طول نقشه ± 50 سانتی متر
دسته‌های محصولات
ویژه
دانلود پاورپوینت کامل درمان با نوترون

دانلود پاورپوینت کامل درمان با نوترون (کد6010)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت Oncologic Emergencies (کد13148)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های تعيين عمق بيهوشی و بررسی کنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش MPC (کد13145)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي (کد11244)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت عوامل باعث شکلستگی استخوان ها و پرستاری

دانلود پاورپوینت عوامل باعث شکلستگی استخوان ها و پرستاری (کد6832)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت عفونت ادراري عفونت محل جراحي عفونت خوني عفونت عمقي

دانلود پاورپوینت عفونت ادراري عفونت محل جراحي عفونت خوني عفونت عمقي (کد6671)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت جسم پینه ای ، تالاموس ، هیپوتالاموس

دانلود پاورپوینت جسم پینه ای ، تالاموس ، هیپوتالاموس (کد6618)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اعمال یداوی و جراحیهای کوچک (فصد، سل و بتر)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اعمال یداوی و جراحیهای کوچک (فصد، سل و بتر) (کد6781)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل هوش مصنوعی چیست و مبانی ان

دانلود پاورپوینت کامل هوش مصنوعی چیست و مبانی ان (کد6762)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با مبانی و تاریخچه هوش مصنوعی

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با مبانی و تاریخچه هوش مصنوعی (کد6761)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

دانلود پاورپوینت کامل کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی (کد6760)

دانلود پاورپوینت کامل اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی

دانلود پاورپوینت کامل اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی (کد6411)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه
Placeholder

دانلود پاورپوینت کامل سوختگی (کد6192)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل آسيب هاي شكم،لگن وتناسلي (کد6191)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل شکستگی (کد6188)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل خونریزیها (کد6187)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل گل مژه(کد6179)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل نبض (کد6157)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بیماری های شغلی وپیشگیری از کاهش شنوایی (کد6159)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بیماریهای عضلانی اسکلتی ناشی از کار (کد6169)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بررسي ارتباط روشني رنگ مو و ميزان كاهش شنوايي (کد6172)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه
دانلود پاورپوینت شوك و انواع آن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی استان مرکزي

دانلود پاورپوینت شوك و انواع آن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی استان مرکزي (کد6009)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کاملاختلالات سطح هوشیاری(کد4298)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کامل مایع درمانی در بیهوشی(کد4297)

تومان۲۰,۰۰۰
ویژه

دانلود پاورپوینت کاملهمه چیز درمورد سندرم نفروتیک(کد4306)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي(کد4309)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری (کد4322)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل رستار سیرکولر(کد4279)

دانلود پاورپوینت کامل انسان شناسی و عصب پژوهی چشم اندازهای یک حوزه بین رشته ای

دانلود پاورپوینت کامل انسان شناسی و عصب پژوهی چشم اندازهای یک حوزه بین رشته ای (کد2524)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل شبکه های عصبی مصنوعی وروان عصبی

دانلود پاورپوینت کامل شبکه های عصبی مصنوعی وروان عصبی(کد2755)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پروژه کامل طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)

دانلود پروژه کامل طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) (2214)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل نقش فیزیک در پزشکی

دانلود پاورپوینت کامل نقش فیزیک در پزشکی (کد2298)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل کنترل عفونت دانلود پاورپوینت کامل کنترل عفونت

دانلود پاورپوینت کامل کنترل عفونت (کد2163)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل انفارکتوس میوکارد

دانلود پاورپوینت کامل انفارکتوس میوکارد (کد2155)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل بازاریابی عصبی وازاریابی ویروسی

دانلود پاورپوینت کامل بازاریابی عصبی وازاریابی ویروسی (کد2147)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل Nervous System Developmentتوسعه و رشد سيستم عصبي

دانلود پاورپوینت کامل Nervous System Developmentتوسعه و رشد سيستم عصبي (کد2144)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل مهندس

دانلود پاورپوینت کامل مهندس (کد2117)

تومان۲۰,۰۰۰