طول نقشه ± 50 سانتی متر
دسته‌های محصولات
دانلود فایل اتوکد ی مبل دلار کانادا بلوک  رایگان دانلود  (کد35088)

دانلود نقشه اتوکدی مبل دلار کانادا بلوک رایگان دانلود (کد35088)

دانلود پاورپوینت 2 مول : (کد11468)

دانلود پاورپوینت نگاهی به وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای (کد11446)

دانلود پاورپوینت ليپيدها نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت گياهشناسي باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4 (کد1135)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کربدهیدراتها قندها و پلی ساکاریدها

دانلود پاورپوینت کربدهیدراتها قندها و پلی ساکاریدها (کد2988)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با متابولیسم کربوهیدرات (کد16791)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره آزمایشگاه شیمی آلی 1 (کد16745)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص اتم ها و پیوند یونی (کد16720)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با عنصرفلوئور (کد16827)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با افق هاي آينده شيمي ايران (کد16826)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره انتقال حرارت (کد16814)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره سوپر آلیاژ (کد16957)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره سفری به درون سلول (کد16937)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره ساختمان كربوهيدرات ها(کد16914)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با عوامل شيمي درماني وياآنتي بيوتيـك ها (کد17069)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیمی و تکنولوژی مواد غذایی (کد17031)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیمی عمومی 2 (کد17030)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با شيمی تجزيه دستگاهی (کد17028)

تومان۲۰,۰۰۰
Placeholder

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیمی عمومی (کد17027)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعتی درباره شهادت آب (کد17024)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ (کد17152)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با گاز مونواكسيد كربن (کد17145)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره گازها (کد17144)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (کد17121)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی نانوذرات توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري روبشي (کد17316)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش استفاده از متون علمی شیمی (کد16645)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل شیوه استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز (کد16663)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص و کاربرد جیوه (کد16561)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل  واحد تقطیر ناپیوسته (کد16435)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل بحث تبخیر و تعریق (کد16336)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تبادل بين دو فاز (کد16342)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی شیوه های تکنیک خلاsem (کد16356)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی علت بوجود آمدن پیوند شیمیایی (کد16366)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی انواع پيوندهاي شيميايي وارزیابی الگوي انرژي اربيتالهاي مولكولي (کد16367)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی اجمالی انواع پیوند های شیمیایی (کد16372)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی اسپکترومتری تحرک یونی (کد16302)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با پاد ماده و بررسی کاربرد آن (کد16312)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با پیرازول ها، تری آزول ها و تترازول ها و بررسی واکنش های بین آن ها (کد14731)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی شیوه های رسيدن به ظرفيت اسمي در واحدهاي پتروشيمي (کد14781)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت مقدمه در رابطه با دستگاه . XRF وبررسی پارامتر های مختلف دستگاه (کد16216)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي (کد16227)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص ويتامين B1 (کد14838)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنای با خواص انواع ویتامین های محلول در چربی و بررسی تاثیرات آن ها (کد14837)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اساس کار اسمز معکوس (کد14688)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی موضوع هدایت گرمایی (کد14632)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع گازها و آلاینده‌ها و بررسی روشهای تشخیص آلاینده‌ها (کد14624)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیاتی در باره رسانایی گرما (کد14623)

تومان۲۰,۰۰۰