دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن (کد14698)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

  جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

عنوان های پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن  ، جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام عبارتند از :

بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

 جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

بخش اول: تعريف توسعه

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

الف. توسعه در ادبيات اقتصادي

ب. توسعه در اسلام

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

ج.مقايسه ي دو ديدگاه :

بخش دوم : هدف توسعه

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

بخش سوم : نظام هاي توسعه و راهبرد هاي آن

بخش چهارم : پايه هاي توسعه اقتصادي در اسلام

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

دانش

چند نكته درباره نقش علم در رشد اقتصادي

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

برنامه ريزي

کار

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

بازار

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

مصرف

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

دولت


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن  ، جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

چند نكته درباره نقش علم در رشد اقتصادي

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

هيچ كس نمي‏تواند درباره پيوند مثبت و سازنده ميان علم و پيشرفت اقتصادي ترديد به خود راه دهد؛ امّا با اين حال، نمي‏توان اين حقيقت مهم را انكار كرد كه چنين پيوندي كاملاً پيچيده و بسيار سخت است. براي سهولت بخشيدن به اين كار بس دشوار و هموار كردن راه سخت آن، بايد اين نكات را در نظر گرفت:

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

برنامه ريزي

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

افزون بر دانش، اسلام بر برنامه ريزي و نقش برجسته آن در رشد اقتصادي تأكيد ورزيده است. از نظرگاه اسلام، مديريت توانمند اگر با برنامه ريزي و طرّاحي صحيح همراه گردد، مي‏تواند فقر را از جامعه ريشه كن سازد.

چهره مقابل اين حقيقت نيز صادق است؛ يعني با برنامه‏ريزي نادرست، نمي‏توان توسعه اقتصادي را انتظار داشت؛ زيرا برنامه ريزي نادرست اقتصادي پيشاپيش عوامل اصلي بروز واپس ماندگي اقتصادي خودنمايي مي‏كند.

کار

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

دانش و برنامه ريزي، دو عنصري هستند كه با كار به ثمر مي‏نشينند و نتيجه مطلوب از آن دو برآورده مي‏شود. به همين دليل، اسلام بر عامل كار در چهارچوب توسعه اقتصادي، بسيار تأكيد ورزيده، به ويژه در فعّاليت‏هاي توليدي، و به طور اخص در كشاورزي، دامپروري، و صنعت. در فرهنگ اسلامي، كار جايگاهي والا دارد، تا آن جا كه رسول خدا دست كارپيشه را گرفت و آن را بوسيد و فرمود:

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

بازار

بخشي مهم از مباحث مرتبط با توسعه اقتصادي در روايات اسلامي، مربوط به فعّاليت‏هاي بازار است. حتّي از پيامبر گرامي روايت شده است:

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

افزون بر بيان اهمّيت بازرگاني و نقش برجسته آن در شكوفايي اقتصادي، اسلام آموزش‏ها و ضوابط و احكام استواري در زمينه تنظيم بازار و بهره‏گيري درست از فعّاليت‏هاي آن ارائه كرده است .

مصرف

هر چند سرانه درآمد داخلي افزايش يابد، اگر مصرف درست تحقّق نيابد، توسعه مطلوب حاصل نخواهد شد. از بارزترين مباحث الگوي مصرف، لزوم توازن ميان درآمد و مصرف؛ مصرف به قدر نياز؛ رعايت اعتدال در مصرف و دوري از افراط و تفريط؛ و دوري جستن از اسراف و سختگيري است.

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

دولت

مسؤوليت‏هاي اصلي در ايجاد و تقويت مراكز پژوهشي علمي؛ پديد آوري مديريت ‏هاي توانمند اقتصادي؛ فراهم آوردن كار؛ تنظيم فعّاليت‏هاي بازار؛ و گسترش الگوي سالم مصرف، بر دوش دولت است. دولت بايد از رهگذر وضع و اجراي قانون‏هاي مناسب، نظارت دقيق بر كار بخش خصوصي، و دخالت مستقيم در موارد ضرور، زمينه مناسب براي رشد اقتصادي را فراهم سازد؛ همان گونه كه مردم نيز وظيفه دارند در همه اين موارد، يار و پشتيبان دولت باشند.

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

توجّه به دولت به مثابه يكي از اركان عملي توسعه اقتصادي، به معناي ناديده گرفتن نقش مردم نيست؛ بلكه از بررسي متون ديني و روايي درباره پنج ركن ديگر توسعه، روشن مي‏شود كه اسلام، براي مردم، و به طور خاص «بخش خصوصي»، نقش اساسي در توسعه اقتصادي قائل است. در كنار اين، اسلام بر آن است كه تحقّق اهداف رشد اقتصادي، از طريق شكوفايي استعدادهاي فطري انسان و بروز توانمندي‏هاي دروني او حاصل مي‏گردد. از اين رو، اسلام همه فعّاليت‏هاي اقتصادي مطلوب بخش خصوصي را به خود مردم واگذار كرده، مشروط به اين كه منجر به زيان‏هايي نشود كه ناشي از انحصار اين فعّاليت‏ها در دست بخش خصوصي است.

دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن

البتّه اسلام، ضمن باور داشتن اين اركان براي توسعه اقتصادي، به آن‏ها اكتفا نمي‏ورزد و در جهان بيني خاصّ خود و تعريف ويژه‏اش براي توسعه و اهداف آن، اركان ديگري را نيز به آن‏ها مي‏افزايد و تحقّقِ پايه‏هاي ديگري را هم ضروري مي‏شمارد. در عين حال، آنچه مهم‏تر است، لزوم برطرف كردن موانع و درمانِ آفت‏هاي دستيابي به توسعه اقتصادي است.با بررسي آموزه‏هاي ديني، مي­توان راهبردهاي اصلي و چه بسا اختصاصي اسلام را در سه عنوان ذيل ارائه كرد: ‏

جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

تعداد اسلاید

24 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت بررسی پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام و ارزیابی نظامهای توسعه و راهبردهای آن (کد14698)”