دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن (کد16406)

تومان10,000

 دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن

 دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن
تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic)

تعداد اسلاید :36 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن

 دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن

تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic)

عنوان های پاورپوینتآشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن  ، تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic) عبارتند از :

آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن

تاريخچه
تاريخچه
تاريخچه
اجزای مختلف سيستم انتقال فيبر‌نوری
مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری
مقايسه کابل فيبر‌نوری و کابل مسی
فيبر نوری چيست ؟
ساختار فيبر‌نوری
ضريب شکست
قانون بازتابش کلی
زاويه پذيرش ، مخروط قبولی نور و روزنه عددی
فيبر‌نوری چگونه کار می‌کند ؟
انواع فيبر‌نوری
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم
مشخصات انتقال فيبر‌نوری
مشخصات انتقال فيبر‌نوری
نحوه ساخت فيبر‌نوری
ساخت فيبر‌نوری با روش MCVD
ساخت يک استوانه شيشه‌ای از پيش تعيين شده
کشيدن فيبر از استوانه آماده شده
آزمايش فيبرهای توليد شده
مقايسه‌ای بين انواع فيبرهای نوری
مزايای فيبر‌نوری
مزايای فيبر‌نوری
معايب فيبر‌نوری
کاربردهای فيبر‌نوری
منابع


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن  ، تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic)

آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن
2pro.ir

تکنولوژی فيبر‌نوری
(Fiber Optic)
تاريخچه
1870، انجام اولين آزمـايش مشـهــور در زمـينه انتـقـال هدايت شده نور توسـط جان تيندال .
1880، ثبت نظريه لوله‌کشی نور توسط ويليام وايلينگ .
تاريخچه
1880، ابـداع سـيسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل .
تاريخچه
1958، ارايه تئوری آمپلی‌فايرهای ليزری .
اتمـسفر ، لوله و شيشه به ترتيب به عنوان محيط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند .
1970، تهـيه اوليـن فــيبر‌نـوری SingleMode
1972، تهـيه فــيبرهــای نـوری MultiMode
اجزای مختلف سيستم انتقال فيبر‌نوری
فرستنده نوری
رسانه ) فيبر نوری (
گيرنده نوری

 دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن
تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic)
مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
پهنای باند بسيار بالا
افت بسيار کم
وزن کم و قطر کوچک
ايزولاسيون کامل الکتريکی
مصونيت در برابر تداخل و هم شنوايی
امنيت سيگنال
مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
فراوانی و ارزان بودن مواد
نگهداری آسان
ظرافت و قابليت انعطاف
مصونيت در مقابل عوامل جوی و رطوبت
محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری
ضرورت دقت کامل در هنگام کابل‌کشی
امکان شکستن در صورت گذشتن زاويه فيبر از يک حد معين
محدود بودن ميزان کشش برای فيبرهای با ظرفيت مختلف
محافظت کامل در برابر ضربه ، برای فيبرهايی که از درون حوضچه می‌گذرند
مقايسه کابل فيبر‌نوری و کابل مسی
فيبر نوری چيست ؟
فيبر‌نوری يک موجبر عايق است که در فرکانس‌های نوری کار می‌کند و معمولاً به شکل استوانه است .
ظرفيت فيبر نوری به نحوه ساخت ، جنس مواد تشکيل‌دهنده و پهنای طيف منبع نور آن بستگی دارد .
ساختار فيبر‌نوری
ضريب شکست
نسبت سرعت سير نور در فضا به سرعت سير نور در محيط جديد ، برابر ضريب شکست آن محيط می‌باشد .
قانون بازتابش کلی
زاويه پذيرش ، مخروط قبولی نور و روزنه عددی
فيبر‌نوری چگونه کار می‌کند ؟
انواع فيبر‌نوری
بر اساس ويژگيهای زير ، فيبرهای نوری را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسيم نمود :
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها
فيبر‌نوری پلاستيکی
فيبر‌نوری MultiMode
فيبر‌نوری SingleMode
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها
فيبر‌نوری شيشه‌ای
فيبر‌نوری پلاستيکی
فيبر‌نوری سيليکا با روکش پلاستيکی ( PCS )

انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته
فيبر‌نوری با ضريب شکست پله‌ای
فيبر‌نوری با ضريب شکست مرحله‌ای ) تدريجی (
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم
فيبر‌نوری MultiMode با ضريب شکست پله‌ای
فيبر‌نوری MultiMode با ضريب شکست مرحله‌ای
فيبر‌نوری SingleMode با ضريب شکست پله‌ای
مشخصات انتقال فيبر‌نوری
تلفات) افت (شامل :
تلفات جذبی
تلفات پراکندگی به علت ناهمگونی ضريب شکست هسته
تلفات مرزی
تلفات خمش
تلفات در محل اتصالها و پيوندها
تلفات در ورودی و خروجی فيبر‌نوری

مشخصات انتقال فيبر‌نوری
پهنای باند
پاشندگی
پاشندگی درون مدی
پاشندگی بين مدی
تزويج
نحوه ساخت فيبر‌نوری
فيبر‌نوری از شيشه شفاف بسيار خالص ساخته می‌شود.
برای ساخت فيبر از انواع مواد ، عمدتاً از تکنيک‌های زير استفاده می‌شود:
روش MCVD يا رسوب بخار شيميايی کنترل شده
روش VAD يا رسوب بخار در محور عمودی
روش OVD يا رسوب بخار خارجی
روش OVPD يا رسوب اکسيد روی سطح خارجی
روش PCVD يا رسوب بخار شيميايی پلاسما

ساخت فيبر‌نوری با روش MCVD
برای ساخت فيبر‌نوری در اين روش مراحل زير بايد طی شوند :
ساخت يک استوانه شيشه‌ای از پيش تعيين شده
کشيدن فيبر از استوانه آماده شده
آزمايش فيبرهای توليد شده
ساخت يک استوانه شيشه‌ای از پيش تعيين شده
کشيدن فيبر از استوانه آماده شده
آزمايش فيبرهای توليد شده
برخی از آزمايشهايی که پس از ساخت فيبر‌نوری بر روی آن انجام می‌شوند ، عبارتند از :
تست مقاومت کششی فيبر
تست پروفايل ضريب شکست
تست ساختار فيبر
تست تلفات
تست ظرفيت حمل اطلاعات
تست طيف رنگی
تست دمای عملياتی فيبر و دامنه تغيير رطوبت
تست تأثير دما در تلفات فيبر
تست توانايی هدايت نور در زير آب
مقايسه‌ای بين انواع فيبرهای نوری
مزايای فيبر‌نوری
پهنای باند بيشتر ، ظرفيت انتقال بالاتر و سرعت انتقال بيشتر
تلفات کم در مسافت‌های طولانی‌تر
امنيت بالای سيستم
مصونيت در برابر پديده‌های : هم‌شنوايی ، اثرات ميدان‌های الکتريکی و مغناطيسی و فاکتورهای محيطی
طراحی بهتر : نازک ، سبک ، بادوام ، تست آسان
کاهش هزينه کل سيستم
کم مصرف‌تر بودن) انرژی (
انعطاف‌پذيری در توپولوژی‌های شبکه

مزايای فيبر‌نوری
ايده‌آل برای مکان‌های پر خطر به دليل جرقه نزدن در هنگام قطع
اشتعال ناپذيری ، زيرا الکتريسيته از آن عبور نمی‌کند
بدون خطر شوک الکتريکی
کاهش يافتن مقاومت
انتقال اطلاعات به صورت ديجيتال از طريق سيگنال‌های نوری
تصويب استانداردهای مختلف برای توسعه فيبر‌نوری
و …

معايب فيبر‌نوری
پاشندگی بين مدی در MMF ها
مشکل بودن تزريق نور در هسته SMF ها به دليل کوچکی هسته
کار نکردن SMF ها با منبع نور LED
کاربردهای فيبر‌نوری
در سيستم‌های مخابرات نوری جهت انتقال POTS
در سازمان‌های محلی برای انتقال سرويس فوق در بين بخش‌های مختلف
در کارخانجات بين‌المللی
در شرکت‌های تلويزيون کابلی
… دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن
تکنولوژی فيبر‌نوری(Fiber Optic)

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و کاربرد آن (کد16406)”