دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع عیوب و اشکالات ریخته گری تحت فشار (کد13704)

دانلود پاورپوینت بررسی واکنشهای شامل فلزات واسطه (کد11299)

دانلود پاورپوینت آشنایی با پوشش های کامپوزیتی وآبکاری وکاربرد آن ها (کد11297)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع روشهای جوشکاری و تجزیه و تحلیل بازرسی مایعات نافذ(کد11263)

دانلود پاورپوینت نکات ایین نامه ایمنی درجوشکاری اهنگری و ریخته گری

دانلود پاورپوینت نکات ایین نامه ایمنی درجوشکاری اهنگری و ریخته گری (کد6679)

دانلود پاورپوینت کامل عیوب سطحی تاول ،پلیسه جوشک، تخلخل گازی و انقباضی درریختگری تحت فشار

دانلود پاورپوینت کامل عیوب سطحی تاول ،پلیسه جوشک، تخلخل گازی و انقباضی درریختگری تحت فشار (کد673)

دانلود پاورپوینت کامل تعريف فرايندشکل قطعات زمان ، کیفیت ، هزینه در تولید

دانلود پاورپوینت کامل تعريف فرايندشکل قطعات زمان ، کیفیت ، هزینه در تولید (کد6719)

ویژه

پایان-نامه صنعت شیشه سازی (کد1192)

ویژه

دانلود پاورپوینت کامل اجرای سازه های فولادی(کد4286)

دانلود پاورپوینت کامل سقف هاي سبك

دانلود پاورپوینت کامل سقف هاي سبك(کد2796)

دانلود پاورپوینت کامل شمع کوبی وکاربردهایش در ساخت وسازها

دانلود پاورپوینت کامل شمع کوبی وکاربردهایش در ساخت وسازها(کد2753)

دانلود پروژه کامل سنتز جواهرات

دانلود پروژه کامل سنتز جواهرات (2192)

دانلود پاورپوینت کامل پلاستیک و کامپوزیت

دانلود پاورپوینت کامل پلاستیک و کامپوزیت (کد2189)

دانلود پاورپوینت کامل جوشکاری

دانلود پاورپوینت کامل جوشکاری (کد2173)

دانلود پاورپوینت کامل ایمنی فردی

دانلود پاورپوینت کامل ایمنی فردی (کد2153)

دانلود پاورپوینت کامل موضوع: بازرسی چشمی Visualin InSpection دانلود پاورپوینت کامل موضوع: بازرسی چشمی Visualin InSpection دانلود پاورپوینت کامل موضوع: بازرسی چشمی Visualin InSpection

دانلود پاورپوینت کامل موضوع: بازرسی چشمی Visualin InSpection (کد2007)