نمایش نوار کناری

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره کـارگاه بتن سازی (کد17046)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های ختلاط بتن (کد10987)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با بتن پیش تنیده ومعرفی یک نمونه کاربرد آن به عنوان بزرگراه طبقاتی صدر (کد10501)

دانلود پاورپوینت تحلیل وارزیابی تاثیر سنگ دانه ها دربتن ها ازنوع خرد متراک (کد10500)

دانلود پاورپوینت معرفی وشناخت بتن پیش آکنده و کاربرد های آن (کد10339)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت شناخت بتن های نیمه شفاف (کد10338)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی و شناخت بتن خود تراکم و کاربرد های آن (کد10337)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی خواص و ویژگی های بتن غلتکی (کد10335)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی و شناخت بتن و معرفی انواع آن وکاربرد های آن ها (کد10334)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع افزودنی های بتن جهت تغییر خواص آن برای کاربرد های مختلف (کد10333)

تومان15,000