فیلتر فایل ها نمایش 1 - 48 از 91 نتایج
مرتب شده بر اساس

نمایش 1–48 از 91 نتیجه

نمایش 24 48 96
ویژه
دانلود پاورپوینت کامل درمان با نوترون

دانلود پاورپوینت کامل درمان با نوترون (کد6010)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلزات منگنز و کروم (کد17396)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم زیج حیاتی و بررسی انواع جداول آن (کد14982)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی معیارها و شاخص های زیست بوم گرایان برای توسعه (کد14990)

دانلود پاورپوینت محیط زیست شناسی و بررسی فواید کـشاورزی ارگانیک وابعاد اجتماعی استفاده از منابع (کد14991)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم محیط زیست و بررسی پارامتر های عمده زیست محیطی طرح های آب و خاک (کد14992)

دانلود پاورپوینت بررسی ساختار سلولي و سيتولوژي باكتريها و و ویژگی های آن ها (کد14994)

دانلود پاورپوینت آشنايي با ماده، حیات و منشأ حیات و عناصر و مولکولهای مختلف سازنده سلول و موجودات زنده،وبررسی وطبقه‌بندی موجودات زنده و گروههای مختلف جانوران (کد14995)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تشخیص اختلالات تعدادی کروموزومی در 640 از طریق شیوه QF-PCR (کد14959)

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیاتی درباره ساختمان تک یاخته های انگلی (کد14412)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مختلف تک سلولیها (کد14411)

دانلود پاورپوینت ارزیابی و تحلیل الکتریکی فیزیولوژی سلول و بررسی تفاوت فضای بیوالکتریک و الکتریک (کد14376)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مختلف تک یاخته‌ها (کد14330)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی تاثیرات آب، سلول و گیاه بر یکدیگر (کد13391)

دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماری لنفوما و مالتیپل میلوما (کد12189)

دانلود پاورپوینت آشنایی با جوندگان وانواع طبقه بندی آنها (کد11832)

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختمان انواع جانداران ساده (کد11829)

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی (کد11362)

دانلود پاورپوینت تحقیق کامل متابولیسم سلول و بافتهای گیاهی (کد11411)

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل شیوه های اصلاح غشاهای پلی اترسولفون (کد11539)

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر هومون ها ی گیاهی در کاربرد آن در گیاه و باغبانی (کد11667)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرآیندهای غشایی (کد11254)

دانلود پاورپوینت کامل تعریف النینو (کد11012)

دانلود پاورپوینت کامل بوم شناسی عمومی (کد10899)

دانلود پاورپوینت کامل فيزيولوژی پزشکی فيزيولوژی غشاء سلول (کد6987)

دانلود پاورپوینت کامل ساختار ،تحریک ، انقباض عضله اسکلتی ساختمان و عمل دستگاه عضلانی بدن (کد6941)

دانلود پاورپوینت کامل اثر فعالیت های بدنی بر میتوکندری سلولی سازگاری های سلولی (کد6939)

دانلود پاورپوینت اشنایی با چرخه کربس ساخت

دانلود پاورپوینت اشنایی با چرخه کربس ساخت (کد6886)

دانلود پاورپوینت تحقیق و برسی های در شاخه زیست پزشکی

دانلود پاورپوینت تحقیق و برسی های در شاخه زیست پزشکی (کد6852)

دانلود پاورپوینت اشنایی با ام اس و بیماری های ام اس

دانلود پاورپوینت اشنایی با ام اس و بیماری های ام اس (کد6659)

دانلود پاورپوینت جسم پینه ای ، تالاموس ، هیپوتالاموس

دانلود پاورپوینت جسم پینه ای ، تالاموس ، هیپوتالاموس (کد6618)

دانلود پاورپوینت مدیریت محیط زیست و جلو گیری از اسیب ها

دانلود پاورپوینت مدیریت محیط زیست و جلو گیری از اسیب ها (کد6609)

دانلود پاورپوینت روش محاسبه دارو های در صدی

دانلود پاورپوینت روش محاسبه دارو های در صدی (کد6606)

دانلود پاورپوینت اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز (کد6600)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اعمال یداوی و جراحیهای کوچک (فصد، سل و بتر)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اعمال یداوی و جراحیهای کوچک (فصد، سل و بتر) (کد6781)

دانلود پاورپوینت کامل جذب،انتقال،دفع و ذخیره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران

دانلود پاورپوینت کامل جذب،انتقال،دفع و ذخیره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران (کد6749)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انتروموناس هومینیس و کیلوماستیکس مسنیلی

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انتروموناس هومینیس و کیلوماستیکس مسنیلی (کد6740)

دانلود پاورپوینت کامل عیوب سطحی تاول ،پلیسه جوشک، تخلخل گازی و انقباضی درریختگری تحت فشار

دانلود پاورپوینت کامل عیوب سطحی تاول ،پلیسه جوشک، تخلخل گازی و انقباضی درریختگری تحت فشار (کد673)

دانلود پاورپوینت کامل عوارض چشمی و عصبی جذام

دانلود پاورپوینت کامل عوارض چشمی و عصبی جذام(کد6734)

دانلود پاورپوینت کامل نشانه ها و اقدامات برای جلوگیری سرطان های مجاری ادرار و کلیه

دانلود پاورپوینت کامل نشانه ها و اقدامات برای جلوگیری سرطان های مجاری ادرار و کلیه (کد6732)

دانلود پاورپوینت کامل مطالعه ساختار ماده ( اتم )

دانلود پاورپوینت کامل مطالعه ساختار ماده ( اتم ) (کد6721)

ویژه
مكان گيرنده

دانلود پاورپوینت کامل اپيدميولوژي آنفلوانزا (کد6154)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل تب های ویروسی خون ریزی دهنده (کد6153)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل انگل لیشمانیوزیس(سالک-کالاآزار) (کد6148)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بیماری حاد باکتریایی دستگاه تنفسی (دیفتِری) (کد6146)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بیماری های خلقی (کد6144)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل اپيدميولوژی اوريون (کد6145)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل تب هاي خونريزي دهنده ويروسي (کد6143)