دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني (کد16285)

قیمت فایل تومان10,000

دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني

برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

تعداد اسلاید : 27 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني

دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

عنوان های پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني،برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشورعبارتند از :

مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
مقدمه

هدف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی
ادامه …
مد‌ل‌هاي برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی
مد‌ل 6 گامی SHRP
مد‌ل 6 گامی SHRP
مد‌ل 6 گامی SHRP

دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
مدل تحليل تشخيصي برنامه‌ريزي نيروي انساني
مدل تحليل تشخيصي برنامه‌ريزي نيروي انساني
پرسش‌هاي مهم و حساسي که بايد مطرح شوند:

ادامه …

شاخص‌هاي توسعه‌ی انسانی (ديدگاه UNDP)
ادامه شاخص توسعه‌ی انسانی

مدل برنامه‌ريزی استراتژيک نيروی انسانی


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني،برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور

برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مقدمه
برنامه‌ريزي نيروي انساني (HRP)، عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان را به‌طور منظم پيش‌بيني مي‌كند. با تخمين تعداد و نوع كاركناني كه مورد‌نياز است، واحد منابع انساني مي‌تواند جذب، گزينش، آموزش، و برنامه‌ريزي شغلي و ساير فعاليت‌هاي ديگر را بهتر برنامه‌ريزي كند. برنامه‌ريزي نيروي انساني كه برنامه‌ريزي اشتغال نيز ناميده مي‌شود، به واحد منابع انساني امكان مي‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز كند.
Resource Planning (HRP) Human

نياز به تفکر استراتژيک در مديران و رهبران سازمان برای رويارويی با چالش‌های فرارو به ويژه در حوزة برنامه‌ريزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ريزي نيروی انسانی با ديدی استراتژيک نگاه کنند. برنامه‌ريزي استراتژيک نيروی انسانی (SHRP) رويکردی جامع و ساختار يافته به ارزيابی نيازهای فعلی و بلند مدت نيروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ريزی برای پاسخگويی به آنها است.

Strategic Human Resources Planning (SHRP)
هدف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی

استراتژی جامع منابع انسانی، نقش مهمی در دستيابی به اهداف کلی استراتژيک سازمان ايفا می‌کند و به‌وضوح نشان می‌دهد که واحد منابع انسانی به خوبی جهت حرکت سازمان را درک کرده و از آن پشتيبانی می‌کند. استراتژی جامع منابع انسانی، همچنين از ساير اهداف استراتژيک واحدهای بازاريابی، مالی، عملياتی و فنی سازمان حمايت می‌کند.
ادامه …
استراتژی منابع انسانی با هدف لحاظ کردن ”بعد انسانی“ در اهداف ميان‌مدت و بلندمدت سازمان، به‌منظور تضمين:
استخدام افراد درست
ترکيب مناسب مهارت‌ها
بروز تمايلات و رفتارهای درست از سوی کارکنان
مسير درست توسعة کارکنان
تدوين می‌شود.
مد‌ل‌هاي برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی
رويکرد واحدی برای توسعه‌ی استراتژی برنامه‌ريزی منابع انسانی وجود ندارد. رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی از هر سازمان به سازمان ديگر فرق می‌کند. با اين وجود، برخي رويکردها نسبت به رويكردهاي ديگر برتر هستند. در قسمت بعد به ارائه چند مدل می‌پردازيم.
مد‌ل 6 گامی SHRP
در اين مدل 6 گام مشخص برداشته می‌شود:
1. تعيين جهت‌گيری استراتژيک
2. طراحی سيستم مديريت منابع انسانی
3. برنامه‌ريزی كل نيروی کار
4. جذب منابع انسانی موردنياز
5. سرمايه‌گذاری در عملكرد و توسعه‌ی منابع انسانی
6. ارزيابی و حفظ شايستگی و عملکرد سازمانی
مد‌ل 6 گامی SHRP
مد‌ل 6 گامی SHRP

دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني
برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
گرچه، هر چه سرعت و ميزان تغيير افزايش يابد، رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک به‌طور قابل ملاحظه‌ای به دلايل زير تغيير می‌کند:
اول، فرايند برنامه‌ريزی چابك‌تر است.
دوم، فرايند برنامه‌ريزی بيشتر پويا و فعال است.
سوم، فرايند برنامه‌ريزی ديگر تنها از بالا به پايين نيست.
سرانجام، فرايند برنامه‌ريزی استراتژيک کمتر انفعالی بوده و بيشتر توسط مديران صف اداره می‌شود.
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
هفت اصل هدايت‌گر می‌توانند با کمک کردن به واحد، در تمرکز بر مسائل مهم، اطلاعات قابل‌توجه، و درس‌های قابل درک از تجربه‌های سازمان، برنامه‌ريزی اثربخش نيروی انسانی را تسهيل کند. با انجام اين کار، واحدها اطمينان حاصل می‌کنند که به‌طور مطلوبی به چالش‌های آتی نيروی انسانی اشاره کرده و با تلاش اصلی واحدها در دستيابی به مأموريت‌ها و اهداف‌شان همکاری می‌کنند.
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
قطب اصلي در مديريت استراتژيک سرمايه‌هاي انساني، همسويي استراتژي‌هاي سرمايه‌هاي انساني با اهداف، ماموريت از طريق تحليل، برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري، و مديريت سرمايه‌هاي انساني است. برنامه‌ريزي نيروي انساني روشي است که سازمان چارچوب همسويي از سياست‌ها، برنامه‌ها، عملکردها را براي دستيابي به يک آرمان مشترک طراحي مي‌کند.
مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني
اجزا مشترکي در تمام مدل‌ها در برنامه‌ريزي استراتژيک سرمايه‌هاي انساني منظور مي‌گردد، اين اجزا عبارت‌اند:
درک درست از جهت‌گيري استژاتژي
استراتژي‌هاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف
نتايج مورد انتظار ذينفعان و مشتريان
برنامه اجرايي
ارتباطات و برنامه‌ريزي تغيير در صورت نياز….

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد اسلاید

27 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت مدل استراتژيک برنامه‌ريزي نیروی انساني (کد16285)”