دانلود پاورپوینت آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (کد13711)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

ريسك و بازده مورد انتظار

تعداد اسلاید : 67 اسلاید

 دانلود پاورپوینت آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

ریسک و بازده مورد انتظار

عنوان های پاورپوینت  : 

آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

ریسک و بازده مورد انتظار

اساس و بنیان برای سنجش  رابطه بین ریسک و بازده در چارچوبی به نام

اهداف سخنرانی

این مدل نیز مانند هر مدل دیگری دارای فرضهایی به شرح زیر است:

برخی فرضهای مدل بازار ناقص به شرح زیر است:

ریسک چیست؟

سیستماتیک: غیرقابل اجتناب و کنترل(ریسک بازار)

انواع ریسک

غیرسیستماتیک:

ضریب بتا

یک معیار و مقیاس ریاضی.

مقایسه ریسک یک دارایی خاص با تغییرات بازدهی کل بازار یا گروهی از دارایی ها.

بتا بالاتر نشاندهنده ریسک بالاتر، بتای پایین تر نشان دهنده ریسک پایین تر

انحراف معیار

مفهوم آماری.

مثال:

مثالی برای هزینه وام شرکت

هزینه بدهی سالیانه این شرکت عبارتست از :

بازده مورد انتطار سهام ممتاز:

بازده مورد انتظار سهامدارا ن عادی:

ارزش تعداد سهام عادی با توجه به نرخ رشد ثابت

«مدل گوردون»

محاسبه بازده کل مورد انتظار کل

فواید روش میانگین موزون در محاسبه هزینه سرمایه

اندازه گیری ریسک و بازده پرتفولیو

رابطه بین ریسک و بازده

صرف ریسک بازار:

ضریب بتا

پرتفوی کارد:

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT)

تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

چرخه عملیاتی

چرخه نقدی:

سیاست ها تامین مالی

سیاست انعطاف پذیری

برای سیاست  محدود کننده

اهمیت ویژگی های سیاست تامین مالی کوتاه مدت:

منابع تامین مالی بدون بهره:

جاهای پرداختنی

تعهدات معدق:

نرخ پرایم(prime rate):

نرخ صرف:

حد اعتباری:

توافق اعتبار چرخشی:

سایر ویژگیهای تامین مالی کوتاه مدت:

نوع اوراق بهادار به منظور تضمین یا وثیقه:

تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن مطالبات :

مراحل وثیقه گذاری

هزینه های عاملیت: (سه روش)

مراحل وثیقه گذاری:

ذخایر عامل:

هزینه های عاملیت: (سه روش محاسبه)

کمسیون های عاملیت:

مثال:

کل دریافتی توسط شرکت

وثیقه گذاری موجودی ها:

رهن کلی:

رهن اقلام مشخص:

ترتیبات انبارداری:

تامین مالی میان مدت:

قرارداد اعتباری چرخشی:

تامین مالی بلند مدت:

مزایای تامین مالی بلند مدت:

معایب تامین مالی بلند مدت:

انواع اوراق قرضه:

اوراق قرضه درآمدی:

اوراق قرضه قابل تبدیل:

گواهی سهام:

نسبت تبدیل:

قیمت تبدیل:

ویژگی های اوراق بهادار قابل تبدیل:

اوراق مشتقه Derivatives

اختیارات معاوضه traded aption :

قراردادهای آتی futur contracts :

قرارداد سلفforward contact  :

سوآپ(تاخت) souaps :

گواهی سهام:

دلائل استفاده از گواهی سهام

ارزش گواهی سهام:

منابع پرداخت وام:

نرخ بهره:

پرایم(Prime) :

اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اوراق قرضه رهنی(Mortgage bond) :

اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای:

اوراق قرضه بدون بهره

ویژگی های خاص اوراق قرضه:

 مزایای اوراق قرضه:

معایب اوراق قرضه:

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT)

به جای کارا بودن  پورتفوی عوامل بااهمیت اقتصادی و اطلاعات شرکت را مدنظر قرار می دهد

بازده هر سهم تحت تاثیر گسترده اقتصاد کلان (عوامل) است

اخبارb2(r2)+ …+ a+b1(r)1+= بازده مورد انتظار

در تئوری آربیتراژ صرف ریسک مورد انتظار یک سهم با صرف ریسک مورد انتظار مرتبط با هر عامل و حساسیت سهام نسبت به هر کدام از عوامل (b1,b2,b3,…) ارتباط دارد.

در این تئوری پرتفوی بازار نقشی ندارد

تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

چرخه عملیاتی

چرخه نقدی: تعداد روزهای سپری شده تا قبل از جمع آوری وجوه حاصل از فروش، از زمان پرداخت واقعی برای موجودی ها یا تفاوت بین چرخه عملیاتی و دوره زمانی حسابهای پرداختنی

دوره زمانی حسابهای پرداختی- چرخه عملیاتی = چرخه نقدی

سیاست ها تامین مالی

بهترین سیاست: ایجاد توازن

مدیریت دارایی های جاری: تعادل میان هزینه ها سرمایه گذاری در دارایی های جاری

هزینه نگهداری: هزینه هایی که با افزایش در دارایی های جاری افزایش می یابد

هزینه های فقدان: هزینه هایی که با افزایش در دارایی های جاری کاهش می یابند

سیاست انعطاف پذیری

برای سیاست  محدود کننده

اهمیت ویژگی های سیاست تامین مالی کوتاه مدت:

هزینه وجوه ممکن است بیشتر یا کمتر از سایر منابع باشد

قابلیت تمدید بدهی های کوتاه مدت

تسویه بدهی های کوتاه مدت

انعطاف پذیری

کسب وجوه نقد اضافی

منابع تامین مالی بدون بهره:

1. جاهای پرداختنی

با شرایط اعتباری مانند:

S2/10 NET30 ,NETNOROG , 1/10 NET 4524OM , NET45

ROG: Receiving of goods

Net10rog: ده روز پس از دریافت کالا

1/10net45eom: تا ده روز پس از آخرین روز ماه جاری 1درصد تخفیف و گرنه طی 45 روز از تاریخ آخرین روز ماه پرداخت شود.

2. تعهدات معدق:

خدمات دریافت شده اما هنوز وجوه آن پرداخت نشده است. مانند حقوق و مالیات پرداختنی

منابع تامین مالی با بهره و بدون وثیقه:

وام های بانکی خود پرداز (متکی به حامل خود)

self-liquldating

دادن وام تا از محل آن شرکت اقدام به باز پس دهی وام نماید.

نرخ پرایم(prime rate):

نرخ اولیه به عنوان سطح هزینه بهره وام های تجاری که البته خود در اثر عرضه و تقاضا برای وام کوتاه مدت تغییر می نمایید.

نرخ صرف:

منعکس کمتر اعتبار مشتری درست که به نرخ پرایم اضافه شود.

3. نوع وام کوتاه مدت تضمین نشده:

1- سند پرداخت یک مرحله ای single-paymentnate

2- حد اعتباری:

به شرطی که بانک مقداری وجه در طی یکسال در اختیار داشته باشد به شرکت وام کوتاه مدت می دهد.

3- توافق اعتبار چرخشی:

بانک تضمین می کند که شرکت تا حد مشخصی، حتی با وجود کسری عرضه پول وام بگیرد.

سایر ویژگیهای تامین مالی کوتاه مدت:

1- حداقل مبلغ استقراض

2- تسویه سالیانه

3- شرایط محدود کننده

4- مانده جبرانی

[( PV FV) 1/N-1]*N    = نرخ بهره موثر وام

N تعداد مرکب شدن بهره در طی دوره مورد نظر N تعداد دوره ها در سال (تعداد مرکب شدن در کل سال) کارمزد و مانده جبرانی نرخ بده موثر را زیاد می کند.

منابع تامین مالی کوتاه مدت غیر بانکی بدون وثیقه

1- اوراق تجاری (انبار تجاری):

سر رسید حداکثر 270 روز، توسط شرکت های بزرگ و مشهور

2- وام های خاص:

در یافتی از مداران یا فروشنده عمده یا سایر گروه های ذینفع موجود

3- پیش در یافت از مشتریان

منابع تامین مالی کوتاه مدت یا وثیقه (تضمین شده)

3- نوع اوراق بهادار به منظور تضمین یا وثیقه:

رسید انبار – کالاها در انبار جداگانه انبار می شوند.

وام با رسید اضافی – وام گیرنده رسید کالاهای امانی نزد خود را به وام دهنده می دهد و پس از فروش وجه آنها به وام دهنده پرداخت می شود.

وام با وثیقه شناور – گروهی از دارایهای شرکت که دقیقا مشخص نشده اند در رهن قرار می گیرند.

تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن مطالبات :

1- گروه گذاشتن مطالبات :

وام گیرنده حق وصول مطالبات را به وام دهنده می دهد.

2- عاملیت یا حق العمکاری (FACTORING):

جاهای دریافتی به عامل فروخته شده و ریسک آنها کاملا به عامل منتقل می شود.

مراحل وثیقه گذاری

انتخاب حسابها

تعدیل ارزش اسمی – درنظرگرفتن تحفیفات و برگشتی ها

تعیین درصدی از روش اسمی برای پرداخت وام

وصول پرداختهای انجام شده توسط مشتریان

الف) روش بدون اطلاع مشتری(ارسال به شرکت)

ب) روش اطلاع به مشتری(ارسال مستقیم به بانک)

عاملیت حسابهای دریافتنی(مطالبات)

انتخاب حسابها (همانند روش وثیقه گذاری)

وصول حسابها(عامل مسئول وصول است و از مشتریان می خواهد بدهی را مستقیماً برای عامل بفرستند)

حق رجوع به ضامن برای مطالبات لاوصول

تاریخ پرداخت (درقرارداد عاملیت قید می شود)

پیش پرداخت (اگر عامل پیش پرداخت نماید، مانند وام می شود و به  آن بهره تعلق می گیرد)

ذخایر عامل:درصد از ارزش اسمی مطالبات به منظور حفاظت در مقابل تخفیفها و برگشتها که به عنوان ذخیره نزد عامل باقی می ماند

هزینه های عاملیت: (سه روش)

کمسیون های عاملیت: بابت هزینه های تشخیص و برآورد اعتبار شرکت و وصول مطالبات معمولاً 2 تا 4 درصد ارزش اسمی

بهره پیش پرداخت ها : 2 تا 5 درصد بالاتر از نرخ پرایم

بهره مبالغ مازاد

مراحل وثیقه گذاری:

انتخاب حساب ها

تعدیل ارزش اسمی – در نظر گرفتن تخفیفات و برگشتی ها

تعیین درصدی از ارزش اسمی برای پرداخت وام

وصول پرداخت های انجام شده توسط مشتری

روش بدون اطلاع مشتری (ارسال به شرکت)

روش اطلاع به مشتری (ارسال مستقیم  به بانک)

عاملیت حسابهای دریافتی(مطالبات)

انتخاب حساب ها (همانند روش وثیقه گذاری)

وصول حساب ها (عامل مسئول وصول است و از مشتریان می خواهد بدهی را مستقیما برای عامل بفرستد)

حق رجوع به ضامن برای مطالبات لاوصول

تاریخ پرداخت (در قرارداد عاملیت قید می شود)

پیش پرداخت (اگر عامل پیش پرداخت نماید که معمولا می نماید مانند وام می شود و به آن بهره تعلق می گیرد)

ذخایر عامل: درصد از ارزش اسمی مطالبات به منظور حفاظت در مقابل تخفیف ها و برگشت ها که به عنوان ذخیره نزد عامل باقی می ماند

هزینه های عاملیت: (سه روش محاسبه)

کمسیون های عاملیت: بابت هزینه های تشخیص و برآورد اعتبار شرکت و وصول مطالبات معمولاً 2 تا 4 درصد ارزش اسمی

بهره پیش پرداخت ها : 2 تا 5 درصد بالاتر از نرخ پرایم

بهره مبالغ مازاد(بهره کمتری که به مبالغ برداشت نشده تعلق می گیرد)

مثال: بانک عامل مطالباتی باارزش اسمی 14000 ریال با سررسید 30 آذر ماه 1388 پذیرفته، قرارداد عاملیت مستلزم 3 درصد کمیسیون ،10 درصد ذخیره و 15 درصد  بهره پیش پرداخت است. پیش پرداخت در 10 آذر انجام و حساب در 10 دی وصول شد مقدار پیش پرداخت چقدر بوده است؟ مجموع مبالغ دریافتی چقدر بوده است؟

مبلغ پیش پرداخت

134781= (1/0× 135800)+ 121201

کل دریافتی توسط شرکت

وثیقه گذاری موجودی ها:

رهن کلی: (رهن تمام یا بخشی از موجودی هایی که ثابت و قابل تشخیص نیستند، امنیت کم برای وام دهنده، درصد    اعطایی کم، هزینه تامین مالی زیاد)

رهن اقلام مشخص: اقلام مشخص و پول فروش ها صرف بازپرداخت وام می شود ،امنیت زیاد وام دهنده  ، هزینه وام کم و قابلیت انعطا   از نفر وام گیرنده زیاد است

ترتیبات انبارداری: شخص ثالثی وام گیرنده را کنترل می کند پس هزینه اش زیاد است و دارای 2 روش مشخص است:

1- ایجاد انبارهای محلی(انبار در محل وام گیرنده)

2- ایجاد انبارها عمومی

تامین مالی میان مدت:

بدهی هایی با سررسید بیش از یک سال و کمتر 7 سال یا 10 سال البته بعضی ها اینها را هم بلندمدت می دانند. این بدهی ها 3 نوع هستند

قرارداد اعتباری چرخشی: دارای حد اعتباری تضمین شده که بانک بر اساس تقاضای مشتری در دوره های آتی وام پرداخت می کند

وام مدت دار

اجاره بلندمدت

تامین مالی بلند مدت:

مزایای تامین مالی بلند مدت:

هزینه بهره بدهی ،هزینه قابل قبول مالیاتی است

بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر است

برنامه ریزی و کنترل شرکت از این طریق مناسب تر است

اعمال شرایط بازخرید جهت انعطاف پذیری در تسویه زود هنگام

ثبات مالی آتی مخصوصا در دوران رکود

معایب تامین مالی بلند مدت:

مبلغ بهره در هر صورت باید پرداخت شود

اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت گردد

ایجاد محدودیت برای شرکت در اثر مفاد قرارداد

افزایش ریسک بدلیل خطاهای پیش بینی شده در عملیات

نرخ پیشنهادی بین بانکی اروپایی

(European Inter-bank offered Rate (Eibor

نرخ پیشنهادی بین بانکی ارزان

(London Inter-bank offered Rate(Libor

انواع اوراق قرضه:

اوراق قرضه قابل تبدیل

اوراق قرضه بدون وثیقه(به پشتوانه اعتبار کلی شرکت است)

اوراق قرضه باوثیقه

اوراق قرضه درآمدی:پرداخت بهره الزامی نیست و هنگامی که شرکت سود داشته باشد پرداخت می شود بنابراین فاقدریسک ورشکستگی است

اوراق قرضه تضمین شده:مانند اوراق قرضه  باوثیقه پرداخت بهره ها و اصل در سررسید تضمین شده است

اوراق قرضه بدون بهره (اوراق قرضه با کوپن صفر)

اوراق قرضه با نرخ شناور Floating Rate Note

اوراق قرضه قابل بازخرید

اوراق قرضه قابل تبدیل:

گواهی سهام:( warrant) چیزی جز اختیار ( aption) نیست

نسبت تبدیل: تعداد سهام عادی که در اختیار دارندع اوراق قرضه قرار می گیرد

قیمت تبدیل: قیمت واقعی که برای هر سهم در هنگام تبدیل پرداخت می شود و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

ویژگی های اوراق بهادار قابل تبدیل:

درج حق اختیار خرید سهام

حمایت در مقابل تقلیل ارزش (تعلیل ارزش در اثر تقسیم سود ،تجزیه سهام)

صرف تبدیل ‍‍Canver Sion Permium بهای تبدیل معمولا از بهای بازار سهام عادی در زمان فروش اوراق بهادار قابل تبدیل بیشتر است

اوراق مشتقه Derivatives

اختیارات معاوضه traded aption : اختیاری است که به شرکت حق (نه تعهد) خرید یا فروش یک دارایی در آینده را به قیمتی که امروز برای آن توافق شده می دهد شامل اختیار خرید callaption و اختیار فروش putaption

قراردادهای آتی futur contracts :    برای خرید یا فروش ،از پیش منعقد شده و قیمت در تاریخ عقد قرارداد مشخص می شود لکن تا تاریخ تحویل پولی پرداخت نمی شود

قرارداد سلفforward contact  : قراردادهای آتی استاندارد شده ای نیستند

سوآپ(تاخت) souaps : شرکت از این طریق تامین ارز مورد نیاز خود را تضمین و در مقابل مبالغی به بابت انجام خدمات پرداخت می کند

گواهی سهام: به دارنده این امکان داده می شودکه در یک دوره زمانی معین سهام عادی شرکتی را به قیمت معین خریداری نماید

دلائل استفاده از گواهی سهام

کاهش هزینه بهره اوراق قرضه (به دلیل وجود مزیت استفاده از گواهی سهام همراه  با اوراق قرضه)

ابزاری برای جبران ریسک نسبتا بالا

افزایش حقوق صاحبان سهام در آینده

ارزش گواهی سهام:

(S ×Intrinsicvalne(Ir)=(Pm – P0

منابع پرداخت وام:

منابع پرداخت اولیه (از طریق جریان نقدی ناشی از عملیات موضوع قرارداد تامین مالی)

منابع پرداخت ثانویه(شامل وثیقه رضایت

نرخ بهره:

پرایم(Prime) :یک نرخ  فراگیر به عنوان یک شاخص پولی در بازار که متوسط بانک اعلام می شود

لیبورLibor: نرخ پیشنهادی بانکهای بین المللی لندن

کپ Cap: بالاترین نرخ بهره یک وام را گویند

فلور Floor:حداقل نرخ بهره وام

اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اوراق قرضه بدون وثیقه: اعتبار آنها اعتبار شرکت ها است و به آن دیون غیرممتاز است ( subordinated deben ture))

اوراق قرضه رهنی(Mortgage bond) : با وثیقه قراردادن بخشی از بخشی از دارایی های واقعی تضمین می شوند

اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای:(‍Collateral Trust Bond) با وثیقه قرار دادن سهام یا اوراق قرضه دیگری که متعلق به واحد تجاری است و توسط  یک امین نگهداری می شود، تضمین می گردد

اوراق قرضه با ضمانت اموال: توسط بخشی از اموال که نگهداری آنها به فرد امینی سپرده می شود، تضمین می گردد

اوراق قرضه بدون بهره

اوراق قرضه با سپردهوجوه استهلاکی :حرکت در فواصل زمانی معین وجوهی را برای بازپرداخت اصل مبلغ در سررسید نزد امین سپرده می نماید

اوراق قرضه بانام و بی نام

ویژگی های خاص اوراق قرضه:

الف) بهره اوراق قرضه درآمدی(Income Bonds):

بهره در صورتی پرداخت می شود که درآمد وجود داشته باشد مانند بر خی انواع سهام ممتاز

ب) اوراق قرضه قابل تبدیل

مزایای اوراق قرضه:

داشتن هزینه بدهی ثابت

بهره هزینه قابل قول مالیاتی است

خطر کاهش کنترل شرکت برای مالکان فعلی

انعطاف پذیری ساختار سرمایه (به دلیل قابل بازخرید بودن اوراق قرضه)

معایب اوراق قرضه:

عدم وابستگی هزینه بهره اوراق قرضه به سود شرکت

داشتن سررسید مشخص

بالارفتن درجه اهرم شرکت

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (کد13711)”