مالي:
مدل CVP يک مثال از مدل مالي است. مديران از مدلهاي مالي خود براي مواجه شدن با نيازهاي خاصشان استفاده مي کنند. در اين بخش چندين موارد استفاده از مدل مالي را مثال بياوريم . ديگر تحليل گران از فرمهاي ديگر استفاده مي کنند.
تجزيه وتحليل حساسيت و صفحه گسترده :
مفروضات مثال مهد کودک:
600 قيمت فروش هر بچه تمام وقت
200 هزينه متغير هر واحد
5000 هزينه ثابت
3000 سودعملياتي هدف
تغيير هر يک از متغيرها نيازمند تحليل تازه اي است. اغلب تحليل گران براي ارزيابي تغييرات متغيرهاي مدل مالي از صفحه گسترده استفاده مي کنند ( قيمت هر بچه ، هزينه متغير هر بچه، تعداد بچه هاي ثبت نام)
تجزيه و تحليل حساسيت نشان مي دهد که چگونه مدل مالي به تغيير هر يا همه متغيرها پاسخ مي دهد. نوعاً تحليل گران تمرکز مي کنند که تغييرات چگونه بر سود عملياتي تاثير مي گذارد.
نمودار، 3-6 ص 183 مثالي را بيان مي کند که چگونه يک مدل مالي در صفحه گسترده شروع بکار مي کند و تجزيه و تحليل حساسيت را براي مهد کودک انجام مي دهد. فرض کنيد مهد کودک انتظار ثبت نام 20 بچه در ماه را دارد ما اينرا مورد پايه مي ناميم. عامل پايه در ستون 1 نمايان شده و سود عملياتي 3000 دلار است مديريت چندين سوال دارد؟ چوابها در نمودار 3-6 در ستون خاصي نمايان شده است.

بخاطر بسپاريد هر سوال مستقل از ديگري است و فقط مرتبط با فرض پايه است.
ستون 2: اگر هزينه ثابت 500 دلار در ماه کاهش يابد ( 10 درصد) سود عملياتي چه تغييري مي کند.
ستون 3: اگر هزينه متغير هر بچه 10 دلار افزايش يابد ( 5 درصد) سودعملياتي چه تغييري مي کند.
ستون 4: اگر قيمت هر بچه 60 دلار افزايش پيدا کند (10 درصد ) و 660 دلار شود و حجم بچه ها به 18 کاهش پيدا کند سود عملياتي چه تغييري مي کند.
مدل مالي شکل 3-6 تجزيه تحليل حساسيت را نشان مي دهد که چگونه سود عملياتي تغيير پيدا مي کند.
ستون 2 نشان مي دهدکه 10 درصد کاهش هزينه ثابت، باعث افزايش 67/16 درصدي سود و عملياتي مي شود.
ستون 3 نشان مي دهد 5 درصد افزايش هزينه متغير باعث کاهش 67/6 در صدي سود عملياتي مي شود.
ستون 4 نشان مي دهد افزايش 10 درصدي قيمت هر بچه و کاهش 10 درصدي حجم باعث افزايش 33/9 درصدي سود عملياتي مي گردد.
با استفاده از مدل مالي در 3-6 مديريت مي تواند تحليل کند که چگونه سودعملياتي با تغيير متغيرهاي مختلف مدل تغيير پيدا مي کند. براي مثال سود عملياتي تا اندازه اي حساس است به تغيير هزينه ثابت (67/16 درصد تغيير به ازاي 10 درصد تغيير هزينه ثابت ) وحساسيت کمتري به تغيير هزينه هاي متغير دارد. (67/6 درصد تغيير به ازاي 5 درصد تغيير هزينه متغير). نه تنها مدل، مديران را در تحليل سود کمک مي کند بلکه همچنين مي تواند سود مورد انتظار ، حجم سود انتظار و ديگر متغيرها را تحليل کند.

هزينه هاي مرحله ای(بله ای) (نيمه ثابت ):
وقتي هزينه ها شامل هزينه هاي مرحله اي مي شوند يا هزينه هاي ثابتي که در مراحل افزايش مي يابند ، ما مبالغ مختلفي از هزينه هاي ثابت براي هر مرحله را مورد توجه قرار مي دهيم ، اجازه دهيد چگونگي رفتار با هزينه هاي مرحله اي براي مهد کودک را بررسي کنيم:هزينه ثابت
حاشيه فروش هر واحد
فرض کنيد امکانات بطور کامل با 20 بچه پر شود و مديريت يک توسعه را در نظر دارد. اين نيازمند کرايه تعداد بيشتري Biyfriend براي افزايش ظرفيت، 30 بچه است که حداکثر ممکن براي مکان فعلي است فرض کنيد افزايش هر يک Biyfriend ظرفيت را معادل 5 بچه افزايش مي دهد. هزينه هاي ثابت از 5000 دلار به مقدار 4600 دلار افزايش مي يابند ( به 9600 دلار مي رسند) براي مرحله اول افزايش هزينه ها شامل کرايه Biyfriend اضافي ، افزايش بيمه، و کرايه نيمه وقتهاي cook است. مرحله دوم نيازمند کرايه Biyfriend دوم است. افزايش هزينه ثابت به مقدار 2800 ( به 2400 دلار مي باشد) هزينه هاي متغير 200 دلار باقي مي ماند و قيمت فروش 600 دلار براي هز بچه در ماه است.
توجه کنيد در اولين مرحله افزايش نقطه سربه سر پائين تر از ظرفيت است بنابراين جايگزين شدني است درحاليکه با اضافه کردن مرحله دوم نقطه سربه سر به 31 مي رسد که بيشتر از ظرفيت کامل 30 واحدي است بنابراين جايگزين عملي نيست. از لحاظ انتفاعي اضافه کردن مرحله اول عاقلنه نيست اگر چه به 24 کودک امکانات در نقطه سربه سر است ولي با افزايش از 20 به 25 سود کاهش پيدا مي کند. اين اتفاق به اين دليل مي افتد که 5 بچه اضافي 2000 دلار مشارکت در سود دارند اما نيازمند هزينه اي معادل 4600 دلار هستند.

حاشيه ايمني:
تعداد واحدهاي فروش پيشنهاد شده ( يا واقعي ) اضافه بر واحدهاي فروش در نقطه سربه سر است.
فرمول حاشيه ايمني :
نقطه سربه سر واحدهاي فروش – تعداد فروش= حاشيه ايمني
در مثال ما فرض کنيد سطح فعاليت 20 واحد باشد فقط سربه سر 5/12 واحد بنابراين حاشيه ايمني 5/7 واحد خواهد بود. حجم فروش مي تواند 5/37 درصد پائين بيايد قبل از اينکه شرکت متحمل زيان شود بقيه چيزها ثابت نگهداشته شده است.
حاشيه ايمني همچنين مي تواند 5/37 درصد پائين بيايد قبل از اينکه شرکت متحمل زيان شود بقيه مواد ثابت نگهداشته شده است.
حاشيه ايمني همچنين مي تواند بوسيله ارزش دلاري فروش اندازه گيري شود. در همان فرمول بجاي واحد، دلار جايگزين کنيد. با اطلاعات پيشين ارزش دلاري حاشيه ايمني مي شود.
ارزش داراي نقطه سربه سر – ارزش دلاري فروش = حاشيه ايمني
در مثلا ، کل ارزش دلاري فروش 12000 ( 600 × 20 )، نقطه سربه سر 5/12 واحد 7500 ( 600× 5/12) است بنابراين ارزش دلار حاشيه ايمني 4500 دلار پائين بيايد قبل از اينکه شرکت متحمل زيان شود، بقيه مواد ثابت است.

ساختار هزينه و اهرم عملياتي :

  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
ساختار هزينه سازمان به تناسب هزينه ثابت و هزينه هاي متغير به کل هزينه ها بر مي گردد. ساختار هزينه در ميان صنايع و شرکتهاي همراه آن صنعت فرق زيادي دارد. کارخانجاتي که از سيستم توليد کاملاکامپيوتري استفاده مي کنند. سرمايه گذاري عظيمي در تاسيسات و تجهيزات مي کنند که منجر به ساختار هزينه اي با هزينه ثابت دارد.
ساختار هزينه يک سازمان اهرم عملياتي ناميده مي شود. نسبت مهمي از اهرم عملياتي شرکت را هزينه هاي ثابت و نسبت کمي را هزينه هاي متغير تشکيل مي دهند که نتيجه آن حاشيه فروش بزرگتري براي هر واحد است. بزرگ بودن هزينه ثابت شرکت باعث بزرگ شدن نقطه سربه سر مي شود. همينکه به نقطه سربه سر مي رسيديم سود به طور اساس زياد مي شود. نمودار 4-6 ص 186 نمايان شده در مثال، متغيرهاي شرکت و ثابتهاي شرکت که در اين شرح داده مي شود. با مقايسه نسبتهاي حاشيه فروش اين نکته بهتر شرح داده مي شود.
نسبت حاشيه فروش ، مبلغ دريافتي به ازاي هر دلار از فروش است يا حاشيه فروش تقسيم بر کل فروش.
توجه داشته باشيد اگر چه شرکتها، فروش، درآمد و سود عملياتي يکساني دارند ولي ساختار هزينه متفاوتي دارند در شرکت متغير، هزينه متغير برساختار هزينه تسلط دارد به همراه نسبت حاشيه فروش کمتر (25/0) بنابراين از هر يک دلار فروش، 25 سينت مربوط به هزينه ثابت و سود مي باشد.
فرض کنيد هر دو شرکت افزايش فروش معادل 10 درصد را تجربه مي کنند، سود شرکت متغير 25000 افزايش م ييابد (100000 × 25/0 ) در حاليکه سود شرکت ثابت 75000 دلار افزايش مي يابد.

استفاده از ارزش دلاري فروش براي اندازه گيري حجم:هزينه ثابت
نسبت حاشيه فروش
شرکتهايي که انواع زيادي محصول توليدي کنند يا خدمت ارائه مي دهند اندازه گيري حجم با ارزش دلاري فروش را بجاي تعداد واحدها مناسبتر يافتند ( تصور کنيد تعريف يک واحد براي شکتي مثل جنرال موتور ساختن ماشين ، راديو، باطري، و ديگر محصولات باشه و تعريف يک واحد براي اکسنتور ( accenture)، تهيه خدمات مشورتي مديران باشد). با اين اندازه گيري معادله CVP مثل قبل باقي مي ماند، اما ما اکنون همه درآمدها يا همه ارزشهاي دلاري فروش را محاسبه مي کنيم. با يک بررسي اجمالي، معادله سربه سر ممکن است همچنين در سود مورد انتظاري از سطح فروش مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال اگر مديران مهد کودک بخواهند سودشان 2000 دلار باشد سود هدف چنين بدست مي آيد.

ماليات بر درآمد:
شرکتهاي انتفاعي بايد از سودشان ، ماليات پرداخت کنند. بدين معني که شاخص سود مورد انتظار شرکت به اندازه کافي تعهدات مالياتي شرکت را براي دولت پوشش مي دهد. ارتباط بين سود قبل از ماليات و سود بعد از ماليات شرکت در فرمول زير بيان مي گردد:
ماليات بردرآمد- سود قبل از ماليات= سود بعد از ماليات سود بعد ازماليات

(t * سود قبل از ماليات) – سود قبل از ماليات = سود بعد از ماليات
اکنون ما مي توانيم سود قبل از ماليات لازم براي کسب سود بعد از ماليات مورد نظر را با دادن نرخ مالياتي شرکت بدست آوريم:سود بعد ازماليات
-1 t
براي مهد کودک: مبالغ قبل از ماليت: قسمت هر بچه 600 دلار ، هزينه متغير 200 ، هزينه ثابت کل 5000 فرض کنيد نرخ ماليات 40 درصد براي اين مثال باشد. مديريت مي خواهد بداند چه مقدار بچه بايد ثبت نام کند تا سود بعد از ماليات آن 1800 دلار باشد؟

صورت سود و زيان براي شرکت هم حاشيه فروش و نتايج يکساني بدست مي دهند:
12000 درآمد فروش
(14000 ) هزينه متغير
8000 حاشيه فروش
(5000 ) هزينه ثابت
3000 سود قبل از ماليات
(1200 ) ماليات (40% ×3000 )
1800 سود عملياتي

کاربرد مديريتي :
3 کافرما در کاليفرنيا در جستجوي سرمايه گذاراني براي تامين مالي Brewpub جديدشان هستند. Brewpub متمرکز بر دو بخش است که بوسيله مشتريان مورد استفاده قرار مي گيرد. بخش غذاي رستوران و بخش ساخت آبجوي خنک از بخش توليدات آبجو. در فرآيند جذب سرمايه از سرمايه گذاران بالقوه و بانکها، همه قسمتها شامل (مالکان ، سرمايه گذاران، بانکها) مي خواهند بدانند چه پروژه اي براي واحد تجاري جديد سودآوري مي کند ، بعداز ماهها تحقيق ، سرمايه گذاران مدل مالي را آماده کردند که اين اطلاعات را تهيه مي کند: سود پيشنهادي 300000 براي سال اول ( از فروش 65/1 ميليون داراي ) به همراه افزايش در هر چهار سال بعدي.
يکي از مالکين مي پرسد: چه مي شود اگر درآمدهاي ما همچنان افزايش يابد؟ چه اتفاقي براي سود مي افتد اگر فروش ما پائين تر از سطح مورد انتظارمان باشد؟ سود از همه ما به بانک به مبلغ يک ميليون دلار بدهکاريم و من نمي خواهم آنها دارائيها ي شخصي ام را ببرند، اگر ما نتوانيم پول آنها را از واحد تجاري پرداخت کنيم. بنابراين مالکان احساس کردند مدل هاي بصورت صحيح منطقي است- آنها تصميم گيرفتند نقطه سربه سر را پيدا کنند و حاشيه ايمني را نتيجه بگيرند.
چون Brewpub تعداد واحدهاي فروش براي محصول خاصي را نداشت، مالکان به پيدا کردن نقطه سربه سر ارزش دلاري فروش متوسل شدند. مالکان نسبت حاشيه فروش و کل هزينه هاي ثابت از مدل مالي پي بردند با اين اطلاعات آنها نمي توانستند نقطه سربه سر و حاشيه ايمني را محاسبه کنند.

مالکان از کشف اينکه فروشها مي تواند تا سقف 35 درصد از پيشنهادهاي اوليه پائين بيايد قبل از اينکه brewpub متحمل زيان عملياتي شود آسوده خاطر شدند
مدلسازي مالي محصولات مرکب ( چندگانه ):
بسياري از شرکتها تعداد زيادي محصول توليد کرده و مي فروشند. مدلسازي مالي استفاده شده براي محصولات مرکب بسيار پيچيده است که مثال زير آنها نشان مي دهد:
مثلا: يک فروشنده ماشينهاي ورزشي 3 مدل ماشين مي فروشد: powerfall, sleek
قيمت و هزينه هاي مربوط به هر کدام در نمودار 5-6 ص 189 نشان داده شده است.
ميانگين هزينه ثابت ماهيان داير ماشين جديد 100000 دلار است. ( به نمودار نگاه کنيد)
ما معادله CVP لحاظ شده براي فروش هر محصول را شرح مي دهيم:
( حجم فروش power × حاشيه فروش مدل Power ) + ( حجم فروش مدل sleek × حاشيه فروش مدل sleek ) = سود عملياتي هزينه ثابت –
بر پايه اطلاعات شرکت sport Aato معادله سود شرکت چنين است:
] حجم فروش power × ( 20000 – 30000 ) [ + ] حجم فروش sleek × (15000 – 20000 ) [ سود عملياتي
(100000 ) هزينه ثابت

هزينه ثابت (100000 ) – ( حجم فروش power × 10000 ) + ( حجم فروش sleek × 5000 ) = سود عملياتي
مدير شرکت به بحث و مناظره بين 2 تن از فروشندگان در مورد نقطه سربه سر شرکت گوش مي دهد.
يکي مي گفت: ما بايد 20 ماشين در ماه براي نقطه سربه سر بفروشيم اما آن يکي مي گفت:فروش 10 ماشين در ماه براي نقطه سربه سر کافي است. مدير در اين فکر بود که چگونه 2 فروشنده مي توانند نظرات مختلفي داشته باشند. او عقيده داشت که هر دوي آنها راست مي گويند.
نقطه سربه شر حجمي از فروش است که کل هزينه ثابت را پوشش مي دهد. براي شرکت آن هست:
100000 – ( حجم فروش powerfull × 10000 ) + ( حجم فروش sleek × 5000 )
ادعاي فروش 20 ماشين براي نقطه سربه سر صحيح است اگر مدل sleek فروخته شود و ادعاي فروش 10 ماشين براي نقطه سربه سر صحيح است اگر شرکت فقط power بفروشد.
در حقيقت شرکت محصولات ترکيبي زيادي براي تعيين نقطه سربه سر خواهد داشت. نمودار 6-6 ص 190 نقاط سربه سر ممکن را براي شرکت فهرست مي کند، با توجه به نمودار چند مدل sleek بايد فروخته شود در نقطه سربه سر زمانيکه powerfull 4 عدد فروخته مي شود.

اين مثال ساده شرح مي دهد چگونه محصولات مرکب پيچيده مي توانند بوسيله CVP تحليل شوند. در يک شرکت با محصولات زياد بيليونها ترکيب حجم محصول مي تواند سود مورد انتظار خاصي را تهيه کنند. براي حل اين مساله مديران و حسابداران چندين بدليل دارند.
فرض کنيد همه محصولات حاشيه فروش يکساني دارند.
فرض کنيد از ميانگين موزون حاشيه سود استفاده مي شود.
هر خط توليد بعنوان يک واحد جداگانه تعلق شود
استفاده از ارزش دلاري فروش براي اندازه گيري حجم
بعلاوه و با ساده سازي شرکتها مي توانند رفتار تجزيه تحليل محصولات مرکب ( چندگانه ) راه با روشهاي رياضي مثل برنامه ريزي خطي بشناسد ( در فصل 7 بحث خواهيم کرد)
ما الان به هر يک از بديلها مي پردازيم:
* فرض كنيد همه محصولات حاشيه فروش يكساني دارند:
1- تحليل گر مي تواند محصولات را با حاشيه فروش مساوي گروه بندي کند يا تقريباً مساوي
براي شرکت مهم نيست، فروش يک واحد ازمحصول A يا يک واحد از محصول B اگر هر دوي آنها حاشيه فروش يکساني داشته باشند ( اين رويکرد براي شرکت Sport Aoto کاربرد ندارد چون sleek و powerfull حاشيه فروش مختلفي دارند)

*فرض كنيد يك ميانگين موزون حاشيه فروش داريم :
2-اگر ما فرض کرديم محصول ترکيبي شامل 2 sleek در برابر هر يک واحد powerfull باشد. ميانگين حاشيه فروش ترکيبي هر واحد مي شود:
بنابراين اگر 3/2 ، 10 عدد sleek و يا 3/1 ، 5 عدد powerfull فروخته شود. براساس آن فرض ترکيب محصول نمايان مي شود.
فرضيات غلط چه تاثيري بر اين تجزيه و تحليل در مورد محصول ترکيبي دارد. اگر ترکيب واقعي بيشتر از فرض ما باشد ( power بيشتر درمثال ما) شرکت نيازمند واحدهاي کمتري نسبت به پيش بيني سربه سر دارد و اگر ترکيب کمتر از فرض باشد . شرکت نيازمند واحدهاي بيشتري از پيش بيني در نقطه سربه سر است. اطلاعات نمودار 6-6 اين نکته را شرح مي دهد. اگر فقط power فروخته شود براي مثال، آنوقت فقط بايد 10 ماشين در نقطه سربه سر فروخته شود، درحاليکه اگر فقط sleek فروخته شود 20 ماشين بايد فروخته شود در نقطه سربه سر
هر خط توليد ( محصول ) به عنوان يک واحد جداگانه در نظر گرفته شود.

* هر خط توليد ( محصول) به عنوان يك واحد ي جداگانه در نظر گرفته شود
3-اين روش مستلزم تخصيص هزينه هاي غير مستقيم به خطوط توليد است . براي مثال ما بايد قسمتي از هزينه ثابت ماهانه 100000 را به 2 محصول powerfull, sleek تخصيص دهيم، براي اين کار مديران و حسابداران بايد روشهاي منطق تخصيص هزينه ها را پيدا کنند.
اغلب خطوط توليد سهمي از هزينه را دارند بنابراين هر روش تخصيص ممکن است اختيار مي باشد. فرض کنيد 100000 هزينه معمول( عادي) شرکت sport auto ، 40 دصد به sleek و 60 درصد به power اختصاص يابد. ما مي توانيم تجزيه تحليل نقطه سربه سر و ديگر تحليلهاي CVP خطوط توليد را به شرح زير حساب کنيم:
تخصيص هزينه هاي غير مستقيم به خطوط توليد امکان تحليل ارتباط CVP هر خط توليد را فراهم مي کند.
آگاه باشيد اگر چه هر تحليلي به اختياري بودن تخصيص هزينه ها تکيه دارد، اما آن ممکن است رفتار اشتباهي باشد که هزينه هاي ثابت 40000 = Sleek و 60000 = power باشد. هزينه هاي ثابت ترکيبي 2 خط توليد 100000 دلار است که هزينه ها بصورت اختياري بين خطوط توليد تفکيک مي شوند.
علاوه بر اين، توجه کنيد که تغييرات روش تخصيص اختياري ، تغييرات حجم نقطه سربه سر را به دنبال دارد براي مثال اگر ما تخصيص دهيم 100000 را به 20000 براي sleek و 80000 براي power ، نقطه سربه سر نيازمند فروش 4 واحد sleek و 8 واحد power مي باشد.

تخصيص هزينه ها :

در بسياري مواقع شرکتها اغلب به تخصيص هزينه ها بر مبناي نسبت ارزش دلاري فروش يا بر مبناي تعداد خطوط توليد متوسل مي شوند. ديگر مبناهاي تخصيص استفاده شده شامل نسبت تعداد کارکنان هر خط توليد ( بخصوص براي تخصيص هزينه هاي دستمزد) يا نسبت فوت ( فضا ) مکان مورد استفاده توسط هر خط توليد (بخصوص براي تخصيص هزينه هاي جا ومکان ) مي باشد.
تخصيص هزينه ها در گزارش مديريتي سرايت مي کند. درستي اساس مورد استفاده براي تخصيص هزينه ها اثر درستي بر تحليل CVP خواهد داشت. در يک فعاليت صحيح ، بسياري از شرکتها سعي مي کنند محرکهاي هزينه را تشخيص دهند (فعاليتهايي که هزينه ساز هستند) تا از آن براي مبناي تخصيص هزينه استفاده کنند ( در فصل 13 مفصل بحث مي شود).

* استفاده از ارزش دلاري فروش براي اندازه گيري حجم :
صورت سود وزيان پايان ماه آوريل
Sleeks powerfuls total
فروش 400000 300000 700000
هزينه متغير 300000 200000 500000
حاشيه سود 100000 100000 200000
4-پيشتر ما رويکرد ارزش دلاري فروش را براي پيدا کردن نقطه سربه سر مرجع قرار مي داديم. وقتيکه شرکت محصولات مرکب يا خدمات مرکب توليد مي شود. اين رويکرد براي Sport Auto بصورت زير مي تواند استفاده شود:
فرض کنيد شرکت 20 sleek و 10 power براي هر ماه مي فروشد فروش 700000 در نمودار 7-6 ص 192 نشان داده شده است، حاشيه فروش 200000 است.
استفاده از حاشيه فروشي در تصميم گيري براي انتخاب توليد:
حاشيه فروش نقش مهمي در تصميمات انتخاب توليد ايفا مي کنند. فرض کنيد شرکت sport Auto مي خواهد يک فروش حجاري از ماشينهاي ورزشي نسبتاً کم خرج داشته باشد و فقط فرصت فروش يکي از ماشينهاي زير را دارد
(نه هر دو )
قيمت
12000 sportster coupe
15000 sporster convertible

شما کداميک را مي فروشد sportster convertion را؟ آيا آن سودآورتر است؟ ما نمي توانيم سودآورترين محصول را انتخاب کنيم تا زمانيکه هزينه متغير را لحاظ نداريم. فرض کنيد هزينه متغير چنين باشد:
حاشيه فروش هزينه متغير قيمت فروش
5000 7000 12000
40000 11000 15000
اگر چه قيمت دومي بيشتر است و مي تواند درآمد بيشتري توليد کند ولي مدل اول هزينه ثابت بيشتر و سود بيشتري هم به همراه دارد. (اين نكته باعث مساله جالب توجهي مي شود اگر پرسنل فروش درصدي از درآمد را بعنوان کميسيون دريافت کنند ظاهر کار پرسنل فروش مثل ساختار کميسيون باعث فروش با قيمت بالاتر اما سود کمتر اتومبيل مي شود.)
مختصر سازي و فرضيه سازي:
مدل مالي بحث شده در اين بحث (مدل CVP ) هزينه ها ، و درآمدها و حجم را مختصر مي کندتا تجزيه تحليل آسانتر شود. آن ممکن است نسبتهاي اقتصادي را کاملتر از مدل توضيح دهد اما هزينه بر است دقت داشته باشيد استفاده کنندگان مدلهاي مالي بايد از عواقب فرضيات عادي باخبر باشند و بتوانند تجزيه تحليل حساسيت را براي ديدن چگونگي تاثير فرضيات در نتايج مدل تهيه کنند.

شما مي توانيد خيلي معتقددانه از مدل مالي استفاده کنيد بوسيله تحليل تاثير عملياتي بدليهاي مختلف اين تجزبه تحليل کار آست. چون مدل اکثر نسبتهاي عملياتي با اهميت شرکت را در قالب تنها يک معادله تسخير مي کنند. ما مي توانيم تاثير تغييرات هريک از متغيرها را در متغيرهاي ديگر تحليل کنيم. مثل قيمت فروش ، تعداد واحدهاي فروش ، هزينه متغير، هزينه ثابت فروش ترکيبي و محصولات ترکيبي .
مثالهاي ما در اين فصل فرض برخطي بودن ارتباط بين درآمد و حجم يا بين هزينه و حجم داشت. شما مي توانيد وظايف ارتباطي بين درآمد و هزينه را بصورت مدل غير خطي هم تهيه کنيد. در عمل معمولاً فرض مي شود درآمد و هزينه بصورت منحني هايي هستند تا دامنه مربوط به فعاليت شان را بصورت خطي بيان کنند. ما ضمنا فرض کرديم تحليل گر مي توانيد متغيرهاي مدل را بطور تعيين پيش بيني کند قيمت فروش هر واحد ، کل هزينه ثابت ، هزينه متغير هر واحد، با تغيير در سطح فعاليت تغيير نمي کند. اين فرض نشان مي دهد که قيمت پرداختي و تعهدي ثابت است و سودمندي ( مفيد بودن ) کارکنان در طول دوره تغيير نمي کند. سرانجام، براي تحريک نقطه سربه سر منحصر بفرد براي محصولات ترکيبي، نيازمند محصولات ترکيبي و فروش ترکيبي هستيم که در سطح تغييرات فعاليت تغيير نکنند.

خلاصه فرضيات مورد نياز براي ساختن مدل CVP کارآ:

  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
ما مي توانيم هزينه ها را به 2 قسمت ثابت و متغير تفکيک کنيم.
رفتار درآمد و هزينه در دامنه مربوط به فعاليتشان خطي هستند اين فرض بصورت زير نشان داده مي شود.
الف) کل هزينه ثابت در دامنه مربوط به فعاليت خود ثابت است.
ب) هزينه متغير هر واحد در دامنه مربوط به فعاليت خود ثابت باقي مي ماند.
ج) قيمت فروش هر واحد در دامنه مربوط به فعاليت خود ثابت مي ماند.
3- ترکيب محصولات در دامنه مربوط به فعاليت خود ثابت باقي مي ماند.  دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت

2pro.ir

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت (کد16586)”