دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی و بررسی اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی (کد13123)

دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی و بررسی اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

استراتژی اقیانوس آبی

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی و بررسی اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی

استراتژی اقیانوس آبی

عنوان های پاورپوینت  : 

آفرینش اقیانوس های آبی

فضای بازار جدید

اقیانوس های قرمز

اقیانوس های آبی

آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس های آبی

اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی

 رنگ قرمز:اقیانوس قرمز/ رنگ آبی:اقیانوس آبی

ضرورت و نیاز فراینده به آفرینش اقیانوس های آبی

نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی

نقشه وضعیت استراتژی

الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی

الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی

چهارخانه حذف – تقلیل – افزایش – خلق : نمونه موردی سیرک دوسالیل

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

فضای بازار جدید

برای درک مسیری که سیرک دوسالیل را به موفقیت رهنمون ساخت ، فرض کنید که بازار جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است. اقیانوس هاس آبی و اقیانوس های قرمز. اقیانوس های قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند. اقیانوس های قرمز فضاهای شناخته شده بازار هستند. اقیانوس های آبی ، کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای شناخته نشده بازار می باشند.

اقیانوس های قرمز

محدودیت ها و حد و مرزهای صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده اند.

در اقیانوس های قرمز شرکت ها سعی می کنند تا به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یابند.

در اقیانوس های قرمز ، رقابت کشنده میان شرکت ها آب اقیانوس را قرمز و خون آلود کرده است.

اقیانوس های آبی

 

در عوض، از اقیانوس های آبی هیچ بهره برداری صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد.

بنابراین در اقیانوس های آبی پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری وجود داشته و تقاضای بالقوه بالایی برای محصولات و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد.

در اقیانوس آبی رقابت بی معنا است ، زیرا قوانین بازی هنوز تنظیم و تدوین نشده اند.

البته این یک حقیقت است که شرکت ها همواره باید بتوانند بواسطه برتری یافتن از رقبای خود ، به شکل موفقیت آمیزی در اقیانوس های قرمز شنا کنند.

آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس های آبی

اگر چه واژه اقیانوس های آبی عبارتی جدید است ، اما موجودیت آن به قدمت عمر تمامی کسب و کارها می باشد. واقعیت این است که در طی اعصار، صنعت هیچ گاه ثابت و راکد نبوده و با گذشت زمان به طور پیوسته رشد یافته است. در یک سیر تکاملی همواره بازارها توسعه خواهند یافت ، عملیات ها بهبود پیدا کرده و بازیگرانی پا به عرصه نهاده و برخی نیز از گود خارج خواهند شد.

اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی

نویسندگان برای کمی کردن اثرات آفرینش اقیانوس آبی ، نحوه ورود به بازار( آغاز به کار ) 108 شرکت را بررسی کرده و نتایج را اعلام کردند:

آنها دریافتند که شروع به کار 86 درصد شرکت ها در امتداد صنایع موجود و به عبارتی از طریق بهبودهای تاریخی در داخل همان اقیانوس قرمز بازار فعلی بوده است.

با این حال ، آنها تنها 62 درصد از کل درآمد بالقوه و 39 درصد از کل سود را از آن خود کرده اند.

نحوه ورود به بازار کار 14 درصد باقی مانده شرکت ها از طریق خلق اقیانوس های آبی بوده است. آنها 38 درصد از کل درآمد و 61 درصد از کل سود را به دست آورده اند.

رنگ قرمز:اقیانوس قرمز/ رنگ آبی:اقیانوس آبی

 

ضرورت و نیاز فراینده به آفرینش اقیانوس های آبی

1 – پیشرفت شتابان در فناوری ها

2 – ارائه تنوع گسترده ای از محصولات

3 – عوامل مرتبط با دانش ، فرصت ها و چالش هایی برای روند جهانی شدن

4 – تشدید رقابت جهانی

5 – افزایش جنگ قیمت ها

6 – کاهش حاشیه سود از شرکت و صنعت به سمت جنبش استراتژیک

 

نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی

آنچه که متمایز کننده برندگان و بازندگان در خلق اقیانوس های آبی است یا به عبارت دیگر آنچه که متمایز کننده شرکت هایی است که سود بالایی از آفرینش اقیانوس های آبی به دست آورده اند نسبت به شرکت هایی که نسبت به گروه فوق سود کمتری برده اند ، نگرش آنها به استراتژی است.

شرکت هایی که در اقیانوس های قرمز راکد مانده اند ، از یک رویکرد سنتی و مرسوم پیروی می کنند. غلبه بر رقیبان از طریق اتخاذ یک جایگاه تدافعی در چارچوب صنعت موجود.

 

 

خالقان اقیانوس های آبی به طرزی شگفت آور ، رقبا را به عنوان معیار و مبنای خود قرار نداده و از رویکرد الگو برداری از بهترین ها ( محک زنی ) استفاده نمی کنند. در عوض آنها یک منطق استراتژیک متفاوت را دنبال می کنند که ما از آن با نام نوآوری ارزش  یاد می کنیم.

نوآوری ارزش ، پایه و اساس استراتژی اقیانوس آبی است. ارزش آفرینی شرطی لازم برای موفقیت شرکت بوده اما برای برجسته ماندن در بازار کافی نیست.

 

 

نوآوری ارزش تنها هنگامی به وقوع می پیوندد که شرکت ها مولفه نوآوری را با وضعیت قیمت ، مطلوبیت و هزینه همسو کنند. نوآوری ارزش، تفکری نوین در زمینه استراتژی و اجرای آن است که به آفرینش اقیانوس های آبی و خروج از اقیانوس های قرمز منتهی می شود.

 

مثال : سیرک دوسالیل در برنامه های خود ترکیبی از بهترین های سیرک و تئاتر را عرضه کرد و سایر ارکان و عناصر سیرک را که ارزش افزوده ای برای مشتریان خلق نمی کردند را حذف نمود. سیرک دوسالیل با ارائه نمایش ها و برنامه های      بی سابقه و بدیع ، یک اقیانوس آبی آفرید و شکل تازه ای از سرگرمی ها و تفریحات زنده را ابداع نمود؛ به گونه ای که خدمات آن کاملاً نسبت به سیرک های سنتی و تئاتر متفاوت بود.

 

 

 

استراتژی اقیانوس قرمز فرض می کند که شرایط ساختاری صنعت معین بوده و بر این اساس شرکت ها مجبورند تا در حصار آن با یکدیگر رقابت کنند؛ این فرضیه مبتنی بر آن چیزی است که فلاسفه از آن به عنوان دیدگاه ساختار گرایی یا جبر محیطی یاد  می کنند.

 

در مقابل ، دیدگاه نوآوری ارزش بر این اساس بنا شده است که حد و مرز بازار و ساختار صنعت معین و ثابت نبوده و می تواند از طریق اقدامات و تفکرات نقش آفرینانش از نو بازسازی شود؛ ما این نگرش را دیدگاه تجدید ساختارگرایی می نامیم.

نقشه وضعیت استراتژی

نقشه وضعیت استراتژی ، یک چارچوب تشخیصی و عمل گرا برای ایجاد استراتژی اقیانوس آبی است.

این چارچوب دو کاربرد اصلی دارد:

1. وضعیت فعلی را در صنعت و بازارشناخته شده به تصویر می کشد. از این طریق آگاه خواهید شد که رقبا اکنون در کدام قسمت ها سرمایه گذاری کرده اند .

2. از رقابت فعلی چه ارزش هایی به مشتریان ارائه می گردد.

الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی

به منظور تجدید ساختار مولفه های ارزش آفرین برای مشتری در ایجاد یک منحنی ارزش جدید ، یک ابزار جدید تحت عنوان الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی را توسعه دادیم.

برای نقض کردن رابطه جایگزینی و کاهش هزینه و برای ایجاد یک منحنی ارزش جدید، چهار سوال کلیدی وجود دارد که منطق استراتژیک صنعت و مدل کسب و کار را به چالش می کشد :

کدامیک از عوامل صنعت فعلی باید حذف  شوند ، در صورتی که تصور بر این است که تضمین کننده موفقیت می باشند ؟

کدام یک از عوامل باید به پایین تراز استاندارد صنعت تقلیل یابند ؟

کدامیک از عوامل باید به بالاتراز استاندارد صنعت افزایش یابند ؟

کدام یک از عواملی که صنعت هیچ گاه آنها را ارائه نکرده است ، باید خلق گردند ؟

 

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

28 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با استراتژی اقیانوس آبی و بررسی اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی (کد13123)”