دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلیو بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن (کد14888)

رایگان

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلیو بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن

محدودیتهای شغلی

تعداد اسلاید :30 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلی

عنوان های پاورپوینت  آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلیعبارتند از :

محدودیتهای شغلی
موارد صدور محدوديت شغلي
پیش نیازهای صدور محدودیت در معاینات شغلی
اهمیت اطلاع از عنوان شغلی
اهمیت اطلاع از شرح وظایف
اهمیت اطلاع از شرایط ویژه محیط کار
اهمیت اطلاع از مواجهات شغلی
تعیین تکلیف یافته های غیرطبیعی
روند اعطاي محدوديت شغلي

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلی
بررسي بيماري مسبب محدوديت شغلي
بررسي بيماري روند
بررسي بيماري روند
بررسي بيماري روند
گواهي محدوديت شغلي از بيرون
محدوديت ، فقط شغلي نيست!
اظهار نظر نهایی
مناسب
مشروط
مشروط
مدت محدوديت
صدور محدوديت با توجه به شغل
محتواي عمومي گواهي محدوديت
محتواي تخصصي گواهي محدوديت
مشروط
نامناسب
Common Mistakes in Preclusion
چالشها و مشکلات موجود


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلی

محدودیتهای شغلی
موارد صدور محدوديت شغلي
کارگر توانايي انجام وظايف شغلي را به شکل مناسب نداشته باشد
کار سبب تشديد يا عود بيماري موجود در کارگر شده باشد
احتمال تشديد بيماري کارگر در اثر کار وجود داشته باشد
کارگر مبتلا به بيماري شده باشد
احتمال از کار افتادگي کلي کارگر در اثر آسيب يا بيماري ناشي از کار وجود داشته باشد
بيماري کارگر خطراتي براي همکارانش يا عموم مردم داشته باشد
شرايط محل کار مخل درمان بيماري فعلي فرد باشد.
شرايط فيزيولوژيک کارگر تغيير کرده باشد(حاملگي)

پیش نیازهای صدور محدودیت در معاینات شغلی
اطلاع از تشخیص دقیق بیماری و سیر و پروگنوز آن و نحوه درمان
اطلاع از عنوان شغلی
اطلاع از شرح وظایف شغلی
اطلاع از شرایط ویژه محیط کار
اطلاع از مواجهات شغلی
تعیین تکلیف یافته های غیرطبیعی
اهمیت اطلاع از عنوان شغلی
عنوان شغلی هویت شغلی فرد را تشکیل میدهد.
مواجهات محیط کار شرایط ویژه محیط کار و شرح وظایف همه بر اساس عنوان شغلی تعریف می شود.
در بعضی مشاغل برای حفظ کیفیت محصول یا مدیای کار، سطح خاصی از سلامت مورد نیاز است (کار در صنایع غذایی، آشپز، آبدارچی و….)
بعضی مشاغل (High Standard Jobs) استانداردهای ویژه خود را برای انجام معاینه، درخواست آزمایش و اظهار نظر نهایی دارند و لازم است بر اساس پروتکلهای بین المللی، کشوری یا سازمانی ویژه همان شغل اقدام شود
رانندگی
آتش نشانی
غواصی
لکوموتیورانی
خلبانی
حراست و پلیس

اهمیت اطلاع از شرح وظایف
شرح وظایف مجموعه ای از Task هاست که در طول شیفت کاری شاغل موظف به انجام آن است.
در صنایع، سازمانها و ارگانهای مختلف، عناوین شغلی محدود و مشابه هستند ولی شرح وظایف متفاوت است و بدون اطلاع از شرح وظایف نمی توان در مورد توانایی فرد برای انجام وظایف شغلی اظهار نظر کرد.
گاهی در شرح وظایف فرد انجام کارهای high standard وجود دارد که در عنوان شغلی ذکر نمی شود (مانند رانندگی)

اهمیت اطلاع از شرایط ویژه محیط کار
شرایط ویژه
شرایطی که از نظر safety و ایمنی نیاز به رعایت استانداردهای خاص دارد.
کار در ارتفاع یا لبه پرتگاه (کار در هر سطحی که نسبت به سطح زمین بالاتر است و با خطر سقوط همراه است. پلکانهای داخل ساختمان ارتفاع محسوب نمی شوند)
کار در فضای بسته و محدود (کار در مخازن، تانکرها…)
کار انفرادی (فضای سبز، جنگلبان، کشاورز…)
کار با تیغه های دوار و برنده (اره برقی، پیکور)
کار نزدیک قسمتهای متحرک و برنده ماشین ها (تراشکار، پرسکار)
کار نزدیک حوضچه مایع (آبکاری، اسید شویی، خدمه استخر…)
کار با مواد خورنده و سوزان (کار با اسید وقلیا/ ماده مذاب…)

اهمیت اطلاع از مواجهات شغلی
احتمال تشدید بیماری زمینه ای غیر شغلی در مواجهه با آلاینده های محیط کار
احتمال پیشرفت بیماری شغلی با آلاینده های محیط کار
احتمال decompensation بیماری با مواجهات محیط کار
احتمال flare up بیماری با مواجهات محیط کار

تعیین تکلیف یافته های غیرطبیعی
شیوه بیماریابی در معاینات شغلی، اعم ازشرح حال/ معاینه/ پرسشنامه ها/ آزمایشها/ پاراکلینیک (اسپیرومتری، ادیومتری …) شیوهای حساس sensitive هستند و اختصاصی بیماری خاص نمی باشند
برای اظهار نظر در خصوص شرایط احراز شغل یا ادامه کار لازم است تشخیص بیماری، عوارض موجود، درمان مورد نیاز و وضعیت فعلی بیماری مشخص شود
چنانچه یافته غیرطبیعی مطرح کننده بیماری یا اختلالی باشد که بر عملکرد شغلی تاثیر دارد و/یا با مواجهات محیط کار تشدید می شود، انجام تستهای تشخیصی تکمیلی اختصاصی و مشاوره های تخصصی برای تعیین موارد مذکور الزامی است
روند اعطاي محدوديت شغلي
بررسي وجود بيماري يا آسيب يا اختلال موجود در فرد
بررسي ارتباط مشکل با شغل
آگاهي کامل از شرايط محيط کار و وظايف کاري
صدور محدوديت شغلي

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلی
بررسي بيماري مسبب محدوديت شغلي
اول : بررسي بيماري
دوم : بررسي شغل (مواجهات، خطرات، وظایف معمول و غیرمعمول)

بررسي بيماري روند
درخواست فرد
بهتر است تقاضاي فرد دقيقاً و به شکل کتبي دريافت شود
بهتر است کارفرما در جريان ارجاع درخواست فرد به پزشک باشد
گواهي پزشکان معالج
اصالت گواهي بايد تاييد شود
تاريخ صدور گواهي
تشخيص بيماري مندرج در گواهي
محدوديت موجود در گواهي
الصاق شدن گواهي به درخواست فرد
تنها تشخيص ،پروگنوز و درمان لازم در گواهي داراي اعتبار است

بررسي بيماري روند
مدارک پزشکي مرتبط
اصالت مدارک
تاريخ مدارک
تشخيص هاي پزشکي موجود در آنها
ارجاع براي آزمون هاي لازم
ارجاع به مراکز معتبر مورد اعتماد
اهميت احراز هويت فرد در محل ارجاع
سابقه معاينات دوره اي و بدو استخدام فرد

بررسي بيماري روند
ارجاع به همکاران
احراز هويت فرد توسط همکار
ذکر دقيق اطلاعات مورد نياز از همکار در نامه ارجاع
تشخيص بايد مسجل شود
تعيين درمان هاي لازم براي بيمار در حال حاضر و آينده
پروگنوز و سير بيماري

گواهي محدوديت شغلي از بيرون
بسيار آسان تهيه مي شوند
معمولا مبهم و غير تخصصي هستند
گاهي خلاف واقعند
ايجاد انتظار غير منطقي در کارگر مي کنند
درج در پرونده؟
محدوديت ، فقط شغلي نيست!
تردد با سرويس ، ورود و خروج از درب يا مسير خاص ، اختصاص پارکينگ (!)و …
استفاده از رژيم غذايي خاص
استفاده يا عدم استفاده از البسه يا وسايل حفاظت فردي خاص
استفاده از ابزار يا تجهيزات ويژه
درخواست مرخصي هاي طولاني
اظهار نظر نهایی
اظهار نظر صرفا برای همان عنوان شغلی و شرح وظایف مندرج در پرونده و شرایط کاری مندرج در پرونده اعلام می شود
مناسب (FIT)
مشروط
Fit with modification
Fit with restriction
نامناسب Unfit
دایم
موقت

مناسب
فرد محدودیتی برای انجام کلیه وظایف مندرج در پرونده و کار در شرایط ویژه اعلام شده ندارد.
ریسک تشدید اختلال یا بیماری با مواجهات شغلی اعلام شده را ندارد.(بالاتر از جمعیت عادی نیست).
عملکرد فرد، در اثر مواجهات محیط کار مختل نمی شود.
بیماری یا اختلال موجود بر کیفیت محصول یا خدمت تاثیر سوء ندارد.
پس مناسب بودن به معنی عدم وجود بیماری یا اختلال نیست
مشروط
Fit with modification
به شرط اعمال اصلاحاتی در محیط کار می تواند در شغل پیشنهادی مشغول به کار باشد
استفاده از پیچ گوشتی برقی به جای دستی در مکانیکی که مبتلا به CTS شده است
استفاده از لیفتراک به جای حمل دستی بار در کارگری که دچار دیسکوپاتی کمری است
استفاده از صندلی seat- stand در کارگری که تنگی کانال نخاع دارد
تعبیه آب آشامیدنی در کارگری که مستعد گرمازدگی می باشد
تعبیه شرایط گرمایشی و سرمایشی مناسب برای کارگری که بیماری قلبی دارد.
مشروط
Fit with restriction
فرد قادر به انجام بعضی وظایف شغلی و یا کار در بعضی شرایط شغلی خود نمی باشد (محدودیت دارد)
پرهیز از کار در ارتفاع برای بیمار اپی لپتیک که بعضا کار در ارتفاع دارد
پرهیز از انجام کارهایی که به خطر پرش اجسام به چشم همراه است در بیمار با دید تک چشمی که بعضا وظیفه سنگ زنی و چکش کاری دارد
پرهیز از فعالیت بدنی سنگین در بیمار با نارسایی قلب که بعضا فعالیت بدنی سنگین دارد
پرهیز از انجام کارهایی که نیاز به افتراق دید رنگ دارند در بیمار کوررنگ کامل با عنوان شغلی تعمیرات که بعضا وظیفه تعمیرات برق، سیم کشی و تعمیرات بوردهای الکترونیک را بعهده دارد

مدت محدوديت
دائم
موقت
بازگشت به کار بعد از اتمام محدوديت
بررسي مجدد در پايان محدوديت
صدور محدوديت با توجه به شغل
اعلام محدوديت با در نظر گرفتن شغل فعلي کارگر و اعلام تعيين شغل
اعلام محدوديت هاي کارگر بدون توجه به شغل فعلي
محتواي عمومي گواهي محدوديت
نام و مشخصات بيمار و نحوه احراز هويت وي
مرجع معرفي بيمار
اقدامات انجام شده براي بيمار (در موارد لزوم)
تاريخ (و ساعت) صدور
مرجع دريافت کننده محدوديت
محتواي تخصصي گواهي محدوديت
مواجهات ، فعاليت ها و شرايطي که فرد نبايد در آن کار کند به شکل روشن ،دقيق و قابل اندازه گيري
شرايط الزامي يا توصيه شده براي کار فرد
ذکر ارتباط علت صدور محدوديت با شغل
خودداري از افشاي سر حرفه اي
توصيه هاي درماني يا بازتواني
مشروط

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلی و بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن،محدودیتهای شغلی
Conditionally fit
کار در شغل پیشنهادی مستلزم رعایت بعضی شرایط می باشد:
استفاده از عینک طبی در فردی که عیب انکساری دارد و بینایی برای شغل پیشنهادی کافی نیست
استفاده از سمعک در فرد کم شنوا که شنوایی وی برای انجام وظایف شغلی کافی نیست. (رانندگی، کار با ارباب رجوع…)
نامناسب
بیماری یا اختلال موجود عملکرد فرد را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد که فرد قادر به انجام اکثر وظایف شغلی نباشد:
کوررنگی در برق کار
کاهش بینایی اصلاح ناپذیر بطوریکه نیازمندی بینایی شغل تامین نشود
قطع دست در کارگری که وظیفه مونتاژ دستی قطعات دارد
بیماری یا اختلال موجود ریسک بروز مخاطرات ایمنی در کارگاه داشته باشد بطوریکه خطر آسیب جدی به تجهیزات یا با خطر جانی برای فرد یا همکاران یا مشتریان همراه باشد
اپی لپسی برای داربست بند
استفاده از انسولین برای کار در فضای بسته و محدود
آریتمی قلبی کنترل نشده برای کار با تیغه های دوار و برنده
آپنه انسدادی خواب در راننده
قطع اندام در آتش نشان
بیماری یا اختلال موجود در اثر مواجهات محیط کار از شرایط کنترلی خارج شده و عملکرد شغلی یا کیفیت زندگی را تحت تاثیر جدی قرار دهد یا با خطر جانی همراه باشد
بیماری ایسکمیک قلب با كاهش ظرفیت هوازی و یا برونده قلبی در کارگری که فعالیت بدنی سنگین دارد
CTSكه درمانهای طبی کانزرواتیو بی نتیجه بوده حرکات مکرر و قدرتی و خمشی مچ دست دارد…

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

30 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع محدودیتهای شغلیو بررسی موارد صدور محدوديت شغلي وپیش نیاز های آن (کد14888)”