نمایش 1–10 از 89 نتیجه

نمایش نوار کناری

دانلود پاورپوینت داروهاي روانگردان (کد7591)

تومان0

دانلود پاورپوینت کربدهیدراتها قندها و پلی ساکاریدها (کد2988)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با داروهاي مورد استفاده درCPR (کد16738)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی (کد16734)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل خوراک به عنوان دارو (کد16728)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با شيمي دارويي (کد17022)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات فارماکولوژی (کد17126)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با دارو ها و تاثیرات آن ها (کد16695)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با تکنیک های بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی (کد16699)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص دارویی زهر مار (کد16575)

تومان15,000