نمایش 1–48 از 62 نتیجه

طول نقشه ± 50 سانتی متر
دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع کاکتوس ها (کد12309)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تاثیر خاک ورزی بر فرسایش خاک (کد1122)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت شناخت چند پارامترفيزيكي موجود در آبها (کد11196)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اختصاصات ظاهري آب آشاميدني وراديولوژيكي آب آشاميدني (کد10990)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت زمین در خطر تغییر اقلیم (کد10993)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل و بررسی سیستم اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها ) (کد10897)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با مراحل وروشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب (کد10782)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با شیوه های دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني (کد10789)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آموزش چمنکاری مجموعه های و رزشی و نحوه نگهداری از آنها (کد10598)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی بافواید بیوتکنولوژی جنگل جهت ادامه حیات جنگل ها (کد10537)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اشنایی با جو (اتمسفر) Atmosphere (کد10081)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت ضرر های گرد غبار و راهکار های مقابله با ان (کد10036)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت شناخت و ارزیابی بهداشت و آلودگی های آب (کد10299)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول بهداشتی آبها (کد10284)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مزایای ناشناخته بازیافت زباله ها (کد10273)

دانلود پاورپوینت ارزیابی ثبات خاك رس گرگان توسط گياه بامبو(کد10213)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت طراحی براساس شرایط اقليمي و بررسي اقليمي ابنيه (کد10209)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل سيستم زمين سيستم ارت و ارت سنجي (کد7262)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انیزاکیس (کد9933)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحقیق و بررسی تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست (کد9667)

دانلود پاورپوینت آشنایی باآيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ حفر چاه‌هاي‌ دستي‌ به تفكيك فصل (کد9655)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل کلیات و اهداف سازمان حفاظت محيط زيست (کد6995)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحقیق کامل آبهای زیر زمینی (کد9626)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با کاربرد نانو در فناوری صنعت آب و فاضلاب (کد6975)

دانلود پاورپوینت کامل بررسی کردن عامل موثر در خودپالایی رودخانه(کد9496)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با تصویه فاضلاب های صنعتی (کد6970)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با جنبه های کاربردی و عوامل محيطي و تنش (کد6968)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روابط آب و خاک و گياه واثرات آنها بریکدیگر (کد9606)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل آبها ی زیر زمینی (کد9603)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل اشنای و کاربردها و نحوۀ کار با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (کد6647)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت تامین شرایط بهداشتی ، پاک نگهداری بازیابی و تصویه فاضلاب

دانلود پاورپوینت تامین شرایط بهداشتی ، پاک نگهداری بازیابی و تصویه فاضلاب (کد6862)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت مدیریت بهینه سازی مصرف منابع محدود اب

دانلود پاورپوینت مدیریت بهینه سازی مصرف منابع محدود اب (کد6809)

دانلود پاورپوینت اثرات فاضلاب ها برروی اکوسیستم دریاها

دانلود پاورپوینت اثرات فاضلاب ها برروی اکوسیستم دریاها (کد6806)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت مراحل توالی اکوسیستم های آبی

دانلود پاورپوینت مراحل توالی اکوسیستم های آبی (کد6803)

دانلود پاورپوینت تصفيه پيشرفته فاضلاب منابع ورود فسفر به فاضلاب

دانلود پاورپوینت تصفيه پيشرفته فاضلاب منابع ورود فسفر به فاضلاب (کد6693)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت برنامه های مدیریت منابع اب وزارت نیرو

دانلود پاورپوینت برنامه های مدیریت منابع اب وزارت نیرو (کد6685)

دانلود پاورپوینت اشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست

دانلود پاورپوینت اشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست (کد6668)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت اصول مهم بهداشت در محيط جامعه

دانلود پاورپوینت اصول مهم بهداشت در محيط جامعه (کد6652)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت اشنایی با ویژگی ماهی قزل الا و نحوی پرورش ان

دانلود پاورپوینت اشنایی با ویژگی ماهی قزل الا و نحوی پرورش ان (کد6641)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت مدیریت محیط زیست و جلو گیری از اسیب ها

دانلود پاورپوینت مدیریت محیط زیست و جلو گیری از اسیب ها (کد6609)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل جذب،انتقال،دفع و ذخیره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران

دانلود پاورپوینت کامل جذب،انتقال،دفع و ذخیره مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران (کد6749)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل قوانین و مقررات در طب سنتی

دانلود پاورپوینت کامل قوانین و مقررات در طب سنتی (کد6748)

دانلود پاورپوینت کامل برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان نمونه موردي

دانلود پاورپوینت کامل برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان نمونه موردي (کد6425)

ویژه
دانلود پاورپوینت کامل علفهاي هرز

دانلود پاورپوینت کامل علفهاي هرز(کد3556)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت وضع موجود مراتع کشورجايگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور

دانلود پاورپوینت وضع موجود مراتع کشورجايگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور(کد2604)

دانلود پاورپوینت گیاه شناسی گردو بیماری های مهم گردو آفات گردو و مبارزه

دانلود پاورپوینت گیاه شناسی گردو بیماری های مهم گردو آفات گردو و مبارزه (کد2650)

دانلود پاورپوینت نقش اساسي هيدروليك در ساعات پيك انواع نيروگاهها انواع توربين هاي آبي

دانلود پاورپوینت نقش اساسي هيدروليك در ساعات پيك انواع نيروگاهها انواع توربين هاي آبي (کد2657)

دانلود پاورپوینت کامل برنامه ریزی ملی و منطقه ای وبرنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان

دانلود پاورپوینت کامل برنامه ریزی ملی و منطقه ای وبرنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان» (کد2752)

تومان۲۰,۰۰۰