دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه (کد16325)

رایگان

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

تعداد اسلاید :29 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

عنوان های پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه عبارتند از :

تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه
تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه
تاسیس بازار برق ایران
هيئت تنظيم بازار
دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران صورت جلسه شماره هشتاد و دو

تأثیرات مصوبه صورت جلسه هشتاد و دو بر جرایم بازار برق نیروگاه های شهیدمحمّد منتظری و اصفهان

جرایم مربوط به ابراز ظرفیت

جرایم مربوط به تعجیل درراه اندازی واحدها

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

جرایم مربوط به محدودیت های ایجاد شده

مقایسه مبلغ جرایم
مقایسه مبلغ جرایم
مقادیر آزمون ناموفق ظرفیت سالهای 86-87
روش محاسبه صورتحساب ها
عدم ایجاد راه حل اجرایی برای مشکلات

نموداربیشینه سرعت باد در چهار ماه گرم در نیروگاه

 


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه
تاسیس بازار برق ایران
بازار برق ایران با ابلاغ آیین نامه
\”تعیین روش نرخ و شرایط خرید و فروش در شبکه برق کشور”
توسط وزیر محترم نیرو در تاریخ 82/8/1 راه اندازی گردید. از مهمترین دلایل و انگیزه های تجدید ساختار و راه اندازی بازار برق در ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-ایجاد فضای رقابتی در بخشهای تولید و توزیع برق
2-تامین منابع مورد نیاز از طریق حضور بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری
3-افزایش بهره وری اقتصادی 
4-ایجاد شفافیت      
هيئت تنظيم بازار
منظور هدايت و نظارت بر بازار‌برق \”هيئت تنظيم بازار\”،كه به اختصار \”هيئت\” ناميده مي‌شود، در امور برق وزارت نيرو تشكيل مي‌شود. اين هيئت متشكل از هفت نفر است، كه با حكم وزير نيرو براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند، و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ مي‌شود. وظائف هيئت به شرح زير مي‌باشد:
نظارت مستمر بر حسن اجراء اين آيين‌نامه.
رفع ابهام و همچنين اتخاذ تصميم در موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه. اين تصميمات لازم الاجرا مي‌باشد و مي‌بايد بلافاصله براي اطلاع وزير نيرو گزارش شود.
تدوين و ابلاغ رويه‌هاي اجرائي (از جمله در خصوص قرائت لوازم اندازه گيري و محاسبه انرژي خريداري و يا فروخته شده، ثبت و مبادله اطلاعات و پيشنهاد و قبول نرخ ها، رسيدگي به شكايات و اختلافات، گردش‌كار براي مبادلات مالي).
صدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه شركت در بازار‌برق ايران براي خريدار، مصرف‌كننده، ‌مالك‌نيروگاه و عرضه‌كننده.
صدور تاييديه‌هاي لازم در‌خصوص قراردادهاي في‌مابين مدير بازار و مركز با خريدار، مصرف‌كننده، ‌مالك‌نيروگاه و عرضه‌كننده.
تدوين شاخصهاي كارآمدي بازار و نظارت بر عملكرد بازار و مرکز و گردش سالم و كارآمد بازار برق.
تدوين و ابلاغ رويه تعيين خسارت.
تدوين پيشنهاد گسترش دامنه بازار‌برق از حيث برقراري بازار خدمات جانبي، بازار خرده‌فروشي و نظاير آن، با توجه به ارتقاء سطح دانش و تجهيزات دست اندركاران و ارائه آن به وزير نيرو جهت تصويب.
تدوين پيشنهاد اصلاح و يا تكميل مفاد اين آئین نامه

دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران صورت جلسه شماره هشتاد و دو

تأثیرات مصوبه صورت جلسه هشتاد و دو بر جرایم بازار برق نیروگاه های شهیدمحمّد منتظری و اصفهان

جرایم مربوط به ابراز ظرفیت

جرایم مربوط به تعجیل در راه اندازی واحد ها

جرایم مربوط به محدودیت های ایجاد شده

جرایم مربوط به ابراز ظرفیت
بر اساس مصوبه 82 واحد های این دو نیروگاه تنها مجاز هستند ،پنج مگاوات کمتر از قدرت فصلی خود به بازار برق ابراز نمایند.که این موضوع با بحث آزاد بازار رقابتی تناقض دارد؛و همه نیروگاه ها تلاش دارند درآمد خود را افزایش داده و قدرتی را که میتوانند تولید کنند را در بازار اعلام نمایند. ولی به توجه به این مصوبه نیروگاه هایی که امکان تولید توان نامی را ندارند؛ باید با اطلاعات غلط در بازار برق شرکت نمایند که این موضوع موجب ایجاد تفکر کاذب در مورد توان واقعی شبکه می گردد.لذا جهت اصلاح این بند صورت جلسه می توان در صد بیشتری برای کاهش ابراز در نظر گرفت.

جرایم مربوط به تعجیل درراه اندازی واحدها
بر اساس دستور العمل بازار چنانچه واحدی در بازار برق ابراز آمادگی نماید و نتواند در بازه ی زمانی، توان تولید نماید با توجه به این که بازار باید انرژی را با قیمتی بالاتر خریداری نماید و به کسانی که در بازار پذیرفته نشده اند هزینه خسارت را پرداخت نماید؛ ولی واحدی که در بازار برق به علت اشکالی که بر روی واحد پیش آمده است توان ابراز در بازار را صفر می نماید و بازار برق آن واحد را در برنامه بازار نخواهد داشت.چنانچه واحد با فعالیت مضاعف جهت کمک به شبکه و تسریع در راه اندازی واحد فعالیت نماید نه تنها مورد تشویق قرار نگرفته بلکه با کمال تأسف جریمه می شود. که این موضوع با دستورالعمل های ثابت بهره برداری مغایرت دارد و امنیت شبکه را به خطر می اندازد.

جرایم مربوط به محدودیت های ایجاد شده
به دلیل اینکه درسیستم تعیین محدودیت تولید واحد ها چندین واسطه وجود دارد تا موضوع به بازار ارسال شود. لذا همیشه نامه های ارسالی از طرف دفتر محترم پشتیبانی فنی بعد از تاریخ حادثه به شرکت محترم مدیریت شبکه واصل می گردد. و آن شرکت آن را رد و قبول نمی نماید.که این چرخه عبارتند از:
1- نیروگاه که باید مو ضوع را به صورت کتبی به برق منطقه ای مربوطه ارسال نماید.
2- دفتر فنی تولید برق منطقه ای پس از در یافت نامه از سیستم اداری خود و ارجاع به کارشناس مربوطه موضوع را بررسی و پس از تأیید کارشناس برای مدیرکل محترم دفترپشتیبانی فنی تهران ارسال مینماید.
3-دفتر پشتیبانی فنی تهران موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع و در صورت تأیید شدن به صورت کتبی برای معاونت محترم بازار شرکت مدیریت شبکه ارسال مینماید.

مقایسه مبلغ جرایم
مقایسه مبلغ جرایم
مقادیر آزمون ناموفق ظرفیت سالهای 86-87
روش محاسبه صورتحساب ها
صورت حساب های قطعی که صادر می شود بعضاَ مبالغی مانند خدمات راکتیو در آن وجود دارد که مبلغ آن قابل ملاحظه است ولیکن مبلغ کل صورتحساب تغییری نمی کند. لذا ضروری است روش های محاسبه صورتحسابها به صورت کاملا شفاف و به روز در اختیار بازیگران بازار قرار گیرد.
عدم ایجاد راه حل اجرایی برای مشکلات
بعضی از واحد ها نسبت به درجه حرارت، رطوبت و باد با محدودیت روبه رو می شوند ولی با وجود ابراز این موضوع طی سه سال گذشته هنوز راه کاری برای حل این مشکل ارائه نشده است .از مسئولان درخواست میکنیم در این موارد سرعت عمل بیشتری به کار گیرند.

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه

نموداربیشینه سرعت باد در چهار ماه گرم در نیروگاه

با تشكر از حوصله اي كه بخرج داديد
غلامرضا مناني : شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

حسين نويدفر:دفتربازاربرق اصفهان

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

7 مگابایت

تعداد اسلاید

29 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تاثير مصوبات هيئت تنظيم بازار برق بر عملكرد بازيگران و پايداري شبكه (کد16325)”